İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Nitelikler

İLAN NO – UNVAN – MEZUNİYET DURUMU/KPSS PUAN TÜRÜ – ADET – ARANAN NİTELİKLER

Başvuru No:1
Büro Personeli
Lisans
P3 5 * Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak.

Başvuru No:2
Büro Personeli
Lisans
P3 5 * İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi lisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru No:3
Büro Personeli
Lisans
P3 5 * Mühendislik Fakültelerinin herhangi bir alanından mezun olmak.

GENEL ŞARTLAR

*İlanda belirtilen genel ve özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

*Adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olması,
*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması,

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
*Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,
*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
*Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

  1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)
  2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
  3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)
  4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
  5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  6. SGK Hizmet Dökümü
  7. Sağlık Raporu (Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu-Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca bir (1) tanesine başvuru yapabilirler.

Süreci devam eden 18.09.2022 tarihli ilanımıza başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete ‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki
belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına
şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul edilecektir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar adayların isim listesi ve yapılacak olan sınavın şekli ve sınavla ilgili diğer bilgiler www.boun.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
*Asil adaylar Arşiv Araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.
*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
*Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
İlanen duyurulur.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs 34342 Bebek/İstanbul
Tel: 0212 359 4430

Boğaziçi Üniversitesi 15 Sözleşmeli Personel Alacak-Kaynak: kamuilan.sbb.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir