İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Nitelikler

İLAN SIRA NO
UNVANI
ADET
MEZUNİYET DURUMU
ARANAN NİTELİKLER

01
Büro Personeli
1
Ön Lisans
(KPSS P93)
-Yükseköğretim Kurumlarının Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak.
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

02
Büro Personeli
3
Lisans
(KPSS P3)
-Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan almış olmak.
-Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

03
Büro Personeli
1
Ön Lisans
(KPSS P93)
-Yükseköğretim Kurumlarının Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

04
Büro Personeli
1
Lisans
(KPSS P3)
-Yükseköğretim Kurumlarının Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmak.
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
-Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

05
Büro Personeli
3
Ön Lisans
(KPSS P93)
-Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi,Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri puan almış olmak.
-Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

06
Destek Personeli
(Temizlik)
9
Ortaöğretim
(KPSS P94)
-Erkek olmak.
-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
-2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.
-Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.
-Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
-İç ve dış mekanlarda temizlik hizmeti, peyzaj bakım, budama, sulama, çim biçme gibi hizmetler yapılacaktır.
-Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

07
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
Ön Lisans
(KPSS P93)

 • Erkek olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.
 • 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 40 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • En az 2 (iki) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 • 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek.
 • Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı)
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

08
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
Ortaöğretim
(KPSS P94)

 • Erkek olmak.
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
 • 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 40 ve üzeri puan almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • En az 2 (iki) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.
 • 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek.
 • Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı)
 • Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
 • İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 5. Askerlik durumu itibarıyla;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 8. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 10. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
 11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
 13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER:

İlan Başvuru Tarihleri: 16/03/2022– 30/03/2022 tarihleri arası (mesai saatleri içinde)
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi:13/04/2022

Başvuru Şekli: www.bilecik.edu.tr den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta vb. kanalardan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup son başvuru tarihi mesai bitimine (mesai bitimi 17.00) kadar Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra getirilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön Başvuruda İstenilen Belgeler:

 1. Müracaat formu(www.bilecik.edu.tr adresinden temin edilecektir. İlan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)
 2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
 3. Mezuniyet Belgesi, (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 4. Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü, (Net ve okunur olmalıdır.)
 5. 04 No.lu İlan için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi.
 6. 07 ve 08 No.lu İlanlar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartıve sağlık kuruluşlarından alınacak boy uzunluğunu gösterir onaylı belge.
 7. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Sözleşmeli Personel Adayı Açık Rıza Metni” ve “Sözleşmeli Personel Adayı Aydınlatma Metni”
 8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler( BarkodluSGK Hizmet Dökümü, Sertifika v.s.)
  Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olan sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi (asıl ve yedek olarak sıralamaya giren adaylar ilan edilecektir.) ile işe başlamaları için gerekli belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir.

Değerlendirmeler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca oluşturulan komisyon tarafından KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan, bununda aynı olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayların şartlarını taşımadığının tespit edilmesi halinde ilan edilen yedek adaylardan (ilan edilen kadro sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup) başarı sırasına göre çağrılarak atama yapılacaktır.

Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar, asıl adayların taşıdığı şartları taşımalıdır.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 Sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümleri gereğince Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yapılacak olup Arşiv Araştırması olumlu olan adaylarla sözleşme yapılacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir.

Bu ilan ve http://w3.bilecik.edu.tr/personel/ adresinde yayımlanacak ilan sonuçları ve tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup ilgililere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM :
Adres : Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlük Binası Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü
Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:27 11100 Merkez/BİLECİK
Telefonlar : (0228) 214 10 87, (0228) 214 19 32

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir