Haber

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Akademik Personel Alım İlanı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31’nci Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar

1 – Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3 – Özgeçmiş,(YÖK EK-4 Formatında)
4 – Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5 – Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6 – Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7 – Resmi Transkriptler (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8 – ALES Belgesi
9 – 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10 – Yabancı Dil Belgesi
11 – Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12 – Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge)
13 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı Genel şartlar

(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

(4) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel şartlar

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Akademik Personel Alımı SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 24.12.2018
SON BAŞVURU TARİHİ : 07.01.2019
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 09.01.2019
GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 11.01.2019
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 14.01.2019

  • Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
  • Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacak olup, Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
  • Sonuçlar Üniversitemiz www.mehmetakif.edu.tr web adresinden açıklanacaktır.
    Duyurulur.

Kadrolar

Unvanı
İlanın Çıkılacağı Birim
Bölümü
Anasanatdalı/ Programı
Kadro Derecesi
Kadro Sayısı
ALES
Yabancı Dil
Başvuru Yeri
İlan Özel Şart

Öğretim Görevlisi

(Uyg.Birim)
Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler
Veterinerlik
Cerrahisi
4
1
70
50
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi mezunu, veteriner cerrahi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Uyg.Birim)
Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler
Veterinerlik
İç Hastalıkları
4
2
70
50
Veteriner Fakültesi
Veteriner Fakültesi mezunu, veteriner iç hastalıkları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Uyg.Birim)
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
5
1
70
50
Rektörlük
Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları veya klinik bilimler alanı programlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Uyg.Birim)
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
5
1
70
50
Rektörlük
Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner zootekni, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları veya klinik bilimler alanı programlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Uyg.Birim)
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
5
1
70
50
Rektörlük
Veteriner Fakültesi mezunu, Veteriner Doğum ve Jinekolojide tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Uyg.Birim)
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
5
1
70
50
Rektörlük
Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunu ve alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Uyg.Birim)
Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
5
1
70
50
Rektörlük
Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü mezunu, Hayvansal Ürünler Hijyen ve Teknolojisinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Uyg.Birim)
Rektörlük (Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Koordinatörlüğü)
5
1
70
50
Rektörlük
Fakültelerin istatistik veya ekonometri bölümlerinin birinden mezun, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Öğretim Görevlisi

(Uyg.Birim)
Rektörlük (Tarım ve Hayvancılık Kalkınma Koordinatörlüğü)
5
1
70
50
Rektörlük
Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu, alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 10 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir