Anasayfa » Haber » Çukurova Üniversitesi 295 Sözleşmeli Personel Alacak

Çukurova Üniversitesi 295 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Çukurova Üniversitesi 295 Sözleşmeli Personel Alacak

Çukurova Üniversitesi 295 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde(Üniversite Hastanesinde), 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı ünvanlı pozisyon hariç) sözleşmeli personel alınacaktır.

Çukurova Üniversitesi 295 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON SIRA NO | UNVANI | KADRO SAYISI | ARANAN NİTELİKLER

HE1 HEMŞİRE 175 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun
olmak, 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak.

Bİ2 BİYOLOG 4 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Biyoloji lisans programından mezun olmak.

Dİ3 DİYETİSYEN 3 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik lisans programından
mezun olmak.

EC4 ECZACI** 3 Eczacılık Fakültesi lisans programından mezun olmak.

Fİ5 FİZYOTERAPİST 3 İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.

LA6 LABORANT 5 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ST7 SAĞLIK TEKNİKERİ 10 Paramedik veya İlk ve Acil Yardım ön lisans programının birinden mezun
olmak.

ST8 SAĞLIK TEKNİKERİ 5 Eczane teknikerliği veya eczane hizmetleri ön lisans programlarının birinden
mezun olmak.

ST9 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Ameliyathane teknikerliği, cerrahi teknikerliği veya ameliyathane hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

ST10 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olmak.

ST11 SAĞLIK TEKNİKERİ 3 Diyaliz ön lisans programından mezun olmak.

ST12 SAĞLIK TEKNİKERİ 6 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programından mezun olmak.

ST13 SAĞLIK TEKNİKERİ 2 Sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar veya tibbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

RT14 RÖNTGEN TEKNİSYENİ 50 Tıbbi görüntüleme teknikleri veya radyoloji ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

PS15 PSİKOLOG 2 Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak.

DS16 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Perfüzyonist)

1
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon lisans programından mezun olmak.

DS17 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)
4 Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Alanı ve Dalları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

DS18 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)
3 Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı – Tıbbi sekreterlik Dalından mezun olmak.

DS19 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni )
3 Ortaöğretim Kurumlarının Anestezi ve Reanimasyon Alanı – Anestezi Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

DS20 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni)
2
Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Alanı – Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

DS21 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknisyeni )
3
Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Alanı – Radyoloji Teknisyenliği Dalından mezun olmak.

DS22 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Sağlık Teknikeri)
4 Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
*2018 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

**ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

*Adayların www.cu.edu.tr adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.
*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.
*Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.
*Başvuru işlemleri 19.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.
*Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu hariç) başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlara 5 (beş) katı kadar yedek, asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan
edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.
*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

Çukurova Üniversitesi 295 Sözleşmeli Personel ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.cu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Çukurova Üniversitesi 295 Sözleşmeli Personel Alacak.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir