Kamu Personeli İş ilanı

Aile ve Çalışma Bakanlığı 1000 Sözleşmeli Personel Alacak

Haber

Aile ve Çalışma Bakanlığı 1000 Sözleşmeli Personel Alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen bölüm ve sayıda Aile Sosyal Destek Personeli Pozisyonu için yapılacak sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadrolar

Sıra No
İLİ
Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar
Sosyoloji
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Psikoloji
Aile ve Tüketici Bilimleri
Çocuk Gelişimi

1
Adana
10
3
10
8
3
3
37

2
Adıyaman
5
4
4
13

3
Afyonkarahisar
3
2
2
2
9

4
Ağrı
5
2
5
5
17

5
Aksaray
2
1
1
4

6
Amasya
1
1
1
3

7
Ankara
13
2
9
8
1
2
35

8
Antalya
7
2
4
3
2
2
20


9
Ardahan
1
1
1
1
4

10
Artvin
1
1
1
3

11
Aydın
4
2
2
4
1
1
14

12
Balıkesir
4
1
1
2
1
1
10

13
Bartın
1
1
1
3

14
Batman
3
1
3
3
10

15
Bayburt
1
1
1
3

16
Bilecik
1
1
1
1
4

17
Bingöl
4
1
2
2
9

18
Bitlis
2
1
2
2
7

19
Bolu
1
1
2

20
Burdur
1
1
1
1
4

21
Bursa
8
3
4
2
2
19

22
Çanakkale
2
1
1
1
5

23
Çankırı
1
1
1
1
4

24
Çorum
2
1
1
1
5

25

Denizli
2
1
1
1
1
1
7

26
Diyarbakır
7
2
7
7
2
2
27

27
Düzce
1
1
1
1
4

28
Edirne
4
1
2
2
9

29
Elazığ
2
1
1
1
5

30
Erzincan
1
2
1
2
6

31
Erzurum
2
2
3
1
1
9

32
Eskişehir
4
3
3
1
11

33
Gaziantep
15
5
10
10
2
3
45

34
Giresun
1
1
2

35
Gümüşhane
1
1
1
3

36
Hakkari
8
5
8
21

37
Hatay
15
11
12
2
2
42

38
Iğdır
3
2
5

39
Isparta
2
2
3
7

40
İstanbul
40
11
36
30
10
11
138

41
İzmir
10
3
10
10
3
2
38

42
Kahramanmaraş
4
1
4
1
1
11

43
Karabük
1
1
1
3

44
Karaman
1
1
1
1
4

45
Kars
4
2
1
1
8

46
Kastamonu
1
1
2
4

47
Kayseri
3
3
6

48
Kırıkkale
1
1
1
1
4

49
Kırklareli
1
1
1
1
4

50

Kırşehir
1
1
1
1
4

51
Kilis
7
1
6
7
1
22

52
Kocaeli
6
1
3
1
1
12

53
Konya
2
4
3
9

54
Kütahya
2
1
2
2
7

55
Malatya
4
2
4
1
1
12

56
Manisa
4
1
4
3
1
1
14

57
Mardin
8
2
2
2
2
2
18

58
Mersin
6
5
4
1
2
18

59
Muğla
2
1
1
1
5

60
Muş
2
1
1
2
1
7

61
Nevşehir
1
1
2

62
Niğde
2
1
1
4

63
Ordu
2
2
2
1
7

64
Osmaniye
2
2
3
7

65
Rize
1
1
1
3

66
Sakarya
3
1
1
2
1
1
9

67
Samsun
6
1
4
4
1
1
17

68
Siirt
5
1
1
2
1
1
11

69
Sinop
1
1
1
1
4

70
Sivas
3
2
3
8

71
Şanlıurfa
10
2
8
10
2
3
35

72
Şırnak
6
1
4
4
1
1
17

73
Tekirdağ
3
1
1
2
1
1
9

74
Tokat
4
1
2
3
10

75
Trabzon
5
1
4
2
1
1
14

76
Tunceli
1
1
2
2
6

77
Uşak
1
1
1
1
4

78
Van
7
1
3
7
1
1
20

79
Yalova
2
1
1
1
5

80
Yozgat
2
1
1
2
6

81
Zonguldak
1
1
3
2
7
TOPLAM
328 Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar
81 Sosyoloji
232 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
256 Psikoloji
50 Aile ve Tüketici Bilimleri
53 Çocuk Gelişimi
1000 adet ASDEP.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

A) Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilen veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedenler için, fesih tarihinden itibaren bir yıllık süreyi doldurmuş olmak.

B) Özel Şartlar:

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümlerinin birinden mezun olmak
b) KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli puanı olmak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- Başvuru Şekli:

a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27/11/2019 – 06/12/2019 tarihleri arasında yapacaklardır.
b) Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir.
c) Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır.
ç) Eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınan ve imzalanan sınav başvuru formu ve beyan formu sözlü sınava geldiklerinde ibraz edeceklerdir.
d) Yanlış bilgi beyan eden veya eksik belge ibraz eden adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.

B- Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 4 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.
b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecektir.

3- SINAV, SINAV KONULARI VE İTİRAZ

A- Sınav:

a) Sınav, sözlü olarak uygulanacak olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır.
b) Sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

ç) Sınav komisyonu üyelerinin her adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sınav başarı puanı belirlenecektir.
d) Sınav başarı puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
e) Başarı puanları eşit olan adayların bulunması halinde, doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
f) Adaylar sınav sonuçlarına Bakanlık web sayfası üzerinden, başvuru sırasında belirlemiş oldukları şifre ile ulaşabileceklerdir.
g) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

B- Sınav Konuları:

Sınavda adaylar Sınav Komisyonunca;
a) Bakanlığın görev alanına ait sosyal hizmet mevzuatı ve alan bilgisi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden, (a) bendi için 50 puan, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir.

C- İtiraz:

a) Sınav sonucuna, sonucun ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir.
b) İtiraz; itiraz süresinin bitiminden itibaren on beş gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

4- TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA

A- Tercih ve Yerleştirme:

a) Sınav sonucunda asil sırada yer alan adaylar, Bakanlık web sayfasında yapılacak tercih duyurusuna göre, sistem üzerinden tercihlerini bildireceklerdir.
b) Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini” belirteceklerdir.
c) Adaylar başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecektir.

B- Atama

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir.
b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

5- DİĞER HUSUSLAR

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb web adreslerinde yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
b) Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere suç duyurusunda bulunulacaktır.

Başarılı adaylara yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

BİLGİ İÇİN:

www.ailevecalisma.gov.tr https://ailevecalisma.gov.tr/pdb
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
Adres: Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA
Tel : (312) 296 63 46, (312) 296 64 34, (312) 296 64 46

Aile ve Çalışma Bakanlığı 1000 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir