Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 5 Akademik Personel Alım İlanı

Üniversite Rektörlüğünden

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun ilgili maddelerine göre profesör ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.
Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını profesörler için 6 takım; doktor öğretim üyeleri için 4 takım dosyaları ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, Profesör kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 5 Akademik Personel Alımı Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
2. Özgeçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından profesörler 6 takım; doktor öğretim üyesi başvuruları için 4 takım dosya
3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi; profesörler için doçentlik belgesi (onaylı)
4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*
5. 2 adet fotoğraf
6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi

NOT:

1- Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
2- Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler.
3- Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
4- Profesör kadrosuna başvuranlar adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.
5- İlanımıza www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
6-Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
7-Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

*Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurtdışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.

Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Hükümet Meydanı
Ulus –ANKARA
Tel: (312) 596 44 51 – 596 44 53

Akademik Personel Kadrolar

Birimi Unvanı Sayı Derece Aranan Nitelikler
Dini İlimler Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Din Psikolojisi Anabilim Dalı
Profesör
1
1
Ruh Sağlığı ve Din, Toplumsal Cinsiyet ve Din, Sekülerleşme Sürecinde Gençlik ve Din” konularında akademik çalışmaları olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
İktisat Teorisi Anabilim Dalı
Profesör
1
1
Enerji Ekonomisi ve Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri konularında akademik çalışmaları olmak.

Uluslararası İlişkiler Bölümü
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi
1
2
Uluslararası Göç ve Göçmenlerin Entegrasyonu ve Göçmenlerin Entegrasyonunda Spor konularında akademik çalışmaları olmak.

İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon
Anabilim Dalı
Doktor Öğretim Üyesi
1
3
Kişilerarası Düzen, Üretgenlik, Kültürel Değerler ve Kültürlerarası Yönetim konularında akademik çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Fakültesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim
Dalı
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Çağdaş İngiliz Tiyatrosu, Rönesans İngiliz Tiyatrosu ve Ekofobi konularında akademik çalışmaları olmak.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 5 Akademik Personel Alacak.

Yorum yapın