Anasayfa » Haber » Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden;

I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (6) personel alınacaktır. Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı.

KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2017-2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

(Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Kadrolar

İş Tanımı Adet Ücret Çalışma Süresi

Yazılım Takım Lideri (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere)
1
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3,1 katı
Tam Zamanlı

Yazılım Geliştirme Uzmanı (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere)
2
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı
Tam Zamanlı

Yazılım Takım Lideri (Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere)
1
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı
Tam Zamanlı

Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere)
1
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı
Tam Zamanlı

Sistem Yöneticisi (Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere)
1
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı
Tam Zamanlı

II. Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav 21/02/2019 tarihinde saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.
PROF.D
R.ERKAN İBİŞ …/…/2019

III. Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için;

Yazılım Takım Lideri ve Yazılım Geliştirme Uzmanı kadrolarına başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı’nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

Tıp Fakültesi Hastaneleri için;

Yazılım Takım Lideri kadrosuna başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı’nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık,
diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde;
bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi
ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1- Yazılım Takım Lideri

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir – Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 4 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3,1 katı ücret ödenecektir.)
a) Proje Yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına
sahip olmak,
b) En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
c) Bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
d) Baskı ve stres altında çalışabilmek,
e) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve
donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,

f) Analitik düşünen ve çözüm odaklı, beşeri ilişkileri konusunda tecrübeli, takım çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerisine sahip olmak,
g) İkna yeteneği yüksek ve pratik kararlar verebilmek ve alandaki gelişmeleri yakından takip edebilmek,
h) Yoğun iş temposunda çalışabilmek,
i) Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında
koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
j) Nesne yönelik programlama, tasarım ve araçları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

k) İleri düzeyde SQL (T-SQL, PL-SQL) bilgisine sahip olmak,

l) Oracle 11g veya SQL Server 2012 + geliştirme ve yönetim konusunda deneyimli olmak,
m) ASP.NET MVC, ASP.NET Core, WCF, Windows Service’ler, Web servisleri, Web API, JQuery,
Angular ve diğer Java Script kütüphaneleri konularında bilgi sahibi olmak,
n) Entity Framework, LINQ, nHibernate ya da benzer ORM deneyimi olmak,
o) Çok katmanlı ve dağıtık uygulamalar konusunda deneyimli olmak.

2- Yazılım Geliştirme Uzmanı

(2 Kişi – Tam Zamanlı – Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir – Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret ödenecektir.)
a) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
c) Object Oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri kullanmış olmak (Test Güdümlü
Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.),
d) .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek,
e) C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (Bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve
en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak),
f) Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) .NET Framework 4 Web Applications sertifikasına
sahip olmak veya Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi, Yazılım ve Veritabanı Uzmanlığı eğitimlerinden
en az birine katılmış olduğunu belgelemek.

g) ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core teknolojisini bilmek ve bu konuda en az 1 projede çalışmış olmak,

h) Entity Framework ve LINQ konularında deneyimli olmak,
i) WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak,
j) İlişkisel veri tabanları, T-SQL veya PL/SQL bilgisine sahip olmak,
k) Web servisler ve Web API konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) JQuery, Angular ve diğer Java Script kütüphaneleri konusunda deneyimli olmak, HTML5 ve CSS3
konularına hâkim olmak,
m) Geniş ölçekli MSSQL veya Oracle veri tabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak,
n) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen TFS, SVN
kullanabilmek,
p) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
r) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

3- Yazılım Takım Lideri

(1 Kişi – Tam Zamanlı -Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir-Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için, 3 katı ücret ödenecektir.)
a) Proje Yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına
sahip olmak,
b) Bilişim sektöründe en az 10 yıl tecrübe sahibi olmak,
c) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve HBYS yazılım projelerinde en az 5
yıl çalışmış olmak,
d) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
e) Baskı ve stres altında çalışabilmek,

f) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve
donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
g) Analitik düşünen ve çözüm odaklı, beşeri ilişkileri konusunda tecrübeli, takım çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerisine sahip olmak,
h) İkna yeteneği yüksek ve pratik kararlar verebilmek ve alandaki gelişmeleri yakından takip edebilmek,
i) Yoğun iş temposunda çalışabilmek,

j) Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,

k) Nesne yönelik programlama, tasarım ve araçları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
l) İleri düzeyde SQL ve/veya PL/SQL bilmek,
m) Oracle veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
n) Java ve C++ yazılım dillerini bilmek ve bu dillerden birinde en az 5 yıl tecrübeli olmak ve en az bir
büyük ölçekli projede çalışmış olmak,
o) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
p) Web servisleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
r) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
s) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen GIT, SVN
kullanabilmek,
ş) Tercihen Oracle Forms ve Reports konusunda tecrübeli olmak,
t) Çok katmanlı ve dağıtık uygulamalar konusunda deneyimli olmak.

4- Yazılım Geliştirme Uzmanı

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir – Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için, 2 katı ücret ödenecektir.)
a) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
c) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve HBYS yazılım projelerinde en az 5
yıl çalışmış olmak,

d) İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,

e) Java ve C# yazılım dillerini bilmek ve bu dillerden birinde en az 3 yıl tecrübeli olmak ve en az bir büyük ölçekli projede çalışmış olmak,
f) Frontend teknolojilerinden biri veya birkaçı hakkında bilgi sahibi (ExtJs, React, AngularJs, VueJS, JQuery, CSS, HTML 5)
g) Spring (MVC, Boot, Security), JPA/Hibernate, Microservices, Maven çatılarında deneyimli olmak,

h) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Web servisleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda
bilgi sahibi olmak,
k) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen GIT, SVN
kullanabilmek,

l) ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
m) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
n) Fast report veya jasper report araçları ile geliştirme yapmış olmak,
o) HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri) konusunda bilgi sahibi olmak,
p) Tercihen mobil platformlar için Hybrit olarak Cordova, React Native kütüphanelerini kullanarak proje
geliştirmiş olmak,
r) Tercihen Oracle Forms ve Reports konusunda tecrübeli olmak,
s) Tercihen iyi seviyede İngilizce biliyor olmak.

5- Sistem Yöneticisi

(1 Kişi – Tam Zamanlı – Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevlendirilecektir – Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için, 2 katı ücret ödenecektir.)
a) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
c) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak ve HBYS yazılım projelerinde en az 3 yıl çalışmış olmak,
d) İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,

e) Java ve C# yazılım dillerini bilmek ve bu dillerden birinde en az 3 yıl tecrübeli olmak ve en az bir büyük ölçekli projede çalışmış olmak,

f) Frontend teknolojilerinden biri veya birkaçı hakkında bilgi sahibi olmak (ExtJs, React, AngularJs, VueJS, JQuery, CSS, HTML 5),
g) Spring (MVC, Boot, Security), JPA/Hibernate, Microservices, Maven çatılarında deneyimli olmak,
h) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Web servisleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda
bilgi sahibi olmak,
k) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, tercihen GIT, SVN
kullanabilmek,

l) ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
m) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
n) Tercihen Oracle veritabanı hakkında kurulum ve data backup tecrübesi olmak,
o) Tercihen iyi seviyede İngilizce biliyor olmak,
p) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak,
r) Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak,
s) Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak.

IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

SINAV BAŞVURU ŞEKLİ
Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli İçin Başvurular 18/01/2019 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi /ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

İSTENİLEN BELGELER

 • Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği
 • Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
 • Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini
  bildiğini gösterir belge,
 • Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
 • KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir)
 • İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan
  diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
 • Nüfus cüzdanının örneği,
 • 1 Adet fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır).

V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

SINAVIN ŞEKLİ
Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.
SINAV KONULARI

Özel şartlar bölümündeki konular

VI. DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe

Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır)

Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde
fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)

Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,

Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge,

Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren
belgeler,

KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS
puanı 70 olarak değerlendirilir)

İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan
diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir
belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)

Nüfus cüzdanının onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca
onaylanacaktır)

4 adet fotoğraf,

Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

Güvenlik Soruşturması Formu,

(3 Nüsha)
(657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine “8. Güvenlik
Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” alt bendi eklenmiş olup, söz konusu hüküm
gereği Güvenlik Soruşturması Formu’nun doldurulması gerekmektedir.(Güvenlik Soruşturması
Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Form için ayrıca 3 adet fotoğraf getirilecektir.)
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan
edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

IX. ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (6.372,49 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

X. Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı DİĞER HUSUSLAR

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı
veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava
katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Ankara Üniversitesi 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir