İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alacak

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.
Başvuru Tarihi : 26.09.2022 / Son Başvuru Tarihi : 10.10.2022

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Nitelikler

POZİSYON KODU
POZİSYON/ÜNVANI
KADRO ADEDİ
CİNSİYETİ
MEZUNİYET DURUMU / KPSS PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER

001
Büro Personeli
1
ERKEK/
KADIN
Ön Lisans
(KPSS P93)

Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Ön Lisans programlarının birinden mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

002
Büro Personeli
2
ERKEK/
KADIN
Lisans
(KPSS P3)

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Lisans bölümünden mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan almış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim dökümü) en az 4 (dört) yıl iş deneyimine sahip olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

003
Büro Personeli
1
ERKEK/
KADIN
Ön Lisans
(KPSS P93)

Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe Ön Lisans programından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim dökümü) alanında en az 2 (iki) yıl iş deneyimine sahip olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

004
Teknisyen
1
ERKEK/
KADIN
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarının Bilgisayar alanından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

005
Çözümleyici, Sistem Programcısı
(Bilgi İşlem Daire Başkanlığı özelliklerini yazacak)
1
ERKEK/
KADIN
Lisans
(KPSS P3)

Yurt içinde ve dışında bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.

Programlama dillerinden en az 2 (iki) tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet transkript belgesi de kabul edilecektir.)

C#, Python veya Java programlama dili ile yazılım geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak, HTML5, CSS3, Bootstrap, Javascript konularında bilgi sahibi olmak.

Veri Tabanı Yönetim Sistemi konusunda deneyimli olmak.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu düzeye denk kabul edilen bir belgeye sahip olmak,

Büyük Ölçekli Sunucu Sanallaştırma (VMware ve RedHat Virtualization) Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Sistem ve Network korelasyonları (SIEM), Microsoft ve Linux sunucu işletim sistemi güvenliği, sızma ve stres testleri, şifreleme, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Sunucu ve diğer ağ cihazları donanımları ve konfigürasyonları (Disk, Ethernet, HBA, RAID, Kenar ve omurga anahtar, AccessPoint, router vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

Ağ yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak.

Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim dökümü) alanında en az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş ) yaşını bitirmemiş olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 65 ve üzeri puan almış olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

006
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
6
ERKEK
Ön Lisans
(KPSS P93)

Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans programından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 167 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20 kilodan az ya da fazla olmamak (Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla, Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir).

Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı).

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

007
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
1
KADIN
Ön Lisans
(KPSS P93)

Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma Ön Lisans programından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş ) yaşını bitirmemiş olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 160 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 kilodan az ya da fazla olmamak. (Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla, Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı).

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

008
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
ERKEK
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş ) yaşını bitirmemiş olmak.

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 167 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20 kilodan az ya da fazla olmamak. (Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla, Sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak (Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı).

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.

Belgelendirmek kaydıyla (Sosyal Güvenlik prim dökümü) alanında en az 2 (iki) yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

009
Destek Personeli
(Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler)
2
ERKEK/
KADIN
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.

Devlet hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

010
Destek Personeli
(Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler)
2
ERKEK
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.
*Katı, Sıvı ve Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.

Devlet hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

011
Destek Personeli
(Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler)
3
ERKEK
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknoloji ve Dalları, Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya Ortaöğretim Kurumları mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Bahçe Bakımı ve Peyzaj Geliştirme ve Uyum Eğitimi kurs bitirme belgesine sahip olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Devlet hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

012
Destek Personeli
(Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler)
1
ERKEK
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının altında yer alan Yapı Tesisat Sistemleri Dalından mezun olmak. * 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Devlet hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

013
Destek Personeli
(Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler)
1
ERKEK
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim Kurumları Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Devlet hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

014
Destek Personeli
(Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler)
1
ERKEK
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim Kurumlarının, Soğutma ve İklimlendirme Sistemleri Dalından mezun olmak veya ilgili geçerli mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak. (Isıtma ve soğutma sistemlerinin basit bakımı, onarımı ve işletmesinde görev almak üzere) * 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Devlet hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

015
Destek Personeli
(Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler)
1
ERKEK
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim Kurumlarının, Matbaa Teknolojisi Alanından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Devlet hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

016
Destek Personeli
(Temizlik, Basit Bakım, Isıtma gibi hizmetler)
1
ERKEK
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim Kurumlarının, Metal Teknolojisi Alanı, Kaynakçılık Dalından mezun olmak.

2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Devlet hastanelerinden temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

017
Destek Personeli
(Şoför)
1
ERKEK
Ortaöğretim
(KPSS P94)

Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

E Sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğine 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle yeni tip D Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl eski E/yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

SRC-1 ve SRC-2 belgesine sahip olmak.

Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek kaydıyla şoförlük görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak. * 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 60 ve üzeri puan almış olmak.

Askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde çalışmak zorundadır.

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar:

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
 Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

Özel Şartlar:

1- Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel İçin Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir).
2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
6- Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak. (Transkript, sertifika vb.)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Başvuru Tarihi : 26.09.2022
Son Başvuru Tarihi : 10.10.2022

 Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks, internet veya posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı başvuru formu
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
4- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).
5- 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).
6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.
7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (E-devletten temin edilebilir.)
8- Askerlik Durum Belgesi(E-devletten temin edilebilir.)
9- Onaylı Hizmet Belgesi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

 Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel için Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitimi tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün mesai saati) bitimine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

 Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
 Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

 Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedekler sırası ile çağırılacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu istenecektir.

Adres : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası
Rahva Kampüsü Bitlis – Türkiye
Detaylı Bilgi İçin : 0434 222 00 00
Dahili : 1502 – 1504 – 1516
Mail Adresi : [email protected]

Bitlis Eren Üniversitesi 28 Sözleşmeli Personel Alacak-Kaynak: kamuilan.sbb.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir