İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alacak

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından (Türkiye Ulusal Ajansı):
AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
(TÜRKİYE ULUSAL AJANSI) PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

I – GENEL BİLGİLER

T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 2 erkek Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 2’si engelli olmak üzere 8 Destek Personeli (Hizmetli) alınacaktır. Alınacak personel 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 27 nci maddesi ile Türkiye Ulusal Ajansı İnsan Kaynakları ve Uzmanlık Yönetmeliğine göre idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilecektir.

II- SINAVA KATILMA KOŞULLARI

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonrası)
c) Müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde; unvanlarına göre alınacak personel sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılırlar),

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için;

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
ç) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
d) Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
e) Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

Engelli Destek Personeli (Hizmetli) için;

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavlarından EKPSS P1(Ortaöğretim), EKPSS P2 (Ön Lisans) ya da EKPSS P3 (Lisans) puan türlerinin birinden puana sahip olmak,

Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Temizlik” olarak belirlenen pozisyonlar için;

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 70 ve üzeri puan almış olmak,
c) Temizlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

Destek Personeli (Hizmetli) unvanından görev alanı “Teknik Destek” olarak belirlenen pozisyonlar için;

a) En az lise mezunu olmak,
b) Giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla, geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020 yılı (B) Grubu) KPSS P3, KPSS P93 (Ön Lisans) ya da KPSS P94 (Ortaöğretim) puan türlerinin birinden 60 ve üzeri puan almış olmak,
c) Teknik eğitim veren lise veya yükseköğretim kurumlarının (lisans/ön lisans) Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel Elektronik, İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak ya da bu alanlarda MEB onaylı sertifikaya sahip olmak.

III – BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavı Başvuru Tarihleri: 24 Ocak 2022 – 14 Şubat 2022

IV – BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

Başvurular, Ajansın https://ikbasvuru.ua.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a) Yükseköğrenim veya orta öğretim mezuniyet belgesi veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
b) KPSS veya EKPSS sonuç belgesi
c) (Engelli başvuruları için) Engellilik Durumunu gösteren sağlık raporu
ç) Destek Personeli (Hizmetli) unvanında görev alanı “teknik destek” olarak belirlenen pozisyonlara başvuracak adaylar için belirlenen sertifikaların aslı veya onaylı örneği (ilanda belirtilen mezuniyet alanlarının birinden mezun olmayan adaylar için)
d) T.C. Kimlik Numarası beyanı
e) Adli Sicil Beyanı,
f) Yazılı özgeçmiş,
g) Son altı ay içinde çekilmiş 4.5×6 cm ebadında vesikalık fotoğraf

Eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı veya istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu başvuru sahiplerinin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

Başvuru formu ve eki belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup yapılan sıralama neticesinde sözlü sınava girmeye hak kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi, saati ve yeri 18 Şubat 2022 tarihinde Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) www.ua.gov.tr internet adresinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sürekli/geçici engeli veya sağlık sorunu olan adayların, sınav esnasında refakatçi desteği, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmeleri amacıyla, üniversite veya devlet hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneğini başvuru formuna yüklemeleri gerekmektedir. Söz konusu adaylar, yapılan değerlendirme neticesinde uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

İlgili pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, diğer pozisyonlardan alım yapılabilecektir.
Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi içinde başvuru formunda beyan ettiği bilgilerde (iletişim bilgisi, vb.) değişiklik yapabilecektir.

IV – Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel İçin SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONTENJANLARI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığında (Türkiye Ulusal Ajansı) istihdam edilecek personel için unvanlar, niteliği ve görev alanı, hizmet sınıfı, boş pozisyon sayısı, sınava çağrılacak aday sayısı, KPSS veya EKPSS puan türü ve taban puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Sözlü Giriş Sınavı için Kontenjanlar

Unvan
Niteliği / Görev Alanı
Hizmet Sınıfı
Mezuniyet
KPSS/EKPSS Puan Türü
Taban Puan
Boş Pozisyon Sayısı
Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı
Cinsiyet

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Silahlı
GİH
En az lise mezunu
KPSS P3,
KPSS P93 (Ön Lisans)
KPSS P94 (Ortaöğretim)
70
2
8
Erkek

Destek Personeli (Hizmetli)
Teknik Destek
YH

En az lise mezunu
KPSS P3,
KPSS P93 (Ön Lisans)
KPSS P94 (Ortaöğretim)
60
2
8
Erkek

Destek Personeli (Hizmetli)
Temizlik

YH

En az lise mezunu
KPSS P3,
KPSS P93 (Ön Lisans)
KPSS P94 (Ortaöğretim)
70
4

16

Engelli Destek Personeli
(Hizmetli)
Temizlik

YH

En az lise mezunu
EKPSS P1 (Ortaöğretim),
EKPSS P2 (Ön Lisans)

EKPSS P3 (Lisans)

2

8

Son sıradaki adayla eşit KPSS veya EKPSS puanına sahip diğer adaylar da sözlü sınava çağrılır.

V- SINAV KONULARI

Sözlü sınav soruları adayın başvuru yaptığı pozisyon/görev alanı ile ilgili konulardan oluşur.

VI- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI

Sözlü Giriş Sınavı 23-26 Şubat 2022 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, Giriş Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

VII- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alımı DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınav Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konulup, atama yapılacak pozisyon sayısı kadar aday asil, atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla yarısına kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir. Giriş sınavı sonuçları Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilmeyecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden on iki ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonucuna itirazlarının gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz süresi içinde verilmemiş dilekçeler dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin dolmasından itibaren en geç 45 gün içerisinde Giriş Sınav Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz sonuçları, itiraz edenlere dilekçelerinde belirttikleri iletişim bilgileri yoluyla bildirilir. İtirazların değerlendirilmesi üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınavda başarılı olup da atanmaya hak kazandığı halde Ajansın internet sitesinde belirtilen süre içerisinde işe başlamak için müracaatta bulunmayanların atamaları yapılmayacaktır. Bunların yerine sınav başarı puanına göre yedek listeden aday çağrılacaktır. Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Ajansın www.ua.gov.tr internet sayfasından yapılacaktır. Sınavla ilgili sorular için [email protected] adresine e-posta yolu ile ulaşılabilecektir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 10 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir