You are currently viewing Akdeniz Üniversitesi 179 Sağlık Personeli Alacak
Kamu Personeli

Akdeniz Üniversitesi 179 Sağlık Personeli Alacak

  • Post author:
  • Post category:Haber
  • Reading time:13 mins read
  • Post comments:0 Yorum
  • Post last modified:31 Aralık 2020

Akdeniz Üniversitesi 179 Sağlık Personeli Alacak

Akdeniz Üniversitesi 179 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ (657 S.K. 4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere, önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 179 (yüzyetmişdokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Akdeniz Üniversitesi 179 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kadrolar

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE)
Pozisyon
Numarası
UnvanıKPSS Puan
Türü
AdetAranan Nitelikler
H01HEMŞİRE2020 KPSS (P3)1Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,
Genel Yoğum Bakım Hemşireliği ve Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
H02HEMŞİRE2020 KPSS (P3)1Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,
3. Basamak Kamu Hastanelerinin Çocuk Acil Servisinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
H03HEMŞİRE2020 KPSS (P3)1Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,
3. Basamak Kamu Hastanelerinin Pediatrik KİT (Kemik İliği Transplantasyonu) Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
H04HEMŞİRE2020 KPSS (P3)1Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,
NRP (Neonatal Resusitasyon Programı) sertifikasına sahip olmak
3. Basamak Kamu Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
H05HEMŞİRE2020 KPSS (P3)1Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,
3. Basamak Kamu Hastanelerinin Pediatri Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
H06HEMŞİRE2020 KPSS (P3)2Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,
3. Basamak Kamu Hastanelerinin Erişkin Onkoloji Kliniğinde en az 3 yıl çalışmış olmak
H07HEMŞİRE2020 KPSS (P3)1Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,
Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikasına sahip olmak 3. Basamak Kamu Hastanelerinin Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
H08HEMŞİRE2020 KPSS (P3)3Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak,
3. Basamak Kamu Hastanelerinin Cerrahi Kliniklerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.
H09HEMŞİRE2020 KPSS (P3)121Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak.
P1PSİKOLOG2020 KPSS (P3)2Psikoloji Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak.
F1FİZYOTERAPİST2020 KPSS (P3)1Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
E1* ECZACI3Eczacılık Fakültesi Lisans Programından mezun olmak
D1DİĞER
SAĞLIK PERSONELİ
2020 KPSS (P93)15TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

S1 SAĞLIK TEKNİKERİ 2020 KPSS (P93) 9 İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ: Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

S1 SAĞLIK TEKNİKERİ 2020 KPSS (P93) 8 ANESTEZİ TEKNİKERİ: Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

S1 SAĞLIK TEKNİKERİ 2020 KPSS (P93) 3 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ: Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

S1 SAĞLIK TEKNİKERİ 2020 KPSS (P93) 4 RADYOTERAPİ TEKNİKERİ: Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren Radyoterapi programı mezunu olmak.

L1 LABORANT 2020 KPSS (P93) 2 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Akdeniz Üniversitesi 179 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı GENEL ŞARTLAR

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir. Diğer pozisyonlar için 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
*“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Başvuru son günü itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün almamış olmak.
9) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1) Akdeniz Üniversitesi 179 Sözleşmeli Sağlık Personeli İçin Yukarıda belirtilen pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların http://mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
3) Sınav Sonuç Belgesi, ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu üretilmeli ve sisteme bu belge orijinal formatında yüklenmelidir, bu belgede KPSS puan türü, yılı ve puanı açıkça görülmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
4) Adli Sicil Kaydı belgesi e-Devlet üzerinden resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir.

5) Mezuniyet belgesi e-Devlet üzerinden barkodlu üretilmeli ve bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Mezun olunan bölüm / programın başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.
6) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.
7) Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
8) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
9) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.
10) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
11) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ve istenen gerekli belgeler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak atama yapılacaktır.

4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle atanmaya hak kazanan ve http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinde ilan edilen adayın göreve başlatılabilmesi için sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimine şahsen başvurması gerekmektedir.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Akdeniz Üniversitesi 179 Sağlık Personeli Alacak.

Bir yanıt yazın