Biyoteknoloji 2020 İstatistikleri Açıklandı

Biyoteknoloji 2020 İstatistikleri Açıklandı

Biyoteknoloji 2020 İstatistikleri

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı 499 oldu

Türkiye’de 2020 yılında 499 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü. Bir diğer anlatımla, 499 girişim mal veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullandı ve/veya biyoteknoloji Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyeti gerçekleştirdi. Biyoteknolojik faaliyet yürüten girişim sayısı, 2019 yılında 363’tü. Biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanarak biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimler çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; 2020 yılında 369 girişimin 1-9 çalışanı, 67 girişimin 10-49 çalışanı, 37 girişimin 50-249 çalışanı ve 26 girişimin 250 ve daha fazla çalışanı olduğu görüldü.

Girişimlerin en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik DNA/RNA oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2020 yılında en fazla kullandığı biyoteknolojik teknik, “DNA/RNA” oldu. “DNA/RNA” tekniği kullanan girişim sayısının 261 olduğu görüldü. Bu tekniği, 155 girişimin kullandığı “süreç biyoteknolojisi teknikleri” ve 139 girişimin kullandığı “hücre ve doku kültürü ve mühendisliği” teknikleri izledi.

Biyoteknoloji uygulamalarında insan sağlığı ilk sırada yer aldı

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin biyoteknoloji uygulamaları incelendiğinde; 2020 yılında 499 girişimin %41,3’ünün insan sağlığına (diğer terapötikler, yapay substratlar, tanı amaçlı ve ilaç taşıyıcı sistemler vs.), %32,9’unun tarımsal biyoteknolojiye ve %24,0’ının insan sağlığına (rDNA teknolojisi kullanılan) yönelik faaliyet yürüttüğü görüldü.

Piyasada biyoteknoloji ürünü bulunan girişimlerin sayısı 302 oldu

Piyasada biyoteknoloji ürünü bulunan girişim sayısı, 2019 yılında 211 iken 2020 yılında 302 oldu. Biyoteknoloji faaliyetinde bulunduğunu beyan eden 499 girişimin 454’ünün biyoteknolojinin kullanımını gerektiren mal veya hizmetleri halihazırda geliştirdiği, 426’sının biyoteknolojinin kullanımını gerektiren süreçleri halihazırda geliştirdiği, 415’inin ise biyoteknolojiyi girişimin faaliyetleri veya stratejilerinin merkezinde gören girişimler olduğu görüldü.

Biyoteknoloji Ar-Ge harcaması 417 milyon 560 bin 618 TL oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2020 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları 417 milyon 560 bin 618 TL oldu. Bu harcama, 2019 yılında 324 milyon 462 bin 31 TL olarak gerçekleşti. Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı, 2019 yılında %1,10 iken 2020 yılında bu oran %1,17 oldu.

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2 753 kişi çalıştı

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2020 yılında 2 753 kişi çalıştı. Biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışanların %47,7’si erkek, %52,3’ü kadın çalışanlardan oluştu. Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların %16,2’si doktora, %22,2’si yüksek lisans, %36,4’ü lisans, %7,3’ü yüksekokul ve %17,9’u lise ve altı eğitim düzeyine sahipti. Tam zaman eşdeğeri cinsinden biyoteknoloji faaliyetlerinde çalışan sayısı ise 2020 yılında 2 228 oldu.

Biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel sermayeye erişim oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten 499 girişime göre; biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel %60,9 ile “sermayeye erişim” iken bunu %49,7 ile “nitelikli insan kaynaklarına erişim” ve %34,3 ile “yasal düzenleme gereksinimleri” izledi. Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise %57,5 ile “uluslararası piyasalara erişim” olup bunu %53,9 ile “yasal düzenleme gereksinimleri” ve %53,5 ile “sermayeye erişim” izledi.

Biyoteknoloji 2020 İstatistikleri Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Yorum yapın