C Sharp Console Uygulamaları Diziler

C Sharp Console Uygulamaları Diziler yazımızda dizilerin kullanım şekillerini ve programlarda kullanım alanlarını gösterdik.

C Sharp Console Uygulamaları Diziler

C Sharp Console Uygulamaları Diziler İndis
İndis Atama

Dizileri Yeniden Atama İndis Ataması

Önceden tanımladığımız indislere yeniden değer atama programı.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

string[] isimler = { “ali”, “veli”, “deli” };
isimler[0] = “zırdeli”;

Console.WriteLine(“0.indis : ” + isimler[0]);
isimler[2] = isimler[0];
Console.WriteLine(“1.indis : ” + isimler[1]);
Console.WriteLine(“2.indis : ” + isimler[2]);
Console.ReadLine();
}
}
}

C Sharp Console Uygulamaları Diziler Foreach
Dizi

C Sharp Console Uygulamaları Diziler-Foreach’le Kullanma

indise istediğimiz değeri verme.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int[] dizi = new int[10];
dizi[0] = 1;
dizi[4] = 20;
dizi[8] = 14;
foreach (int sayi in dizi)
{
Console.WriteLine(sayi);
Console.ReadLine();
}
}
}
}

C Sharp Console Uygulamaları Diziler Toplama
Toplama

Dizideki Değerlerin Toplamını Gösteren Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int toplam = 0;
int[] dizi = new int[5];
dizi[0] = 1;
dizi[1] = 2;
dizi[2] = 3;
dizi[3] = 4;
dizi[4] = 5;

foreach (int sayi in dizi)
{
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine(“Akışı görmek için enterlayın ” + sayi);
Console.WriteLine(“Sayı toplamları : ” + toplam);
Console.ReadLine();
}
}
}
}

Dizi Kullanarak Girilen
Sayı Ortalama

Dizi Kullanarak Girilen 10 sayının ortalamasını bulan 5 ve 7’ye bölünenleri bulan program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int ort = 0;
int sayac = 0;
int[] sayi = new int[10];
for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
{
Console.WriteLine(“{0} Sayı giriniz”, i);
sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
ort = ort + sayi[i];
if (sayi[i] % 5 == 0 || sayi[i] % 7 == 0)
{
sayac++;
}
}
Console.WriteLine(“Sayıların ortalaması : ” + ort / 10);
Console.WriteLine(“5 ve 7 ye bölenlerin sayısı :” + sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

Dizi Kullanarak Girilen 5 Sayı
Toplam

Dizi Kullanarak Girilen 5 Sayının Toplamını ve Karelerinin Toplamını Bulan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int ktoplam = 0;
int toplam = 0;
int kare = 1;
int[] sayi = new int[5];
for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
{
Console.WriteLine(“{0} Sayı giriniz”, i);
sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = toplam + sayi[i];
kare = sayi[i] * sayi[i];
ktoplam = kare + ktoplam;

}
Console.WriteLine(“Sayıların toplamı : ” + toplam);
Console.WriteLine(“Sayıların karesi : ” + kare);
Console.WriteLine(“karelerinin toplamı :” + ktoplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

Microsoft C Sharp Console Uygulamaları Diziler.

Yorum yapın