Bilim ve Teknoloji

C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar

C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar yazımızda alan ve çevre hesabı, çarpma, mesaj yayınlama ve sayı karşılaştırma programlarını yazdık.

C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar-Örnekler

C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar Hesaplama
Hesaplama

Alan ve Çevre Hesabı Yapma

Metodlar ile kare, çevre ve dikdörtgen hesaplama.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim122016
{
class Program
{
public static void kareHesap(int kenar)
{
int karealan = kenar * kenar;
Console.WriteLine(karealan);
}
public static int ucgenHesap(int yukseklik, int taban)
{
int ucgen = (yukseklik * taban) / 2;
return ucgen;
}
public static int dikdörtgenHesap(int k, int u)
{
int dikdrtgn = (k + u) * 2;
return dikdrtgn;
}
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Alan ve Çevre hesabı “);
Console.WriteLine(“1-Kare hesapla “);
Console.WriteLine(“2-Üçgen hesapla “);
Console.WriteLine(“3-Dikdörtgen hesapla “);
int sira = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (sira)
{
case 1: Console.WriteLine(“Kare “);
Console.WriteLine(“Kenar uzunluğu giriniz : “);
int karekenar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
kareHesap(karekenar);
break;
case 2: Console.WriteLine(“Üçgen “);
Console.WriteLine(“Yükseklik gir: “);
int yukseklik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Taban alanı : “);
int tabanalani = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int ucgen1 = ucgenHesap(yukseklik, tabanalani);
Console.WriteLine(ucgen1);
break;

case 3: Console.WriteLine(“Dikdörtgen “);
Console.WriteLine(“Uzun kenarı giriniz: “);
int uzun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Kısa kenarı giriniz: “);
int kisa = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int dik1 = dikdörtgenHesap(uzun, kisa);
Console.WriteLine(dik1);
break;
default: Console.WriteLine(“Hatalı giriş yaptınız”);
break;
}
Console.ReadLine();

}
}
}

C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar Mesaj
Mesaj

Klavyeden Girilen Bir Mesajı 10 Defa Ekranda Gösteren Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim122016
{
class Program
{

public static void mesajGir(string mesajin)
{
for (int i = 0; i < 10; i++)
{

Console.WriteLine(mesajin);
}
}
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Mesaj girin: “);
string mesaj = Console.ReadLine();
mesajGir(mesaj);
Console.ReadLine();
}
}
}

C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar Çarpma
Çarpma

Girilen Sayıya Kadar Çarpım Yapan Program-C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim122016
{
class Program
{

public static void sayiGir(int sayi1)
{
int sonuc = 1;
for (int i = 1; i <= sayi1; i++)
{
sonuc = sonuc * i;
}
Console.WriteLine(sonuc);
}

static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Sayı girin : “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sayiGir(sayi);
Console.ReadLine();
}
}
}

Sayı Dizi Parametre
Sayı Metodu

Kendisine Parametre Olarak Yollanan Dizide Kaç Tane Tek Sayı Var İse Onun Adedini Döndüren Metod

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim122016
{
class Program
{

public static int sayiGir(int sayi1)
{
int sayac = 0;
for (int i = 1; i < sayi1; i++)
{
if (i % 2 == 1)
{
Console.WriteLine(“Tek sayılar: ” + i);
sayac++;
}

}
Console.WriteLine(“Adedi: ” + sayac);
return sayac;
}

static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Sayı girin : “);
int s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int sonuc = sayiGir(s1);
Console.ReadLine();
}
}
}

Büyük Sayı Bulma
Büyük Sayı

Metod Kullanarak Girilen İki Sayıdan Büyük Olanı Bulan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Bir sayı giriniz”);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Bir sayı giriniz”);
int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(sayigir(sayi, sayi1));
Console.ReadLine();

}
static int sayigir(int sayi, int sayi1)
{

if (sayi > sayi1)
{
Console.WriteLine(“İlk Sayı büyüktür”);
return sayi;

}
else if (sayi1 > sayi)
{
Console.WriteLine(“İkinci sayı büyüktür”);
return sayi1;

}
else
{
Console.Write(“Sayılar eşit=”);
return sayi1;
}
}
}
}

Microsoft C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir