Haber

Çukurova Üniversitesi 54 Sağlık Personeli Alacak

Çukurova Üniversitesi 54 Sağlık Personeli Alacak

Çukurova Üniversitesi 54 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:
657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz   Sağlık   Araştırma   ve   Uygulama   Merkez   Müdürlüğünde   (Üniversite Hastanesinde), 657 sayılı Devlet Memurları  Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek  ve  giderleri  Özel  Bütçeden  karşılanmak  üzere  06/06/1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararı’na  ekli  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  ek  2. maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  aşağıda  belirtilen  unvanlarda,  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan sıralamaları   esas   alınmak   suretiyle,   yazılı   ve   sözlü   sınav   yapılmaksızın   aşağıda   belirtilen pozisyonlarda toplam 54 (ellidört) sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

Çukurova Üniversitesi 54 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

POZİSYON SIRA NOUNVANIKADRO SAYISIARANAN NİTELİKLER
HE1HEMŞİRE43İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
Fİ2FİZYOTERAPİST1İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
LA3LABORANT2Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun
olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
ST4SAĞLIK TEKNİKERİ2Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
ST5SAĞLIK TEKNİKERİ2Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olmak, (Patoloji Anabilim Dalı Kas Laboratuvarı ve İmmünfloresan Laboratuvarında çalıştırılmak üzere) 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
ST6SAĞLIK TEKNİKERİ1Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
ST7SAĞLIK TEKNİKERİ1Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans
programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
PS8PSİKOLOG1Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak
DS9DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ (Perfüzyonist)
1İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon lisans programından mezun olmak veya Perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak

1- Çukurova Üniversitesi 54 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak   adaylarda   yukarıda   belirtilen   özel   şartlar   ile   657   sayılı   Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
*Başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4/B  maddesinin  “Bu şekilde   istihdam   edilenler,   hizmet   sözleşmesi   esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle kurumlarınca  sözleşmelerinin  feshedilmesi  veya  sözleşme  dönemi  içerisinde  Bakanlar  Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı  feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit  edilenler hakkında  işlem  yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  veya  yaşlılık  aylığı  almıyor olmak.
*Gerçeğe   aykırı   belge   verenler   ya   da   beyanda   bulunanlar   hakkında   yasal   işlem yapılacaktır.  Atamaları  yapılmış  ise  atamaları  iptal  edilecektir.  Kurumumuzca  kendilerine  bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

2- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
*Nüfus kayıt örneği  (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*2020  KPSS  (B)  Grubu  Sınav  Sonuç  Belgesi  (ösym.gov.tr’den  alınmış  barkodlu  /  kare kodlu belge)

3- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

*Adayların www.cu.edu.tr adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
*Adayların  öğrenim  durumları  Yükseköğretim  Bilgi  Sistemi  web  servisleri  aracılığı  ile alınacak  olup  tercih  edilen  pozisyonda  yer  alan  öğrenim  programları  ile  uygun  olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih  edilen  pozisyonda  belirlenen  KPSS  puan  türü  ve  yılı  ile  uygun  olmaması  durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Başvuru işlemleri  30/12/2020 – 13/01/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.
*COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular  incelendikten  sonra,  adayların  isimleri  KPSS  puan  sıralaması  esas  alınmak suretiyle  başarılı  adayların  isim  listesi  https://personel.cu.edu.tr/  adresinden  ilan  edilecektir. Adayların  puanlarının  eşit  olması  halinde  mezuniyet  tarihi  önce  olan,  bunun  da  eşit  olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
*KPSS  puan  sırasına  konulmak  kaydı  ile  kadro  sayısının  3  (üç)  katı  kadar  yedek  aday belirlenecek  olup,  asıl  kazanan  adaylar  atanmak  üzere  başvuru  yapmadığı  takdirde,  ilan  edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

*Adayla   hizmet   sözleşmesi   yapılacak   olup,   sözleşmede   belirtilen   şartları   yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
*Atanmaya  hak  kazanan  aday,  sonuçların  ilan  edilmesinden  itibaren  en  geç  5  (beş)  iş günü  içerisinde  istenilen  belgeler  ile  Çukurova  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı,  İşçi Bürosuna  şahsen  müracaat  etmesi  gerekmektedir.  Bu  süre  içerisinde  istenilen  belgeleri  teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

5- ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme  yapmaya  hak  kazanan  adaylar,  sonuçların  ilan  edilmesinden  sonra  istenecek belgeler,   başvuru   zamanı,   evrakların   teslim   edilme   şekli   ve   diğer   şartlar   Üniversitemiz
https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Çukurova Üniversitesi 54 Sağlık Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir