C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüsü ve Foreach Yapısı

C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüsü ve Foreach Yapısı yazımızda matematiksel işlemlere devam edeceğiz ayrıca foreach yapısının kullanımına giriş yapacağız.

C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüsü

C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüsü ile Tahmin oyunu

1-10 Arası Sayı Giriyoruz ve Random Şeklinde Gelen Sayıları Bulmaya Çalışıyoruz ve 10 Tane Sayı Girme Hakkımız Var.

C Sharp Console Uygulamaları Do While
Tahmin oyunu

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Random rastgele = new Random();
int rs = 0;
int hak = 10;
int s;
rs = rastgele.Next(1, 10);
do
{
Console.WriteLine(“Sayı giriniz: “);
s = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
hak–;
if (hak == 0)
Console.WriteLine(“Hakkın bitti tekrar başla “);
else if (s < rs)
{
Console.WriteLine(“Büyük sayı giriniz kalan hakkınız ” + hak);
}
else if (s > rs)
{
Console.WriteLine(“Küçük sayı giriniz kalan hakkınız ” + hak);
}
else
{
Console.WriteLine(“Tebrikler doğru tahmin ettiniz “);
}

} while ((s != rs) && (hak != 0));

Console.ReadLine();
}
}
}

Do While Döngüsü ile

1-Müşteri bilgileri girilir. 2-Müşteri kampanyaları Bonus puanınız var mı ?(e/h) puanı girsin, kampanya süresini girsin, kampanya süresi dolana kadar işleme devam etsin. Kampanya süresi dolunca puanını *2.25 miktarında artsın. Bu Bilgileri Hesaplayan Program.

C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüsü
Kampanya hesabı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _30eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“1- müşteri bilgileri”);
Console.WriteLine(“2- müşteri kampanyaları”);
int secim = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (secim)
{
case 2: Console.WriteLine(“bonus puanınız var mı (evet/hayır)”);
string sec = Console.ReadLine();
if (sec == “evet”)
{
Console.Write(“puanınızı giriniz : “);
int puan = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}

Console.Write(“kampanya süresini giriniz : “);
float ucret;
int sure = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
ucret = sure * 2.25f;
float toplam = 0;
int i = 1;
do
{
i++;
toplam = toplam + ucret * i;

}
while (i <= sure);
Console.WriteLine(“toplam puan: ” + toplam);
break;
case 1: Console.WriteLine(“müşteri adı soyadı”);
string ad = Console.ReadLine();
break;
default: Console.WriteLine(“hatalı girişşş “);
break;
}
Console.ReadLine();
}

}
}

While Döngüsü ile Tekerleğin Yaptığı Tur Sayısı

C Sharp Console Uygulamaları Do While
Tur sayısı

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _30eylul2016_2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

double cevre = 0, tur = 0, pi = 3.14;
int yaricap, yol;
Console.WriteLine(“Yarıçarpı giriniz = “);
yaricap = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write(“Gidceği yolu giriniz = “);
yol = int.Parse(Console.ReadLine());
while (cevre <= yol)
{
cevre = cevre + (2 * (pi) * yaricap);
tur++;
}
Console.WriteLine(“Tur sayısı ={0}”, tur);
Console.ReadLine();
}
}
}

Foreach ile Harf ve Rakamları Alt Alta Yazdırma

Foreach Yapısı
Alt alta yazdırma

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _30eylul2016_2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string harf = “af”;
string rakam = “0123”;
foreach (char karakter in harf)
{
Console.WriteLine(karakter);
Console.ReadKey();
}
foreach (char rakamlar in rakam)
{
Console.WriteLine(rakamlar);
Console.ReadKey();
}
}
}
}

Microsoft C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüsü ve Foreach Yapısı.

Yorum yapın