Haber

Ankara Üniversitesi 28 Sürekli İşçi Alacak

Ankara Üniversitesi 28 Sürekli İşçi Alacak

Ankara Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU
Ankara Üniversitesi Hastanelerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Ankara Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı I. GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak.
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6) Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
7) Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
9) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
10)Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Ankara Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı II- ÖZEL ŞARTLARI

Sıra No
Çalıştırılacağı Hizmet Türü
Meslek Kolu
Kadro Adedi
Öğrenim Durumu
Aranılan Nitelikler
Sınav Durumu

1
Temizlik Hizmetleri
Temizlik Görevlisi

25
En az Lise
*ilan tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak. (06.04.1985 ve daha sonraki doğumlular.)
*Hijyen Sertifikasına sahip olmak.
Kura

2
Bakım ve Onarım Hizmetleri
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri

2
Ön Lisans

ilan tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak. (06.04.1985 ve daha sonraki doğumlular.)
*Üniversitelerin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme-Soğutma Ön Lisans programlarından birinden mezun olmak.
Kura

3
Bakım ve Onarım Hizmetleri
Bilgisayar Teknisyeni

1
Meslek Lisesi
*Meslek Liselerinin Bilişim Teknolojileri Web Programcılığı bölümünden mezunu olmak.
*Bilgisayar Donanımı ve Bakım Onarım Sertifikasına sahip olmak.
*Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programı Sertifikasına sahip olmak.
*Java Programı konusunda eğitim aldığına dair Katılım Sertifikasına sahip olmak.
*ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
*10 yıl Bilgisayar Teknisyeni olarak görev yaptığını gösterir onaylı çalışma belgesi olmak.
Kura

-Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması,
-Adayların başvurunun son günü itibariyle duyuruda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 06.04.2020 – 10.04.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresinden elektronik (online) olarak başvuru yapabilirler.

IV-BAŞVURULARIN İNCELENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’dan alınan başvuru sahiplerinin isimlerinin yer aldığı listeler ile kura çekiminden önce adayların ilan şartlarını taşıyıp taşımadıklarının tespit edilebilmesi amacıyla istenilen belgeler daha sonra (http://personeldb.ankara.edu.tr) internet adresinde yayımlanacaktır.

V. KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından isimleri bildirilen adaylardan, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdığı belirlenenler arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için 28.04.2020 tarihinde saat 10.00’da Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu’nda noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Kura çekimi işlemine başvuru sahipleri alınmayacak olup, kura çekimi youtube.com/ankuzem adresinden canlı olarak yayımlanacaktır.

Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura tarihi personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde duyurulacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sürekli işçi alımı sürecinde tüm duyurular Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının http://personeldb.ankara.edu.tr internet adresinden yapılacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ankara Üniversitesi 28 Sürekli İşçi Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir