Haber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

T.C. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 12 (Oniki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli BAŞVURU ŞARTLARI

A – GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, üç katını geçmeyecekler için en az 5 (beş) yıl, ücret tavanı 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı ÖZEL ŞARTLAR

I. SİBER GÜVENLİK TAKIM LİDERİ (1 Kişi- Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) CEH, GPEN, OSCP, CISSP sertifikalarından en az bir tanesine sahip olmak,
b) Firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit, VPN, DLP, EDR ve IDS/IPS gibi güvenlik ürünleri kullanabilen, Network veya Sistem Güvenliği konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 4 (dört) yıl deneyimli olmak.
c) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak,
ç) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) SIEM Yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,
e) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
g) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4-IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,
ğ) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak,
h) Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemlerinde sunucu kurulumu ve yönetiminde deneyimli olmak,
ı) ITILv3 konusunda bilgi sahibi olmak,
i) DDOS ataklarını engelleme konusunda tecrübeli olmak,
Tercihen;
 CCSE, FCNSP, PCNSE, GWAPT, CCNP Enterprise, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak,

II. KIDEMLİ AĞ UZMANI (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar)

a) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
b) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi olmak,
c) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
ç) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) DNS, DHCP konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
f) IPSEC, SSL VPN ve MPLS VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,
g) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
ğ) NAC (Network Access Control) teknolojisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
ı) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) SIEM Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,
k) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve deneyim sahibi olmak,
l) Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az birini kullanabiliyor olmak,
m) Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak
Tercihen;
 CCNA, CCNP Enterprise, CCNP Collaboration, CCNP Security sertifikalarına sahip olmak,

III. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına kadar)

a) Sistem uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Authority konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,
ç) Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
d) Microsoft VMware ve Hyper-V sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,
e) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,
f) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
g) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager) GPO, hakkında ileri derecede bilgi sahibi olmak ve yönetimini yapabilmek,
ğ) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
h) İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
ı) Veri depolama sistemleri ve SAN switch konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
i) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
j) İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Video konferans sistemleri kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
l) Microsoft Exchange 2016 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
m) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi konularında yönetici seviyesinde tecrübe sahibi olmak,
o) Load Balancer (Yük Dengeleme) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
Tercihen;
 Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarına sahip olmak.

IV. JAVA KURUMSAL MİMAR (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)

a) Oracle Certified Professional (OCP) Java sertifikasına sahip olmak,
b) UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,
c) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri ile ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında deneyim sahibi olmak,
ç) Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL deneyim sahibi olmak,
e) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
f) İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları, İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Veri tabanı üzerinde çalışan geliştirme projelerine, veri tabanı tasarımı ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
ğ) J2EE ve/veya Spring Framework mimarisine hakim java ile uygulama geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Hibernate kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme teknolojileri (ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,
j) CI/CD (Sürekli Entegrasyon-Sürekli Teslimat) Deneyimi. Docker, Kubernetes gibi araçlar ve teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
k) Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2, CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Elasticsearch, Kibana, Logtash merkezi log yönetimi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
m) Ehcache, Memcached, Redis önbellek teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
n) Apache Kafka, RabbitMQ gibi gerçek zamanlı mesaj yönetim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
o) SOA, BPM, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, bulut, büyük veri, NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
ö) Java Sanal Makinesi (JVM) üzerinde performans iyileştirme ve optimizasyon konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
s) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ş) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
t) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak.
Tercihen;
 Oracle Certified Master (OCM), Oracle Java Certified Expert (OCE), TOGAF, ITIL sertifikalarına sahip olmak,
 PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak,
 1.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,
 COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Adobe flex/action script teknolojilerine hakim olmak,
 Microservices gibi web uygulama mimarilerinde deneyim sahibi olmak.

V. KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)

a) Java programlama diline hâkim olmak,
b) UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,
c) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri ile ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında deneyim sahibi olmak,
ç) Kurumsal Tasarım Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) İleri seviye SQL ve/veya PL/SQL deneyim sahibi olmak,
e) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
f) İş analistliği ve gereksinim belirleme metotları, İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri gibi analiz teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Veri tabanı üzerinde çalışan geliştirme projelerine, veri tabanı tasarımı ve uygulamalarına aşina olmak,
ğ) J2EE ve/veya Spring Framework mimarisine hakim java ile uygulama geliştirmeye aşina olmak,
h) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) SOAP ve REST Web Servis tecrübesine sahip olmak,
i) Hibernate kütüphanesine aşina olmak,
j) Container (Docker) ve Kubernetes teknolojilerinde bilgi sahibi olmak,
k) Rancher, openshift gibi orkestrasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
l) Sistemlerin izlenmesi, çalışan yazılıma uygun izleme yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Yazılımın eldeki sistemlerle çalışabilmesi için gereken geliştirmelerin yapılması konusunda bilgi sahibi olmak,
n) Hata takip sisteminin kurulması, işletilmesi konusunda bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
 Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Master (OCM) veya Oracle Java Certified Expert (OCE) sertifikalarına sahip olmak,
 1.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,
 TOGAF, COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 Microservices gibi web uygulama mimarilerinde deneyim sahibi olmak.

VI. JAVA YAZILIM UZMANI (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) Java programlama diline hâkim olmak,
b) Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme teknolojileri (ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) konusunda bilgi sahibi olmak,
c) Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JSF 2.2, JMS, Websocket, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, SubVersion, Git, Jira konularında bilgi sahibi olmak,
ç) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,
e) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi sahibi olmak,
g) UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,
ğ) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri ile ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgi sahibi olmak,
h) İlişkisel veritabanı tasarımı ve veri işleme konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) Versiyon kontrol sistemi (Git,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
 1.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,
 COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

VII. FRONT END YAZILIM UZMANI (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)

a) UI/UX tasarımında bilgi sahibi olmak,
b) HTML/CSS/Javascript ve jQuery, Ajax gibi gerekli ortak kütüphaneler ve yöntemlerde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) TypeScript konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) DOM ve Javascript Object modelinde bilgi sahibi olmak,
d) Angular, React ve/veya Vue JS gibi ön uç geliştirme çerçevelerinden/ kütüphanelerinden birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) TFS, Git, SVN gibi sürüm kontrol sistemlerinde bilgi sahibi olmak,
f) SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemciler hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Öncelikli web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilen ve Bootstrap, Material, Zurb Fundation vb. Responsive Front-End Framework’leri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Cross-Browser uyumluluğu ve arayüz geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
 1.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,
 COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
VIII. .NET YAZILIM UZMANI (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hakim olmak ve .NET teknolojileri (.NET Framework, C#, .NET MVC, .NET CORE, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ), çok katmanlı mimari, Windows Servisleri veya Web Servisleri (SOAP, WCF,REST) kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
b) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi sahibi olmak,
c) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi sahibi olmak,
d) UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,
e) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML, XHTML gibi Web Teknolojileri ile ön yüz geliştirme teknolojileri (JQuery, VueJS, AngularJS ya da ReactJS) hakkında bilgi sahibi olmak,
f) İlişkisel veritabanı tasarımı ve veri işleme konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Versiyon kontrol sistemi (TFS,Git,SVN) ve CI-CD (Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
 Microsoft Certified Solution Developer (MCSD), Microsoft Certified Application Developer (MCAD), Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS), Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), CMMI Dev, TOGAF sertifikasına sahip olmak,
 1.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak,
 COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

2) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı özgeçmiş belgesi,
b) Lisans eğitimini yurtdışında tamamlanmış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
c) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
• Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü ile çalışma sürelerini gösterir belge,
• Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak belge,

İstenilen hizmet süresinin tek bir belgeyle sağlanmaması halinde birden fazla belge sunulabilecektir.
ç) GENEL ŞARTLAR başlığının (e) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir),
d) ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

3) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ;

Başvurular dijital ortamda 17/10/2022 – 31/10/2022 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
Adaylar birden fazla pozisyona başvurabilecektir.

4) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla 10 (on) katı aday sözlü sınava çağırılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava kabul edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.aile.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati, sözlü sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak sıralamaya tabi tutulacaktır.
Sonuçlar www.aile.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5) SINAV KONULARI

Sınav soruları başvurduğu pozisyonun özel şartlarda belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.

6) ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

7) DİĞER HUSUSLAR

Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu raporu istenebilecektir. Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. No:10/A 06510 Çankaya/ANKARA
(0312) 705 72 75

SIRA NO
İŞ TANIMI
KATSAYI
KADRO

I
SİBER GÜVENLİK TAKIM LİDERİ
4
1

II
KIDEMLİ AĞ UZMANI
3
2

III
KIDEMLİ SİSTEM UZMANI
3
1

IV
JAVA KURUMSAL MİMAR
4
2

V
KIDEMLİ JAVA YAZILIM UZMANI
3
1

VI
JAVA YAZILIM UZMANI
2
2

VII
FRONT END YAZILIM UZMANI
2
1

VIII
.NET YAZILIM UZMANI
2
2

TOPLAM 12

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak-Kaynak: kamuilan.sbb.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir