Haber

Ardahan Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Ardahan Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Ardahan Üniversitesi 5 Akademik Personel Alım İlanı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Adayların, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden itibaren on beş (15) gündür.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar

başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık belgesi, doçentlik belgesi) (Yurt dışından alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi) ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna müracaat edecek adaylar

başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine: özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, iki adet fotoğraf, askerlik belgesi, noter tarafından onaylanmış öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora belgesi) (Yurt dışında alınan diplomalara Y.Ö.K. Başkanlığınca verilen denklik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan dört takım dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına/Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesi vermeleri gerekmektedir.

Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecesine uygun olması gerekmektedir.
Telf.: 0478 211 75 19

Ardahan Üniversitesi 5 Akademik Personel Kadrolar

Birimi Bölüm / Anabilim Dalı Unvanı Der. Adet Açıklama

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü/Yönetim
Organizasyon ABD
Doçent 1 1 Yönetim ve strateji konusunda doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü/Sayısal
Yöntemler ABD
Doçent 3 1 Nicel karar yöntemleri konusunda doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak.

İnsani Bilimler ve
Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
/Toplumsal Yapı ve
Değişme ABD
Doçent 1 1 Felsefe ve Din Bilimleri alanında Doçentlik almış olmak, Dini Hareketler ve Siyasal İslam konusunda doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü/İktisat
Politikası ABD
Doktor
Öğretim Üyesi
4 1 Beşeri sermayenin ölçüsü konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü/İktisat
Teorisi ABD
Doktor
Öğretim Üyesi
3 1 Ekonometri alanında doktora yapmış olmak, Metin Madenciliği Duygu Analizi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Ardahan Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir