İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Ardahan Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Ardahan Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Ardahan Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Ardahan Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” da yer alan ek 2’ inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.

Ardahan Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Kadrolar

ÜNVAN KODU
ÜNVANI
GÖREV YERİ
ADET
ÖĞRENİM
PUAN TÜRÜ
CİNSİYET
AYLIK BRÜT ÜCRET
ARANILAN NİTELİKLER

B 01
Büro Personeli
Merkez
(Rektörlük ve Bağlı Birimler)
2
Lisans
KPSS P3
Erkek/Kadın
4.039,38 TL
Yükseköğretim Kurumlarının İşletme, Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sitemleri, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansal Yönetim lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

B 02
Büro Personeli
Çıldır Meslek Yüksekokulunda
istihdam edilecektir.
1
Önlisans
KPSS P93
Erkek/Kadın
4.039,38 TL
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

B 03
Büro Personeli
Posof Meslek Yüksekokulunda
istihdam edilecektir.
1
Önlisans
KPSS P93
Erkek/Kadın
4.039,38 TL
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

B 04
Büro Personeli
Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.
1
Önlisans
KPSS P93
Erkek/Kadın
4.039,38 TL
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.

D 01
Destek Personeli
(Temizlik)
Merkez
(Rektörlük ve Bağlı Birimler)
4
Ortaöğretim
KPSS P94
Erkek
3.788,21 TL
Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya uyum göstermek.

D 02
Destek Personeli
(Temizlik)
Merkez
(Rektörlük ve Bağlı Birimler)
3
Ortaöğretim
KPSS P94
Kadın
3.788,21 TL
Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya uyum göstermek.

D 03
Destek Personeli
(Temizlik)
Posof Meslek Yüksekokulunda
istihdam edilecektir.
1
Ortaöğretim
KPSS P94
Erkek
3.788,21 TL
Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya uyum göstermek.

D 04
Destek Personeli
(Temizlik)
Posof Meslek Yüksekokulunda
istihdam edilecektir.
1
Ortaöğretim
KPSS P94
Kadın
3.788,21 TL
Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, ihtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya uyum göstermek.

T 01
Teknisyen
(Elektrik)
Merkez
(Rektörlük ve Bağlı Birimler)
1
Ortaöğretim
KPSS P94
Erkek
4.244,58 TL
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve dallarının herhangi birinden mezun olmak, başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak.

T 02
Teknisyen (Mobilya Dekorasyon)
Merkez
(Rektörlük ve Bağlı Birimler)
1
Ortaöğretim
KPSS P94
Erkek
4.244,58 TL
Ortaöğretim kurumlarının Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı ve dallarından veya Ahşap Teknolojisi alanı ve dallarının herhangi birinden mezun olmak, başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak.

T 03
Teknisyen (Görüntü ve Ses Sistemleri)
Merkez
(Rektörlük ve Bağlı Birimler)
1
Ortaöğretim
KPSS P94
Erkek
4.244,58 TL
Ortaöğretim kurumlarının Elektrik Elektronik Teknolojisi alanının Görüntü ve Ses Sistemleri dalından mezun olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak.

KG 01
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Merkez
(Rektörlük ve Bağlı Birimler)
3
Önlisans
KPSS P93
Erkek
4.523,28 TL
Özel Güvenlik ve Koruma, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Mülkiyet Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak.

KG 02
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Merkez
(Rektörlük ve Bağlı Birimler)
2
Önlisans
KPSS P93
Kadın
4.523,28 TL
Özel Güvenlik ve Koruma, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Mülkiyet Koruma, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının herhangi birinden mezun olmak. 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak.

KG 03
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Posof Meslek Yüksekokulunda istihdam edilecektir.
3
Ortaöğretim
KPSS P94
Erkek
4.523,28 TL
Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak.
5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak. Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, askerliğini yapmış olmak.

A. Ardahan Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel İçin ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6- Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,
7- Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak,
8- Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına başvuracak adaylar için 5188 sayılı Kanunun 10. maddesindeki şartları taşıyor olmak, özel güvenlik sertifikasıyla birlikte göreve başlayacağı tarih itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

9- Tüm unvanlar için 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve fiziki engeli bulunmamak, (Atama yapıldıktan sonra sağlık kuruluşundan alınacak heyet raporu ile bu durumu belgelendirmek.)
10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,
11- Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
12- Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
13- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanına, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,

14- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
15- Temizlik Görevlisi olarak çalışacaklar için aşağıda belirtilen Temizlik Görevlisi İş Tanımında belirtilen hususlara uygun çalışma yapmak,
16- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
17- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

B. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru formu. (www.ardahan.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
3- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
4- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi. (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.)
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Ayrıca atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

C. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde www.ardahan.edu.tr internet sitesinde Duyurular bölümünde bulunan başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yenisey Kampüsü Rektörlük Binası Kat: 3 Çamlıçatak / Ardahan adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İnternet, faks, e-posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge verenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- Postada yaşanan gecikmelerden dolayı Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.
3- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
4- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

D. SONUÇ

1- Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
2- Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puan sıralamasına göre değerlendirilecektir. KPSS puanı aynı olan adayların olması durumunda diploma (mezuniyet) puanına göre değerlendirme yapılacaktır.
3- Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde web sayfamızdan duyurulacaktır.
4- Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5- Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz www.ardahan.edu.tr internet adresinden takip edebileceklerdir.

6- Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne göre atama yapılacaktır.
7- Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybedecektir. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

9- Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde postaya verilmeyen veya şahsen teslim edilmeyen itirazlar ile dilekçesinde; T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanların itirazları ve e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
10- Yerleşmeye hak kazanan adaylarla güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
11- Web sitemizden yapılan ilanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

E. TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

Üniversite merkez kampüs ve bağlı birimlerde bulunan kapalı mekanların ana girişi ve çevresi dahil; sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek, katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak, tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak ve sürekli olarak temiz tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, aynaları ve muslukları silmek, her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek ve peyzaj bakım işlerini yapmak, görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak, görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek, görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek, tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

F. İLETİŞİM

Ardahan Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0478-211 75 19
E-posta: [email protected]
Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Ardahan Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir