Anasayfa » Haber » Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 7 Akademik Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 7 Akademik Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 7 Akademik Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 7 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.
Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup. Profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Başvuru için gerekli belgeler

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doçent ve doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya
3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; doçent ve profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*
5. 2 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT:

1- Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
2- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
3- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
4- Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.
5- İlanımıza www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
6-Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
7-Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir
*Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.
Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Hükümet Meydanı
Ulus –ANKARA
Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 7 Akademik Personel Kadrolar

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler

Dini İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
1 5
Kelam-Felsefe İlişkisi, Felsefe Eleştirileri, Mevlânâ Düşüncesi, Kötülük Problemi konularında akademik çalışmaları olmak

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
1 3
Türkiye’de Yerleşik Dini Kurumlar, Diyanet İşleri Başkanlığı, Toplumsal Cinsiyet konularında akademik çalışmaları olmak

Temel İslam Bilimleri Bölümü
İslam Hukuku Anabilim Dalı
Doktor
Öğretim Üyesi
1 4
İslam Borçlar Hukukunda Akdî Şartlar, İslam Hukukunda Akitlerin Birleştirilmesi ve Günümüz Faizsiz Finansman Araçlarındaki Uygulamaları, konularında akademik çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Siyaset Tarihi Anabilim Dalı
Profesör 1 1
Ortadoğu Tarihi ve Siyaseti ile Orta Asya Tarihi ve Siyaseti konularında akademik çalışmaları olmak

Sosyal ve Beşeri Bilimler
Fakültesi
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
Doçent 1 1
Asur ve Babil Edebi-Kültürel Metinleri ve Asur İmparatorluğu konularında akademik çalışmaları olmak

Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ABD
Doktor
Öğretim Üyesi
1 5
19. ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Düşünce Tarihi ve Türkiye’de Modern Tarihçiliğin Ortaya Çıkışı konularında akademik çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi
Özel Hukuk Bölümü
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı
Profesör 1 1
Avrupa Birliği Hukuku, Yabancılar Hukuku ve Milletlerarası Usul Hukuku konularında akademik çalışmaları olmak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 7 Akademik Personel Alacak.

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir