Haber

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sözleşmeli Personel Kadrolar

BİRİMİ : ÜNİVERSİTE HASTANESİ

NİTELİK KODU
UNVAN
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER

HM01
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Nöroloji-Nöroşirurji servislerinde 6 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. KVC, Genel, Koroner, Yeni doğan Yoğun Bakım Hemşireliği ile İlk Yardım, İşyeri, Pediatri, Genel Cerrahi, Ameliyathane Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM02
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dermatoloji, Genel Dahiliye, İmmünoloji, Romatoloji, Enfeksiyon, Gastroentroloji ve Hematoloji KİT servislerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

HM03
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Onkoloji servislerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

HM04
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin İmmünoloji, Romatoloji, Enfeksiyon ve Gastroentroloji servislerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. İlaç Uygulamalarında Temel Yaklaşımlar, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

HM05 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Acil Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği, Yoğun Bakımlar Tahliyesi, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi, Deprem, Hasta ve Çalışan Güvenliği, Yoğun Bakım Hemşireliği belgelerine sahip olmak.

HM06
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Koroner Yoğun Bakım, Anjiyo, Kardiyoloji, KVC Yoğun Bakım servislerinde 10 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Yoğun Bakım Hemşireliği ve İlk Yardım Eğitim sertifikalarına sahip olmak.

HM07
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin KBB, Göz, PRC servislerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak.

HM08
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Acil, Genel Cerrahi Yoğun Bakım ve Dahiliye Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım Eğitim sertifikasına, Yoğun Bakımlar Tahliyesi, Yangın ve Yangın Söndürme belgelerine sahip olmak.

HM09
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Yeni doğan Yoğun Bakım ünitesinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Neonatal Resüsitasyon, Yeni doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem, Emzirme Danışmanlığı ve Yoğun Bakımlar Tahliyesi belgelerine sahip olmak.

HM10 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji servislerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.


HM11
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Genel Yoğun Bakım ve Çocuk Yoğun Bakım ünitelerinde de çalışmış olmak şartıyla 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı, Hasta ve Çalışan Güvenliği belgelerine sahip olmak.

HM12
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Nöroloji Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış olmak şartıyla 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Hijyen ve Sanitasyon, Nörolojik Yoğun Bakım, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

HM13
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım ve KVC Yatan Hasta Servislerinde çalışmış olmak şartıyla 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Hasta Bakımı, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Hijyen ve Sanitasyon, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

HM14
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

HM15 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Çocuk Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları belgesine sahip olmak.

HM16
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Nöroloji Yoğun Bakım ünitesinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi, Deprem, İlaç Uygulamalarında Temel Yaklaşımlar, Hasta ve Çalışan Güvenliği ve Nörolojik Yoğun Bakım belgelerine sahip olmak.

HM17
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitesinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Kalbin Elektriksel Aktivitesi ve Yara Takibi sertifikalarına sahip olmak.

HM18
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Koroner, Genel, Anestezi, Çocuk, Nöroloji, Kalp Damar, Acil Yoğun Bakım üniteleri ile Dermatoloji ve Genel Dahiliye servislerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak.

HM19
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi, Koroner, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım ünitelerinde 5 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Engelli Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

HM20 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin 3. Düzey Yeni doğan Yoğun Bakım ünitesi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde toplamda 6 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Neonatal Resüsitasyon ve Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı belgelerine sahip olmak.

HM21
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Ameliyathane Servisinde 1 Yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Hemiplejik Hastalarda Donuk Omuz, Anestezi ve Reanimasyon, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Organ Nakli Hemşireliği, Spesifik Alan Eğitim Hemşireliği, Hemşirelikte Araştırma, Kalbin Elektriksel Aktivitesi, Kalbin Yapısı, Klinik Eğitimde Koçluk Modeli ve Klinik Eğitimde Gösterim Becerisi ‘Demonstrasyon’ sertifikalarına sahip olmak.

HM22
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Olumlu Eğitim Atmosferi, İş Yeri Hemşireliği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği, Kemoterapi Hemşireliği, Tıbbi Terminoloji, Enfeksiyondan Korunma, Engelli Bakım Uzmanlığı ve NLP Teknikleri sertifikalarına sahip olmak.

HM23
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Tıbbi Uygulama Hatalarında Temel Bilirkişilik, Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakımı, Sağlık Hukukunda Tıbbi ve İlaç Sahteciliği, Tıbbi Uygulama Hatalarında Yardımcı Sağlık Personelinin Yeri ve Klinik Risk Yönetimi belgelerine sahip olmak.

HM24
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Ameliyathane Servisinde 3 Yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak.

HM25 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. 1 Yıl mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım, Klinik Eğitimde Gösterim Becerisi “Demonstrasyon”, Klinik Eğitimde Etkili Sunum Becerileri, Afet Hemşireliği, Eğitim Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, Yara Takibi ve EKG Okuma sertifikalarına sahip olmak.

HM26
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Anestezi ve Reanimasyon Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, KVC Yoğun Bakım Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği, Kemoterapi Hemşireliği, Kök Hücre Nakli Hemşireliği ve Organ Nakli Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM27
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Obezite ve Genel Cerrahi Bölümlerinde çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, İş Yeri Hemşireliği, İlk Yardım, Pediatri Hemşireliği, Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği ve KVC Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM28
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Yara Türleri, Kalbin Yapısı, EKG okuma, Kalbin Elektriksel Aktivitesi, Yara Bakımı ve Tedavi Yöntemleri, Yara Takibi, Ameliyathane Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği ve KVC Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM29
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Genel Cerrahi Servisinde 1 yıl çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Temel İlk Yardım, Pandemi ve COVİD-19 Sorumlusu, Tıbbı Terminoloji, Tıbbi Uygulama Hatalarında Yardımcı Sağlık Personelinin Yeri ve Tıbbi Uygulama Hatası-Komplikasyon Ayrımının Yapılması belgelerine sahip olmak.

HM30 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Meslek Hastalıkları ve İş Kazalarından Korunma ve Sağlık Yönetimi belgelerine sahip olmak.

HM31
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. KVC Servisinde çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Hijyen ve Sanitasyon, Hasta Kabul Sekreterliği, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Hasta ve Yaşlı Bakımı, COVID-19 Korunma ve Hijyen Eğitimi, Tıbbi Malzeme Yönetimi Eğitimi, Sağlık Kurumlarında Kaynak Otomasyon Yönetimi Eğitimi, Hasta Taburculuk Süreci ve Çeşitleri Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

HM32
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Genel Cerrahi Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, KVC Yoğun Bakım Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, İlk Yardım, Acil Serviste ve Sahada Hasta Yönetimi, Kemoterapi Hemşireliği ve Organ Nakli Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM33
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği, Hemşirelikte Araştırma, Görme Engelliler, Bedensel ve Süreğen Hastalıklar, NLP Teknikleri, Eğitim Planlama Organizasyon ve Eğitim Etkinliği, Eğitim Hemşireliği Yetkinlik Alanları, Oryantasyon Eğitimi Planlama ve İçerik Belirleme ve Spesifik Alan Eğitim Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM34
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Organ Nakli Hemşireliği, Afet Hemşireliği, Kemoterapi Hemşireliği, Anestezi ve Reanimasyon, Onkoloji Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, İlk Yardım, Ameliyathane Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Koroner Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve KVC Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak.

HM35 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. KVC Yoğun Bakım Servisinde çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Tıbbi Terminoloji Eğitimi, Hasta Hakları Eğitimi, Anatomi ve Fizyoloji Eğitimi sertifikalarına sahip olmak. İlk Yardımcı Kimlik Kartına sahip olmak.

HM36
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Genel Yoğun Bakım, Yenidoğan Yoğun Bakım, Yetişkin Yoğun Bakım ve Acil Serviste çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Hijyen ve Sanitasyon, Yaşlı Bakım ve Engelli Bakım sertifikalarına sahip olmak.

HM37
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Pandemi ve COVİD-19 Sorumlusu ve Sağlık Hizmetleri Personel Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

HM38
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Genel Yoğun Bakım Hemşiresi olarak da çalışmış olmak şartıyla 6 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Hasta Hakları ve Güvenliği, Vaka Yönetim Hemşireliği, İlaç Bilgisi ve Güvenli İlaç Kullanımı ve Sağlık Kurumlarında Meslek Etiği sertifikalarına sahip olmak.

HM39
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Acilde de çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi belgelerine, Organ Nakli Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Anestezi ve Reanimasyon, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği ve Kemoterapi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM40 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. İşaret Dili, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, İlk Yardım, NLP Teknikleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Görme Engelliler, Çocuk Ruh Sağlığı ve Bedensel ve Süreğen Hastalıklar sertifikalarına sahip olmak.

HM41
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Yoğun Bakım ve Enfeksiyon Hemşiresi olarak da çalışmış olmak şartıyla 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Stresle Başa Çıkma, Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi, Kamuda Etik, Afet Psikolojisi, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve İlk Yardım sertifikalarına sahip olmak.

HM42
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım ve Genel Yoğun Bakımda da çalışmış olmak şartıyla 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Pandemi ve COVİD-19 Sorumlusu, Temel İlk Yardım, Hasta ve Çalışan Güvenliği belgelerine sahip olmak.

HM43
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Genel Yoğun Bakım Hemşiresi olarak çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Sağlık Kurumları Maliyet Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Meslek Etiği, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Anatomi ve Fizyoloji Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

HM44
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Yoğun Bakımda çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği ve CPR Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HM45 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım ünitelerinde de çalışmış olmak şartıyla toplamda 2 yıl deneyimli olmak. Hasta ve Yaşlı Bakımı, İlk Yardım, Tıbbi Sekreterlik ve Aromaterapi Masajı sertifikalarına sahip olmak.

HM46
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Enfeksiyon Hastalıkları biriminde çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Ameliyathane Hemşireliği, KVC Yoğun Bakım Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, EKG Okuma, Kalbin Yapısı, Kalbin Elektriksel Aktivitesi, Yara Takibi, Yara Bakımı ve Tedavi Yöntemleri sertifikalarına sahip olmak.

HM47
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Acil Sağlık Sistemi, Temel Sağlık Uygulamaları, Enfeksiyondan Korunma, İlk Yardım ve Hijyen Sanitasyon sertifikalarına sahip olmak.

HM48
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Temek İlk Yardım, Tıbbi Terminoloji, Hasta Hakları, Doğuma Hazırlık Eğitimi, Pandemi ve COVİD-19 Sorumlusu sertifikalarına sahip olmak.

HM49
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Yoğun Bakım ve Genel Cerrahi Servislerinde çalışmış olmak şartıyla mesleki deneyime sahip olmak. Anatomi ve Fizyoloji Eğitimi, Pandemi ve COVID-19 Sorumlusu Eğitimi, Yeni doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, İlk Yardım, KVC Yoğun Bakım Hemşireliği, Koroner Yoğun Bakım Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği ve Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM50 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Yeni doğan Yoğun Bakım, KVC Yoğun Bakım, İş Yeri, Pediatri, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Genel Cerrahi, Afet, Eğitim, Organ Nakli, Kök Hücre Nakli, Kemoterapi, Onkoloji Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak. İlk Yardımcı Kimlik Kartına sahip olmak.

HM51
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, COVİD-19 Korunma ve Hijyen Eğitimi, Anatomi ve Fizyoloji Eğitimi, Tıbbi Sekreterlik, Hijyen ve Sanitasyon, Hasta Kabul Sekreterliği, Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak. İlk Yardım Eğitmeni Yetki Belgesine sahip olmak.

HM52
HEMŞİRE
1
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak. EKG Okuma, Kalbin Elektriksel Aktivitesi, Yara Türleri, Yara Bakımı ve Tedavi Yöntemleri, Kalbin Yapısı, Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Organ Nakli Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Kemoterapi Hemşireliği ve Pediatri Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM53
HEMŞİRE
1
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak. İlk Yardım, Anne ve Çocuk Sağlığı, Stres Yönetimi, NLP Teknikleri, Yaşam Koçluğu ve Hasta ve Yaşlı Hizmetleri sertifikalarına sahip olmak.

HM54
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

HM55
HEMŞİRE
3
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

HM56
HEMŞİRE
3
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans mezunu olmak.

ST01 SAĞLIK TEKNİKERİ

1
İlk ve Acil Yardım Ön lisans Mezunu olmak. Hastanelerin Ortopedi, Üroloji, Genel Cerrahi ve KBB servislerinde de çalışmış olmak şartıyla toplamda 5 yıl deneyimli olmak. Covid-19 Vakalarında Resüsitasyon, Yara Türleri, Oryantasyon Eğitimi Planlama ve İçerik Belirleme, Eğitim Hemşireliği Yetkinlik Alanları, Yara bakımı ve Tedavi Yöntemleri, Hemiplejik Hastalarda Donuk Omuz, Organ Nakli Hemşireliği, Afet Hemşireliği ve Klinik Eğitimde Koçluk modeli sertifikalarına sahip olmak.

ST02
SAĞLIK TEKNİKERİ
1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak. Hastanelerde toplamda 1 yıl deneyimli olmak. Hijyen ve Sanitasyon, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Koronavirüs Hakkında Temel Bilgilendirme Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Radyasyondan Korunma Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

ST03
SAĞLIK TEKNİKERİ
1
İlk ve Acil Yardım Ön lisans Mezunu olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Eğitimcinin Eğitimi, Hastalıklardan Korunma ve Pandemi Yönetimi, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

DSH01 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1
Ortaöğretim Kurumları Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Acil servis, Dermatoloji, Genel Dahiliye servislerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda 5 yıl deneyimli olmak. İleri Kardiyak Yaşam Desteği, İlaç Uygulamalarında Temel Yaklaşımlar, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

DSH02
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1
Ortaöğretim Kurumları Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Yoğun Bakım, Genel Cerrahi ve Acil servislerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda 5 yıl deneyimli olmak. Yoğun Bakımlar Tahliyesi belgesine sahip olmak.

DSH03
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1
Ortaöğretim Kurumları Acil Tıp Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Dermatoloji, Genel Dahiliye ve Ameliyathane servislerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda 5 yıl deneyimli olmak. Erişkin İleri Yaşam Desteği belgesine sahip olmak.

DSH04
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1
İlk ve Acil Yardım Ön lisans mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Acil Servis, Ambulans Hizmetleri ve Triyaj birimlerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda 6 yıl deneyimli olmak. Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

DSH05 DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

1
İlk ve Acil Yardım Ön lisans mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Genel Yoğum Bakım ve Genel Cerrahi Yoğun Bakım ünitelerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda 6 yıl deneyimli olmak. Hasta ve Çalışan Güvenliği, Yoğun Bakımlar Tahliyesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği belgelerine sahip olmak.

DSH06
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1
İlk ve Acil Yardım Ön lisans mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi servislerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda 7 yıl deneyimli olmak.

DSH07
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1
Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Radyoloji biriminde çalışmış olmak şartıyla toplamda 6 yıl deneyimli olmak. Bilgisayarlı Tomografi cihazı kullanıcı sertifikasına sahip olmak.

DSH08
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1
Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak. 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Radyoteknoloji Eğitimi, MR Ünitesinde Güvenlik ve Emniyet, Tanısal Radyolojide Radyasyondan Korunma, Genel Radyoloji, Radyolojide İş Güvenliği belgelerine sahip olmak.

DSH09
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1
Tıbbi Laboratuvar Ön lisans mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda 6 yıl deneyimli olmak. İdrar Cihazları Kullanım, Teknik Servis, Aplikasyon ve Bakım, Kangazı Analizör Sistemi, Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgelerine sahip olmak.

DSH10
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1
Tıbbi Laboratuvar Ön lisans mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Mikrobiyoloji ve Kan Alma birimlerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda 6 yıl deneyimli olmak. Alanı ile ilgili en az beş farklı cihaz kullanım belgesine ve Yangın, Yangın Söndürme Yöntemi ve Deprem belgesine sahip olmak.

DSH11
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
1
Ortaöğretim Kurumları Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümü mezunu olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, COVİD-19 Korunma ve Hijyen Eğitimi, Anatomi ve Fizyoloji Eğitimi, Tıbbi Sekreterlik, Hijyen ve Sanitasyon, Hasta Kabul Sekreterliği, Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak.

NOT:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Personel alımı Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ: 28.09.2020-12.10.2020

I-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sözleşmeli Personel GENEL ŞARTLAR

1- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Personel için Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Ön lisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

3- Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Personel alımı adaylar başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Katta bulunan 4/B Başvuru Ofisine (Kepez/AYDIN) şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup, noter vekaleti ile yapılacak başvurular ise kabul edilecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler;

  • 1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
  • 2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
  • 3) Öğrenim Belgesi
  • 4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 5) 1 Adet Resim
  • 6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen şartları ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca istenen sertifika/belgelerin üzerinde tarih olması ya da ekinde tarihi belirten ayrı bir yazı ile belgelendirilmesi zorunludur. İlan başvuru süresi içinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

III-Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Sözleşmeli Personel Alımı BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 74 Personel Alacak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir