Deprem Tehlike Haritası

Deprem Tehlike Haritası Değişti

Haber Yaşam

Deprem Tehlike Haritası Değişti yazımızda binaların yıkımına neden olan yer ivme değerleri baz alınarak oluşturulan Türkiye deprem tehlike haritasını, yer ivme değerinin etkisini, deprem risk haritasını ve deprem tehlike haritasının farkını yazdık.

Deprem Tehlike Haritası

Deprem kaynağı olan ana fayların geçtiği güzergahlara belli şekilde onlardan uzaklıklar hesaplanarak, belli deprem bölgeleri haritası belirlenmişti. Yenisinde yer ivme değerleri hesaplandı. Bazı zeminlerin sağlamlığı daha fazla olduğu görülerek deprem riskinin daha az olduğu görülmüştür. Esas binaların yıkımına neden olan yer ivme değerleri olduğu için, tamamen yer ivme değerleri hesaplanarak yeni harita çıkarılmıştır.

Deprem Tehlike Haritası

Yer İvme Değeri Anlamı

Ülkemizde deprem kuşağında olduğu için sürekli olarak büyük depremlerin yaşanma riski bulunmaktadır. Bu yüzden binaların sağlam yapılması gerekmektedir. Ancak belli noktalardaki ivme değerlerinin düşük olması nedeniyle risk düşüktür. Bazı noktalarda ise deprem riski 2 katına çıkabilmektedir. Risk değerleri verileceği zaman yapıların durumu, yüksekliği, o bölgede yaşayan insanların yerleşim yerlerine olan uzaklığı, zemin parametreleri göz önüne alınarak risklerin değerlendirilmesi yapılır.

İstanbul deprem

Deprem Tehlike ve Risk Haritaları

Deprem tehlike haritası ve deprem risk haritası farklı durumları göstermektedir. Risk, tehlikenin olabileceği durumu göstermektedir. Tehlikenin nerede, ne kadar risk oluşturacağı risk haritası ile gösterilmektedir. Zemin durumunun mutlaka gözlemlenerek tehlike haritasının hesaplanmasının yapılması gerekir. Tehlike haritası hazırlanırken bazı bölgelerde yeterli sensör eksikliği görülmektedir. Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı üzerinde ivme değerleri biraz daha azdır. Buralarda sensörlerin az olması tehlikenin az oluşunu göstermektedir. Fakat gerçekte depremin oluşturacağı risk daha fazladır.

İnsanlar deprem tehlike haritasına bakıp kendi bulunduğu yerlerde tehlike olmadığı görmediğinde rahatlamamalıdır. Özellikle Doğu kısmında sensör eksikliği nedeniyle tam ivme değerleri ölçülemediği için düşük kalabilmiştir. Deprem riski buralarda da geçerliliğini korumaktadır. Bina yapacaklar zeminlerini en iyi şekilde etüt ettirerek yaptırmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir