Kamu Personeli İş ilanı
Haber

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 Personel Alacak

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Hastanesinde (giderleri Özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre (KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle) aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 Sözleşmeli Personel Kadrolar

BİRİMİ : ÜNİVERSİTE HASTANESİ

NİTELİK KODU
UNVAN
ADEDİ
ARANILAN NİTELİKLER

HM01
HEMŞİRE
10
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak.

HM02
HEMŞİRE
1
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Genel Cerrahi Hemşireliği, İlk Yardım, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Yaşam Koçluğu ve İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.

HM03
HEMŞİRE
1
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım Eğitici, İş Yeri Hemşireliği, Toplam Kalite Yönetimi ve Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

HM04
HEMŞİRE
1
Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak. Pandemi ve COVID-19 Sorumlusu, Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi ve Hasta Hakları sertifikalarına sahip olmak.

HM05
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesinde de çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım ve Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM06
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. En az 4 yıl mesleki deneyime sahip olmak. Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi sertifikasına, Emzirme Danışmanlığı ve Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HM07
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Gıda ve Su Sektöründe çalışanlar için Hijyen eğitimi almış olmak.

HM08
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak.

HM09
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Stres Yönetimi Eğitimi, İş Hayatında Yazışma Teknikleri, Mobbing Eğitimi, İşaret Dili, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri ve İlk Yardım Eğitimi sertifikalarına sahip olmak.

HM10 HEMŞİRE

1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı ile Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi belgelerine sahip olmak.

HM11
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

HM12
HEMŞİRE
1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerin Kadın Doğum ve Genel Cerrahi Servislerinde de çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak. İlk Yardım, İş Yeri Hemşireliği ve Yenidoğan İşitme Tarama Programı Uygulama Eğitimi sertifikalarına sahip olmak, Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi almış olmak.

HM13 HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak.Mesleki deneyime sahip olmak. Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Temel Bilgilendirme Eğitimi, Hasta Kabul Sekreterliği, Hijyen ve Sanitasyon, Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak. MEB onaylı Türk İşaret Dili Belgesine sahip olmak.

HM14 HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hijyen ve Sanitasyon, Acil Durum ve Hemşirelik Hizmeti sertifikalarına sahip olmak.

HM15 HEMŞİRE 1

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinin Dahiliye Servisinde de çalışmış olmak şartıyla, toplamda en az 6 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

HM16 HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Acil Servis ve Ambulans Hizmetlerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 1 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

HM17 HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği, İlk Yardım, Acil Serviste ve Sahada Hasta Yönetimi ve Diyaliz Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.

HM18 HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmak. Ameliyathane Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Pediatri Hemşireliği, Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, KVC Yoğun Bakım Hemşireliği, İş Yeri Hemşireliği ve İlk Yardım sertifikalarına sahip olmak.

HM19 HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Kardiyoloji-Anjio Biriminde en az 2 yıl deneyime sahip olmak. Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

HM20 HEMŞİRE 1

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hastanelerde en az 2 yıl ameliyathane
hemşireliği ve Ameliyathane ve Sterilizasyon üniteleri kalite sorumluluğu yapmış olmak. Brakiterapi Klinik Uygulamalar sertifikasına sahip olmak.

HM21 HEMŞİRE 1
Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Hasta Kabul Sekreterliği, Hijyen ve Sanitasyon, Tıbbi Sekreterlik, Hasta ve Yaşlı Bakımı sertifikalarına sahip olmak.

ST01 SAĞLIK TEKNİKERİ
1
İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Üniversite Hastanelerinde en az 2 yıl deneyimli olmak. Pandemi ve COVID-19 Sorumlusu Eğitimi sertifikasına sahip olmak.

ST02 SAĞLIK TEKNİKERİ
1
İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. KVC Yoğun Bakım, Ameliyathane, Genel Yoğun Bakım, Genel Cerrahi sertifikalarına ve Temel Yaşam Desteği belgesine sahip olmak.

ST03 SAĞLIK TEKNİKERİ
1
İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Adli Olgulara Yaklaşım, COVID-19 Vakalarında Resüsitasyon, Pediatrik Vakalarda Resüsitasyon ve Özel Durumlarda Resüsitasyon sertifikalarına sahip olmak.

RT01 RÖNTGEN TEKNİSYENİ

1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi ve Genel Radyografi Kurslarına katılmış olmak.

RT02 RÖNTGEN TEKNİSYENİ
1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde toplam en az 1 yıl çalışmış, Hijyen ve Sanitasyon, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Hasta İlişkileri ve Stres Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.

RT03 RÖNTGEN TEKNİSYENİ
1 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak.
EBE01 EBE 5 Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik bölümü Lisans Programı mezunu olmak.
ECZ01 ECZACI 2 Eczacılık Fakültesi Lisans Mezunu Olmak.

FZT01 FİZYOTERAPİST 2
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Bölümü Mezunu Olmak.

NOT: *Adaylar ilan edilen pozisyonların sadece birine başvuru yapabileceklerdir. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

*ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2- 2018 KPSS (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lise mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3-Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Hükmüne uygun olması.

II-BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 Personel İçin Adayların başvurularını www.adu.edu.tr web adresinde bulunan İş Talep Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Zemin Kat Kepez/AYDIN adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler;

1) Başvuru Formu (www.adu.edu.tr adresinde temin edilecektir.)
2) 2018 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
3) Öğrenim Belgesi
4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
5) 1 Adet Resim
6) Başvuracak adayların aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, Başmüdürlük veya Başhekimlik tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

III-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunanlar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 3 (Üç) gün içerisinde www.adu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Pozisyonun iki katına kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Hastanesi Başmüdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 45 Personel Alacak.

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir