C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler 4

C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler 4 yazımızda 2 boyutlu diziler ile sayı işlemleri yapıldı. Array sort, reverse ve clear metodlarıyla sıralama programlarını yazdık.

C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler-Program Örnekleri

C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler Sayı Üretme
Sayı Üretme

2 Boyutlu Dizi İle 1 ile 10 Arası Sayı Üretme

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim52016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[,] dizi1 = new int[4, 3];
int[,] dizi2 = new int[3, 4];
int[,] sonuc = new int[4, 4];
Random rast = new Random();

for (int i = 0; i < 4; i++)
{
for (int y = 0; y < 3; y++)
{
dizi1[i, y] = rast.Next(1, 10);
}
}
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
Console.WriteLine();
for (int y = 0; y < 4; y++)
{
dizi2[i, y] = rast.Next(1, 10);
}
}
for (int i = 0; i < 4; i++)
{
Console.WriteLine();
for (int y = 0; y < 4; y++)
{
for (int z = 0; z < 4; z++)
{
sonuc[i, y] += dizi1[i, z] * dizi2[z, y];
Console.WriteLine(” ” + sonuc[i, y]);
}
}
}
Console.ReadLine();
}
}
}

C Sharp Konsol Uygulamaları
En Büyük Değer

2 Boyutlu Dizilerde Rastgele Araba Markası Rengi Modeli Bulan ve En Büyük Değeri Yazan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim_62016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int[, ,] dizi = new int[3, 3, 3];
string[] isim = { “a”, “b”, “c”, “binek”, “hatcback”, “station”, “kırmızı”, “mavi”, “beyaz” };
int m, r, t = 0;
string s = ” “;
int adet = 0;
int sayac = 0;
Random rast = new Random();

for (m = 0; m < 3; m++)
{
for (t = 0; t < 3; t++)
{
for (r = 0; r < 3; r++)
{
dizi[m, t, r] = rast.Next(100);
sayac++;
Console.WriteLine(dizi[m, t, r]);
}
}
}
for (m = 0; m < 3; m++)
{
for (t = 0; t < 3; t++)
{
for (r = 0; r < 3; r++)
{
if (adet < dizi[m, t, r])
{
adet = dizi[m, t, r];
s = isim[m] + ” ” + isim[t + 3] + ” ” + isim[r + 6] + ” ” + adet;
}
}
}
}
Console.WriteLine(s);
Console.ReadLine();
}
}
}

Küçükten Büyüğe Sıralama Diziler
Küçükten Büyüğe Sıralama

C Sharp Konsol Uygulamaları-Küçükten Büyüğe Sıralama Yapan Program (Array.Sort)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim102016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int[] sayilar = { 5, 10, 15, 2, 3 };
Array.Sort(sayilar);
foreach (int s in sayilar)
{
Console.WriteLine(s);
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Tersten Sıralama Diziler
Tersten Sıralama

Dizinin İçindeki Sayıları Tersten Sıralama Yapan Program (Array.Reverse)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim102016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int[] sayilar = { 5, 10, 15, 2, 3 };
Array.Reverse(sayilar);
foreach (int s in sayilar)
{
Console.WriteLine(s);
}
Console.ReadLine();
}
}
}

C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler İndex
İndex

Clear Metodu ile Dizinin Belirli Sayıda Elemanın Silinmesi İşlemini Gerçekleştiren Program (Array.Clear)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim102016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int[] sayilar = { 5, 10, 15, 2, 3 };
Array.Clear(sayilar, 1, 2);
foreach (int s in sayilar)
{
Console.WriteLine(s);
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Microsoft C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler 4.

Yorum yapın