Haber

Artvin Çoruh Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Artvin Çoruh Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
“06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın ek 2. maddesinin (b) fıkrası” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre giderleri özel bütçe gelirinden karşılanmak üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURU TAKVİMİ
İlan Tarihi: 28/03/2022
Başvuru Başlangıç Tarihi: 28/03/2022
Son Başvuru Tarihi: 11/04/2022
Sonuç İlan Tarihi: 26/04/2022
Başvuru Şekli ve Yeri
Personel Daire Başkanlığına Şahsen Başvuru Yapılacaktır.
(Posta, faks veya başka yolla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Adres: Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN
Tel: 0466 215 10 00 (1081-1082-1088-1089) – 0466 215 10 74 E-posta: [email protected]

*Üniversitemiz zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Artvin Çoruh Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Nitelikler

İLAN NO
UNVAN
KADRO SAYISI
KPSS PUAN TÜRÜ
CİNSİYET
ARANAN NİTELİKLER

2022-1
Büro Personeli
1
KPSS P93

-Herhangi bir önlisans mezunu olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir).
-MEB’den onaylı A1 düzeyinde Arapça sertifikasına sahip olmak.
-MEB’den onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.
(Alınacak personel Üniversitemiz Rektörlük Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilecektir.)

2022-2
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
2
KPSS P93
Erkek
-Herhangi bir önlisans mezunu olmak.
-Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir).
-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
-Gece ve gündüz 8 veya 12 saatlik vardiyalı sistemde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde, dış mekânlarda çalışmaya engel durumu bulunmamak.
-Boy uzunluğu 1.70 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 15 den fazla veya az olmamak.
-Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

2022-3
Destek Personeli
(Seracı)
1
KPSS P93
Kadın
-Organik Tarım önlisans programından mezun olmak.
-Seracılık sertifikasına sahip olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
-01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir).
-Destek ve temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
(Alınacak personel Üniversitemiz Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde görevlendirilecektir.)

2022-4
Destek Personeli
(Bahçıvan)
1
KPSS P93
Kadın
-Herhangi bir önlisans mezunu olmak.
-Bahçıvanlık sertifikasına sahip olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
-01/01/2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir).Destek ve temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
(Alınacak personel Üniversitemiz Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesinde görevlendirilecektir.)

2022-5
Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi)
1
KPSS P93
Erkek
-Herhangi bir önlisans mezunu olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavında P93 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir).
-Destek ve temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

2022-6
Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi)
2
KPSS P94
Erkek
-Herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavında P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir).
-Destek ve temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

2022-7
Destek Personeli
(Temizlik Görevlisi)
1
KPSS P94
Kadın
-Herhangi bir ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
-2020 KPSS (B) grubu sınavında P94 puan türünden en az 65 puan almış olmak.
-01/01/2022 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1992 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda bulunabilecektir).
-Destek ve temizlik hizmetleri görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.

Artvin Çoruh Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alımı GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

A) Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c)Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
8- Başvuracak adayların durumunun; “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.
9- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

10- Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.
11- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
12- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir)
 2. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
 3. Nüfus Cüzdan Sureti (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
 4. İkametgâh Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
 5. Diploma veya Mezuniyet Belgesi(E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
 6. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
 7. Erkek Adayların Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Karekodlu Belge de Kabul Edilecektir)
 8. Özgeçmiş (www.artvin.edu.tr adresinden temin edilecektir)
 9. Fotoğraf (1 Adet)
 10. Durum bildirir tek hekim raporu (Tüm adaylardan atanma esnasında sağlık kurulu raporu istenecektir.) (Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların durum bildirir tek hekim raporunda boy-kilo durumunun da belirtilmesi gerekmektedir.)
 11. Sertifika istenen pozisyonlar için belgelerin aslı veya onaylı sureti
 12. Koruma ve Güvenlik pozisyonu için Özel Güvenlik Kimlik Kartı

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar başvurularını www.artvin.edu.tr web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak yukarıda istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00’a kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta, faks veya başka yolla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapabileceklerdir.
Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri, Üniversitemiz www.artvin.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. 2020 KPSS (B) grubu P93 ve P94 puan sıralaması esas alınmak kaydı ile boş pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar yedek aday ilan edilecektir.
Asıl listeden yerleşen adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1) İlan metninde belirtilmeyen durumlarla ilgili genel mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
2) Personele Ödenecek Ücret
Sözleşmeli Pozisyon – Sözleşme Ücreti (Brüt)*
Büro Personeli 5.289,57
Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5.923,24
Destek Personeli 4.960,66

*Yukarıda belirtilen sözleşme ücretleri 01.01.2022-30.06.2022 tarihleri arasında hizmet yılı 5 yıldan az olanlara göre belirlenen sözleşme ücretleri olup bu tutara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dâhil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücret belirlenmektedir.

Artvin Çoruh Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir