Anasayfa » Haber » Balıkesir Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Balıkesir Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak

Balıkesir Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 93 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Balıkesir Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Kadrolar

POZİSYON KODU | POZİSYON | ADET | NİTELİKLER | BÜTÇE BİRİMİ

001 Psikolog 1

Psikoloji lisans programından mezunu olmak. * Psikanalitik Psikoterapi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

2018 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

002 Hemşire 43

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak.

2018 KPSS/P94 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

003 Hemşire 7

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak yada kamu veya özel hastanelerde Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P94 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

004 Hemşire 21

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak yada kamu veya özel hastanelerde yoğun bakım hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P94 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

005 Hemşire 1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Ebelik-Hemşirelik, Sağlık Memurluğu alanlarının birinden mezun olmak. Kamu veya özel hastanelerde KVC ameliyathane hemşiresi olarak en az 1 yıl çalışmış olduğu belgelendirmek.

2018 KPSS/P94 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

006 Ebe 3

Ebelik Lisans Programından mezun olmak. Kamu veya özel hastanelerde doğumhane biriminde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

007 Ebe 2

Ortaöğretim Kurumlarının Ebelik Programından mezun olmak. Kamu veya özel hastanelerde doğumhane biriminde en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

008 Röntgen Teknisyeni 3

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji, Tıbbı Görüntüleme Teknikleri Önlisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

009 Sağlık Teknikeri 1

Üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Kamu veya özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

010 Sağlık Teknikeri 1

Üniversitelerin Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Kamu veya özel hastanelerin Patoloji Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek. HPV PCR Cihazı kullanıcı eğitimi katılım belgesine sahip olmak.

2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

011 Sağlık Teknikeri 2

Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Kamu veya özel hastanelerin Biyokimya Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

012 Sağlık Teknikeri 2

Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Kamu veya özel hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

Özel Bütçe

013 Sağlık Teknikeri 2

Üniversitelerin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Kamu veya Özel Hastanelerin Kan Bankası Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

014 Sağlık Teknikeri 3

Üniversitelerin Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. Kamu veya özel hastanelerin EEG, EMG veya uyku Laboratuvarında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P93 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

015 Diğer Sağlık Personeli 1 (İptal edilmiştir)

Üniversitelerin Biyoloji lisans programından mezun olmak. Kamu veya özel hastanelerin Biyokimya
Laboratuvarında en az 3 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belgelendirmek.

2018 KPSS/P3 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.
Özel Bütçe

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

Genel Şartlar

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:
1 – Balıkesir Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2 – 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5 – Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6 – Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1 – Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3 – Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4 – 2018 yılı KPSS sonuç belgesi.
5 – Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
6 – SGK prim günlerini gösterir belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM : 0 266 612 14 00 Dahili: 101422 – 101454 – 101455 – 101418
Mail Adresi : [email protected]
4003/1-1

Balıkesir Üniversitesi 93 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir