Anasayfa » Haber » Ankara Üniversitesi 119 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Üniversitesi 119 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Ankara Üniversitesi 119 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Üniversitesi 119 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Ankara Üniversitesi 119 Sözleşmeli Personel Kadrolar

UNVANI
KADRO SAYISI
KPSS
PUAN TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER

HEMŞİRE
90
KPSSP3
*Hemşirelik lisans mezunu olmak. *İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

BİYOLOG (1)
1
KPSSP3
*Biyoloji lisans mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

BİYOLOG (2)
1
KPSSP3

Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans mezunu olmak.

Biyoteknoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. *Uluslararası Akreditasyon Sertifikasına sahip Akraba Dışı Kordon Kanı Bankasında en az 3 yıl çalışmış olmak.

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
1
KPSSP3
*Çocuk Gelişimi lisans mezunu olmak. *İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

LABORANT
2
KPSSP94
*Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi Laboratuvar/Laboratuvar Bölümünden mezun olmak. *İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1)
(Sağlık İdarecisi)

2
KPSSP3
*Sağlık Yönetimi lisans mezunu olmak. *İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (2) (Laboratuvar Teknikeri)
2
KPSSP93
*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (3)
(Tıbbi Sekreter)

1
KPSSP93
*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

DİYETİSYEN

1
KPSSP3
*Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
*Yataklı tedavi kurumlarında en az 3 yıllık klinik ve en az 3 yıllık klinik Nutrisyon konusunda çalışmış olmak.

ECZACI
1
KPSS ŞARTI ARANMAMAKTADIR
*Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. *İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

FİZYOTERAPİST
1
KPSSP3
*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olmak. *İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

PSİKOLOG
1
KPSSP3
*Psikoloji lisans mezunu olmak. *İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (1) (Tıbbi Görüntüleme Teknikeri)
9
KPSSP93

Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümünden mezun olmak. *İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (2) (Laboratuvar Teknikeri)
3
KPSSP93
*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (3) (Dil ve Konuşma Terapisti)
1
KPSSP3

Dil ve Konuşma Terapisi lisans mezunu olmak veya bu alanda yüksek lisans programını tamamlamış olmak. *İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ (4) (Tıbbi Sekreter)
2
KPSSP93
*Meslek Yüksekokullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünden mezun olmak.
*İlan son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

I- GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

II-BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 03/05/2021-17/05/2021 tarihleri arasında sadece online başvuru yapılacaktır. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri ekleyemeyen adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

III-ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1) Biyolog (2) Pozisyonu için;

Uluslararası Akreditasyon Sertifikasına sahip Akraba Dışı Kordon Kanı Bankasında en az 3 yıl çalıştığına dair çalışma belgesini ve bu hizmete ait (e-devlet üzerinden; SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi- Dosya indir butonu ile elektronik indirilerek PBS sistemine yüklenecektir.) SGK hizmet dökümü eklenecektir. -Uluslararası Akreditasyon Sertifikası eklenecektir.

2) Diyetisyen Pozisyonu için;
-Yataklı tedavi kurumlarında en az 3 yıl klinik ve en az 3 yıllık klinik Nutrisyon konusunda çalıştığına dair çalışma belgesini ve bu hizmete ait (e-devlet üzerinden; SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi- Dosya indir butonu ile elektronik indirilerek PBS sistemine yüklenecektir.) SGK hizmet dökümü eklenecektir.

3) Eczacı kadrosuna başvuranlar özgeçmişlerini (cv) ekleyeceklerdir.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda eklenen belgeler incelendikten sonra, KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan asil ve yedek kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonu için 3 katı kadar, diğer pozisyonlar için 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

Eczacı pozisyonu için; KPSS şartı aranmamakla birlikte, başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda adaylara yazılı sınav yoluyla işlem yürütülecek olup; yazılı sınavın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.

İletişim Bilgileri:
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı,
Sözleşmeli Personel Şubesi Tel: 0 (312) 212 60 40 Dahili 2013 veya 2059

Ankara Üniversitesi 119 Sözleşmeli Personel Alacak.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir