HaberYaşam

Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler

Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler yazımızda Avrupa Birliği kurucu ülkelerini, AB’nin ilk ne için kurulduğunu, hangi ad ile kurulduğunu, gelişme sürecini, AB birliği üyelerini ve aday ülkelerini yazdık.

Avrupa Birliği’nin Kurucu Ülkeleri

Avrupa Birliği ilk kurulduğunda bugünkü kadar büyük değildi. Birkaç ülkenin ekonomilerini geliştirmek için oluşturduğu dayanışma birliğiydi. İlk kuruluş tarihi olan 1951 yılında sadece Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda Avrupa Birliği içerisinde yer almaktaydı. Birliğin işlevini geliştiren bu kurucular ekonomilerini de geliştirmeye başladı. Zamanla diğer Avrupa ülkeleri de birliğe katılmak istedi.

Avrupa Birliği'ne Üye Ülkeler Haritası
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği’nin Kurulması

Victor Hugo, insancıl ideallerden esinlenen barışçıl bir Avrupa Birleşik Devletlerini hayal etmişti. Bu hayal, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntılarından sonra Avrupa Kıt’ası için yeni bir umut oldu. İlk olarak 9 Mayıs 1950’de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. Bir zamanlar birbirleri ile savaşan ülkeler artık birbirleri ile ekonomik iş yaparak büyüyecekti. Avrupa bütünleşmesinde başlangıç ise Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg ve Hollanda’nın kömür ve çelikte ortak pazar kurmalarıyla oldu. Bu ülkeler, daha sonra Roma Antlaşması’nı imzalayarak çeşitli mal ve hizmetleri içeren ortak bir pazar kurdular. Pazarın ismi ise Avrupa Ekonomik Topluluğu oldu. Bu kurucu ülkeler arasında olan gümrük vergileri 1 Temmuz 1968’de tamamen kaldırıldı.

1960’larda ticaret ve tarımda ortak politikalar oluşturularak barışçıl bir şekilde ekonomik ilişkiler sağlandı. Danimarka, İrlanda ve İngiltere’de başarıyı görerek Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmaya karar verdi. Avrupa Ekonomik Topluluğunda ilk genişleme 1973’te yapıldı. 1981’de Yunanistan AET’ye katıldı, 1986’da İspanya ve Portekiz katıldı.

1992 Maastricht Antlaşması ile topluluk kurumları güçlendirildi ve daha geniş yetkilere sahip oldu, böylece Avrupa Birliği (AB) doğmuş oldu. Avusturya, Finlandiya ve İsveç 1 Ocak 1995’te Avrupa Birliği’ne katıldı. Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Kıbrıs ve Malta AB üyelik için başvurdu. 1 Mayıs 2004 tarihinde bu ülkeler AB üyeliğine alındı. Bulgaristan ve Romanya 1 Ocak 2007’de katılmıştır. Hırvatistan 1 Haziran 2013’de birliğe katılmıştır. Neredeyse tüm Avrupa kıt’ası ülkeleri birliğe katılmıştır.

Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler

Avrupa Birliği: 28 AB üye ülkesi ve 450 milyondan fazla vatandaşa sahip büyük bir birliktir.

 • AVUSTURYA
 • BELÇİKA
 • BULGARİSTAN
 • HIRVATİSTAN
 • KIBRIS
 • ÇEK CUMHURİYETİ
 • DANİMARKA
 • ESTONYA
 • FİNLANDİYA
 • FRANSA
 • ALMANYA
 • YUNANİSTAN
 • MACARİSTAN
 • İRLANDA
 • İTALYA
 • LETONYA
 • LİTVANYA
 • LÜKSEMBURG
 • MALTA
 • HOLLANDA
 • POLONYA
 • PORTEKİZ
 • ROMANYA
 • SLOVAKYA
 • SLOVENYA
 • İSPANYA
 • İSVEÇ
 • BİRLEŞİK KRALLIK

Avrupa Birliği’ne Aday Ülkeler

 • TÜRKİYE
 • MAKEDONYA ESKİ YUGOSLAV CUMHURİYETİ
 • ARNAVUTLUK
 • SIRBİSTAN
 • BOSNA HERSEK
 • KARADAĞ
 • KOSOVA

Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir