İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Kadrolar

İLAN SIRA NO | UNVANI | ADET | MEZUNİYET DURUMU | AZAMİ AYLIK BRÜT ÜCRET | ARANAN NİTELİKLER

01 Büro Personeli 1 Ön Lisans (KPSS P93) 4.039,38 ₺
Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 65 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almış olmak ve bunu belgelendirmek. Elektrik alanında iş tecrübesi olmak ve bunu belgelendirmek. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

02 Büro Personeli 1 Ön Lisans (KPSS P93) 4.039,38 ₺
Yükseköğretim Kurumlarının Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

03 Büro Personeli 7 Lisans (KPSS P3) 4.039,38 ₺
Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

04 Büro Personeli 1 Lisans (KPSS P3) 4.039,38 ₺
Yükseköğretim Kurumlarının Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak.
2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

05 Büro Personeli 2 Lisans (KPSS P3) 4.039,38 ₺
Yükseköğretim Kurumlarının Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının birinden mezun olmak
2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

06 Büro Personeli 1 Ön Lisans (KPSS P93) 4.039,38 ₺
Yükseköğretim Kurumlarının Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

07 Büro Personeli 2 Lisans (KPSS P3) 4.039,38 ₺
Yükseköğretim Kurumlarının Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 70 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

08 Destek Personeli (Temizlik) 5 Ortaöğretim (KPSS P94) 3.788,21 ₺
Kadın olmak. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

09 Destek Personeli (Temizlik) 18 Ortaöğretim (KPSS P94) 3.788,21 ₺
Erkek olmak. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak. Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 2 Ortaöğretim (KPSS P94) 4.523,28 ₺
Erkek olmak. Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 50 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek. Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

11 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 Ön Lisans (KPSS P93) 4.523,28 ₺
Erkek olmak. Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 50 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek. Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

12 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 4 Ön Lisans (KPSS P93) 4.523,28 ₺
Erkek olmak. Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 50 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak. 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek.
Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı)Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak. Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak. İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

13 Teknisyen 1 Ortaöğretim (KPSS P94) 4.244,58 ₺
Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanı ve dallarından mezun olmak. 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 65 ve üzeri puan almış olmak. Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
  hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
  hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
  malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Askerlik durumu itibarıyla;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 8. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim
  mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 10. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
 11. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
  esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
  istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
  istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
 13. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
 14. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler.
 15. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER

İlan Başvuru Tarihleri: 27.10.2021 (mesai başlangıcı 08.00) – 12.11.2021 (mesai bitimi 17.00) (hafta sonu ve bayram tatilinde başvuru alınmayacaktır.) Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 26.11.2021

Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen veya posta yolu ile Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup İnternet aracılığı (e-posta vb.) ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine (mesai bitimi 17.00) kadar Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı Yazı İşleri ve Belge Şube Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön Başvuruda İstenilen Belgeler

 1. Müracaat formu (www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır)
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 3. Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)
 5. 07 No.lu İlan için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi.
 6. 10, 11 ve 12 No.lu İlanlar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy uzunluğunu gösterir onaylı belge.
 7. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni ve Aydınlatma Metni. (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” ve “Aydınlatma Metni” nin adayın bilgilendiğine, onay verip vermediğine dair Üniversitemize gönderilmesi gerekmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca; açık rıza vermeniz halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz belgelerle edindiğimiz bilgiler, her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibarıyla 1 (bir) yıl süreli olarak; açık rıza verilmemesi halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz belgelerle edindiğimiz bilgiler, her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibarıyla 70 (yetmiş) gün süreli olarak saklanacak olup bu süreç sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikasında Md. 5.3’te Kişisel Verilerin Yok Edilmesinde belirtilen yöntemlerle yok edilecektir.)
 8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Barkodlu SGK Hizmet Dökümü, Sertifika vs.) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.

Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bunun da aynı olması halinde doğum tarihi
büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan edilen yedek adaylardan (ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup) başarı sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır.

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:
Adres: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük Binası Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü
Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 27 11100 Merkez/BİLECİK
Telefonlar: (0228) 214 10 87, (0228) 214 19 32

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir