Haber

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 Personel Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 Personel Alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

İlan Tarihi : 05.04.2021 tarihli ve 31445 sayılı Resmi Gazete
Son Başvuru Tarihi : 19.04.2021 (Dahil)

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrası uyarınca; 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu Hariç) giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere toplam 83 Sözleşmeli Personel (4/B) alınacaktır.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 Personel Kadrolar

NO
UNVANI
KADRO ADEDİ
KPSS PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER

1
Hemşire
40
2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak.

2
Hemşire
13
2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak veya en az 1 (bir) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

3
Hemşire
15
2020
KPSS P3
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

4
Hemşire
1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 15 (onbeş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 10 (on) yıl Ameliyathane Biriminde Hemşire olarak çalışmış olmak ve Ameliyathane Hemşireliği eğitim sertifikasına sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

5 Hemşire

1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 12 (oniki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek. En az 6 (altı) yıl Kardiyoloji Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

6
Hemşire
1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 3 (üç) yıl Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

7
Hemşire
1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı- Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

8
Hemşire
1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek. En az 5 (beş) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

9
Hemşire
1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak. Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

10 Hemşire

1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17020 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 2 (iki) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

11
Hemşire
1
2020
KPSS P94
Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının,
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak. En az 8 (sekiz) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

12
Eczacı
1
KPSS Şartı Aranmamaktadır
Eczacılık lisans programından mezunu olmak. En az 1 (bir) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

13
Biyolog
1
2020
KPSS P3
Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programından mezun olmak. TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Deney Laboratuvarları için) Eğitimi Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

14
Sağlık Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar Standardı Eğitimi ve TÜRKAK Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği (Deney Laboratuvarlar için) Eğitimleri Belgelerine sahip olmak ve bunları belgelendirmek.

15 Sağlık Teknikeri

1
2020
KPSS P93
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17024 Standardı Eğitimi Belgesine sahip olmak ve bunu belgelendirmek.

16
Sağlık Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. TÜRKAK TS EN ISO/IEC 17025:2017’ye ait İç Denetçi Eğitimi belgesine sahip olmak. En az 4 (dört) yıl mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

17
Sağlık Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Biyomedikal Cihaz Teknolojsi önlisans programından mezun olmak. Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği Yetki belgesine ve TÜRKAK Validasyon Eğitimi belgesine sahip olmak ve bunları belgelendirmek.

18
Sağlık Teknikeri
1
2020
KPSS P93
Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, ilk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı onaylı Transport Ventilatör, Defibrilatör, Monitör ve E.K.G. Cihazı eğitim sertifikalarına sahip olmak. En az 3 (üç) yıl Ambulans mesleki deneyimi olmak ve bunu belgelendirmek.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Genel Şartlar:

-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
-KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
-Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

Özel Şartlar:

-Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
-Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

-Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
-Adayların https://4bilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
-Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
-Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.

-Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
-Adaylar deneyim için E-devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

-Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
-Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için (Eczacı hariç) KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
-Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ECZACI POZİSYONU İÇİN MÜLAKAT SINAVI

Eczacı pozisyonu için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların mülakat sınavı tarihi, yeri, saati ve şekli http://personel.comu.edu.tr/ adresinden duyurulacaktır. Mülakat sınavı sonucu değerlendirme listesi yine aynı adresten duyurulacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

-Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır (Eczacı pozisyonu hariç). KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.

-İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
-Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
-Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM

İlan ile ilgili sorular için; (0286) 218 00 18

Dahili: 10119 – 10120 – 10121 – 10122 – 10123 – 10132

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 83 Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir