Anasayfa » Haber » Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 9 (dokuz) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek, Ayrıca, yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların; A grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, B grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki, C grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki, Şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

B- Sözleşmeli Bilişim Personeli ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı (A Grubu)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
1.1. Mezuniyet sonrası en az 6 yılı .NET Framework, C# ve ASP.NET ile uygulama geliştirdiğini belgelemek ve en az 8 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
1.2. CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olmak,
1.3. Java konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
1.4. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

1.5. ASP. NET, C#, WPF, MVC, .NET Core ve Mobil uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

1.6. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
1.7. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
1.8. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
1.9. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
1.10. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.11. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

1.12. Sunucu işletim sistemleri ve konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
1.13. Uygulama sunucusu (IIS, Apache Tomcat vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
1.14. Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, IBM Rational, Bamboo, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,
1.15. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,

Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net) (B Grubu)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
2.1. Mezuniyet sonrası en az 4 yılı .NET Framework, C# ve ASP.NET ile uygulama geliştirdiğini belgelemek ve en az 6 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
2.2. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

2.3. ASP. NET, C#, WPF, MVC, .NET Core ve Mobil uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

2.4. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
2.5. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,
2.6. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
2.7. Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, IBM Rational, Bamboo, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,
2.8. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
2.9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.10. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

2.11. Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,
2.12. Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak,
2.13. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına ya da MCPD web Developer sertifikasına sahip olmak (Microsoft Certified Solutions Developer MCSD tercih edilecektir.)

Veri Tabanı Yönetimi Uzmanı (B Grubu)

(Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
3.1. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde, mezuniyet sonrası en az 3 (üç) yılı veri tabanı yöneticisi veya veri tabanı uzmanı olarak PostgreSQL ve/veya Oracle veri tabanı yönetim sistemi konusunda çalışmış ve en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

3.2. Oracle ve/veya PostgreSql konusunda tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,

3.3. Unix veya Linux sistemleri üzerinde çalışmış olmak,
3.4. Veri tabanı performans ve tuning, konularında deneyimli olmak,
3.5. MsSQL/Oracle dan PostgreSql ‘e migrasyon konusunda deneyimli olmak,
3.6. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.7. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3.8. İleri seviyede T-SQL bilgisine sahip olmak,
3.9. Veri tabanı güvenlik mekanizmaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3.10. Takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine ve analitik düşünme yapısına sahip olmak,
3.11. Tercihen NoSQL (MongoDB, Hadoop vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kıdemli Sistem Uzmanı (B Grubu)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
4.1. Büyük bilgi işlem merkezlerinde sistem yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
4.2. Microsoft MCSE sertifikasına sahip olmak,
4.3. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak. VMWare ve HyperV konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.4. VMware Certified Professional– Data Center Virtualization (VCP-DCV) veya VMware Certified Professional –Network Virtualization (VCP-NV) sertifikalarından birisine sahip olmak.

4.5. Microsoft Exchange 2013 veya 2016, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi, Windows işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak,
4.6. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi konularda bilgi sahibi olmak,
4.7. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

4.8. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

4.9. Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4.10. Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
4.11. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
4.12. Yoğun ve stresli iş temposuna uyum sağlayabilecek durumda olmak,
4.13. Dokümantasyona önem vermek,
4.14. Takım çalışmasına yatkın olmak,

Kıdemli Ağ Uzmanı (B Grubu)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
5.1. Bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sorumlusu olarak en az 5 yıl çalışmış olduğuna dair belge sunmak,
5.2. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

5.3. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri ve Active Directory ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

5.4. TCP/IP, DNS, DHCP, IEEE 802.1x ve Güvenlik duvarı konularında bilgi sahibi olmak,
5.5. WAN bağlantısı olan kurumsal projelerde Ağ Uzmanı olarak görev almış olmak, Wireless ve Load Balancer teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Firewall yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, Routing, Switching, VoIP vb. yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,

5.6. Network mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

5.7. Ağ güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
5.8. Omurga cihazların yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5.9. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
5.10. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
5.11. Dokümantasyona önem vermek,
5.12. Takım çalışmasına yatkın olmak,

Uygulama Geliştirme Uzmanı (.NET) (C Grubu)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 2 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
6.1. Mezuniyet sonrası en az 3 yılı C#, .Net Framework ve ASP. NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 4 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
6.2. ASP. NET, C#, WPF, MVC, .NET Core ve Mobil uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
6.3. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,
6.4. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

6.5. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

6.6. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
6.7. Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, IBM Rational, Bamboo, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,
6.8. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

6.9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

6.10. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,
6.11. Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak,
6.12. Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) : Web Applications sertifikasına ya da MCPD web Developer sertifikasına sahip olmak, (Microsoft Certified Solutions Developer MCSD tercih edilecektir.)

Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
7.1. Java/J2EE platformunu kullanarak en az 4 yıl uygulama geliştirmiş olduğunu belgelemek,
7.2. Java/J2EE kullanarak n katmanlı yazılım geliştirmiş olmak,
7.3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konularında ileri seviyede bilgisi bulunmak,

7.4. JSP/Servlet, JSF, Struts, EJB(3.X) teknolojilerinden herhangi birini kullanarak web projesi geliştirme tecrübesine sahip olmak,

7.5. Linux/Unix işletim sistemleri üzerinde deneyimli olmak,
7.6. Spring framework ve ORM (özellikle Hibernate) bilgisi ve deneyimine sahip olmak,
7.7. Uygulama sunucularının (Glassfish, Tomcat, BEA WebLogic) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
7.8. Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, IBM Rational, Bamboo, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,
7.9. ECLIPSE, IntelliJ IDEA, Netbeans gibi yazılım geliştirme araçlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
7.10. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

Sistem Uzmanı (Unix ve Linux)

(Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar, 1 kişi)
Genel Şartlar maddesinde belirtilen C Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;
8.1. Bilgi işlem merkezlerinde sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl çalışmış olmak,

8.2. Red Hat, Unix ve Linux temelli sunucu işletim sistemlerinde bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübeli olmak, 8.3. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), Comptia Linux+ sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak ve belgelemek,

8.4. Red Hat Enterprise Linux işletim sistemiyle kümeli ortamlarda çalışmış olmak,
8.5. Sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
8.6. Unix ve Linux Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8.7. Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
8.8. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
8.9. Yoğun ve stresli iş temposuna uyum sağlayabilmek,
8.10. Dokümantasyona önem vermek,
8.11. Takım çalışmasına yatkın olmak,

İstenilen Belgeler; Başvuru Şekli; Yeri Ve Tarihi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli İçin Genel Şartlar başlığında istenilenler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) prim ödenmek suretiyle belgelenen süreleri dikkate alınır.

İstenen Belgeler

1) Başvuru formu (Fotoğraflı),
2) Özgeçmiş,
3) Varsa, İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
4) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Başvuru Şekli ve Zamanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 29 Nisan 2019 – 03 Mayıs 2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 (Eskişehir Devlet Yolu) Çankaya/ANKARA

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on (10) katı aday sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde ilgili yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasında puan sırasına göre, ilan edilen personel sayısı kadar aday asil olarak, asil aday sayısı kadar aday, yedek olarak ilan edilecektir.

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.csb.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü Sınav Konuları Yeri Ve Tarihi

Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sözlü sınav tarihleri ve yeri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır.

Sonuçların Duyurulması

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli İçin Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, hizmet sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

Ücret

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı, üç katı ve dört katı olarak belirlenmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Kadrolar

İlan Sıra No
Alınacak Kişi Sayısı
Ünvan
Ücret
Açıklama

1
1
Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı
4 Kat
Sözleşme ücret tavanının dört katı
2
1
Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net)
3 Kat
Sözleşme ücret tavanının üç katı
3
1
Veritabanı Yönetimi Uzmanı
3 Kat
Sözleşme ücret tavanının üç katı
4
1
Kıdemli Sistem Uzmanı
3 Kat
Sözleşme ücret tavanının üç katı
5
1
Kıdemli Ağ Uzmanı
3 Kat
Sözleşme ücret tavanının üç katı
6
2
Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net)
2 Kat
Sözleşme ücret tavanının iki katı
7
1
Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java)
2 Kat
Sözleşme ücret tavanının iki katı
8
1
Sistem Uzmanı (Unix ve Linux)
2 Kat
Sözleşme ücret tavanının iki katı

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
(Özel Şartlar İçin)
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
-Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı, Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net), Uygulama Geliştirme Uzmanı (.NET), başvuruları için 410 23 01 nolu,
-Veritabanı Yönetimi Uzmanı, başvuruları için 410 24 12 nolu,
-Uygulama Geliştirme Uzmanı (Java), başvuruları için 410 24 05 nolu,
-Sistem Uzmanı (Unix ve Linux), Kıdemli Sistem Uzmanı başvuruları için 410 20 25 nolu,
-Kıdemli Ağ Uzmanı, başvuruları için 410 20 22 nolu telefonlara başvuru yapılabilir.

(Genel Şartlar İçin)
Personel Genel Müdürlüğü
Telefon: 410 15 30-1531-1535
www.csb.gov.tr

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir