Haber

Bartın Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak

Bartın Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak

Bartın Üniversitesi 33 Akademik Personel Alım İlanı

(Öğretim Üyesi Alım İlanı 2018-06) Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.

-Bartın Üniversitesi 33 Akademik Personel-Profesör adayları

başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 5 (beş) nüshasını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Profesör adaylarının başvuru formunda “Başlıca Araştırma Eseri”ni belirmeleri zorunludur.

Bartın Üniversitesi 33 Akademik Personel-Doçent adayları

başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor öğretim üyesi adayları

başvuru formunun ekine; 3 (üç) adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş ve eserler listesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, hizmet belgesi ile bilimsel eserlerinden oluşan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) ortamında şahsen veya posta yolu ile ilgili Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

– Müracaat edecek adayların

Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı sayfasında yer alan “Öğretim Üyeliğine İlk Defa veya Yeniden Başvuracak Adayların Faaliyetlerini Değerlendirme Formu”nu bilgisayar ortamında 1 (bir) adet doldurarak başvuru formu ekinde her sayfası paraflı olarak teslim edilecektir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
– Müracaat edecek adayların “Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.bartin.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir.
– Adayların başvuru dosyalarını hazırlarken Personel Daire Başkanlığının “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci” başlıklı web sayfasında yer alan açıklamalara dikkat etmelidir.

– Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

– Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya E-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
– Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.
– Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.
– İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
– İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://w3.bartin.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Bartın Üniversitesi 33 Akademik Personel Kadrolar

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN DRC ADET İLAN ŞARTI

Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Klasik Arkeoloji
Doçent 1 1 Arkeoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Karadeniz Arkeolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Dr.Öğr. Üyesi
5 1 Mütercim Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Metodoloji
Doçent 2 1 Sosyoloji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Medeniyet epistemolojisi üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi
Tarih Ortaçağ Tarihi
Profesör 1 1 Ortaçağ Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Endülüs ve Abbasi kültür ve medeniyet tarihi üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi
Tarih Yakınçağ Tarihi
Doçent 2 1 Yakınçağ Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Osmanlı döneminde karayolu ve demiryolu üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi
Tarih Yakınçağ Tarihi Dr.Öğr. Üyesi
1 1 Tarih alanında doktora yapmış olmak. Osmanlı döneminde kadınların mesleki eğitimi konusunda çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi
Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Doçent 2 1 Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Yakın Dönem Türk tarihi üzerine biyografik çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Dili
Dr.Öğr.Üyesi
4 1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Marmara Bölgesi Yerli Ağızları üzerine çalışmaları bulunmak.

Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Doçent 1 1 Yeni Türk Edebiyatı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Cumhuriyet sonrası Türk Edebiyatında şiir ve roman üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve
Öğretim Tek. Eğitimi
Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi
Doçent 2 1 Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Ters yüz öğrenme konusu üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Türkçe Eğitimi Doçent 1 1 Türk dili bilim alanında doçentlik unvanı almış olmak. Türkiye Türkçesi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal
Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doçent 1 1 Tarih Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Tarih öğretiminde kadın imajları konusunda çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri ve
Matematik Eğitimi
Matematik
Eğitimi
Doçent 3 1 Matematik Eğitimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Pedagojik alan bilgisi ve geometri öğretimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi
Müzik Eğitimi Dr. Öğr.Üyesi
3 1 Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul Öncesi dönemde müzik ve piyano eğitimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi
Dr. Öğr.Üyesi
3 1 İlköğretim alanında doktora yapmış olmak. Sınıf öğretmenliği alanında fen eğitimi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Dr. Öğr. Üyesi
1 1 Bireye uyarlanmış testler üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi Biyoteknoloji Medikal Biyoteknoloji
Dr.Öğr.Üyesi
3 1 Kimya alanında doktora yapmış olmak. Gümüş komplekslerinin sentezi ve antikanser aktiviteleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Fen Fakültesi
Biyoteknoloji Endüstriyel
Mikrobiyal
Biyoteknoloji
Dr.Öğr.Üyesi
3 1 Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanında doktora yapmış olmak. Mikroorganizmaların insan hücreleriyle etkileşimi ve mikrobiyal proteinler üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın Orman Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri Profesör 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Akarsu peyzaj planlaması konusunda çalışmaları bulunmak.

Bartın Orman Fakültesi
Orman Mühendisliği Orman Botaniği Profesör 1 1 Orman Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Bitki sistematiği ve tohum bahçeleri konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın Orman Fakültesi
Orman Endüstri
Mühendisliği
Orman Ürünleri
Kimyası ve
Teknolojisi
Doçent 1 1 Orman Endüstri Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Kağıt hamuru üretimi üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF İşletme Yönetim ve Organizasyon

Profesör 1 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanı almış olmak. Stratejik yönetim ve örgütsel davranış konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Yönetim Bilimleri
Profesör 1 1 Kamu yönetimi alanında doçentlik unvanı almış olmak. Türkiye’nin idari yapısı üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF İşletme Muhasebe ve
Finansman
Doçent 1 1 Muhasebe alanında doçentlik unvanı almış olmak. Muhasebe mesleği konusu üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF İktisat İktisat Tarihi
Dr.Öğr.Üyesi
3 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak. Eşitsizlik ve emek kuramı üzerine çalışmaları bulunmak.

İİBF Yönetim Bilişim
Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Dr.Öğr.Üyesi
3 1 Yönetim Bilişim Sistemleri alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak. Uzaktan Eğitim Sistemi konusunda çalışmış olmak.

İslami İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
Din Bilimleri
(Din Felsefesi)
Dr. Öğr.Üyesi
3 1 Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Pragmatizm ve hümanizm alanlarında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi
Çevre Mühendisliği Çevre Bilimleri Profesör 1 1 Çevre Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Atık suların arıtılması ve biyolojik arıtım konuları üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği
Makine Malzemesi ve
İmalat Teknolojisi
Dr.Öğr.Üyesi
1 1 Makine Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak. Yenilenebilir enerji uygulamaları üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Malzeme Doçent 1 1 Malzeme ve Metalürji Mühendisliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Termal bariyer kaplamaları üzerine çalışmaları bulunmak.

Orman Fakültesi
Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Teknikleri
Doçent 1 1 Peyzaj Mimarlığı alanında doçentlik unvanı almış olmak. Peyzaj ekolojisi alanında çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik İç Hastalıkları
Hemşireliği
Doçent 3 1 Dahili Hastalıklar Hemşireliği alanında doçentlik unvanı almış olmak. Diyabetliler üzerine çalışmaları bulunmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Hemşirelik Halk Sağlığı
Hemşireliği
Dr. Öğr.Üyesi
3 1 Halk Sağlığı Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak. Semptom yönetimi üzerine çalışmaları bulunmak.

Bartın Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir