Kamu Personeli İş ilanı

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak 2022

Haber

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak 2022

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR ALIMI İLANI
Bakanlığımız merkez teşkilâtında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 9 uncu dereceli on beş (15) adet stajyer kontrolör kadrosuna Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.

A) Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alımı Sınava Katılma ve Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
 2. 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1987 tarihinde ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)
 3. Hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idarî bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az dört yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 5. 2020 ve 2021 yılında A Grubu Kadrolar için gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az yetmiş (70) ve üzeri puan almış olmak, (Bu iki puan türünden alınan en yüksek puan üzerinden sıralama yapılacaktır.)

B) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak olup, duyuruda belirtilen süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular 05 Ocak 2022 tarihinde başlayıp, 14 Ocak 2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
Sisteme yüklenecek belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.

 1. Fotoğraflı özgeçmiş,
 2. Güvenlik Soruşturması Formu, (EK-1 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi, EK-1 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
 3. Transkript belgesi, (Hukuk fakültesi harici bölümlerden mezun olanlar için)
 4. Denklik gösterir belge, (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)

C) Sınava Katılmaya Hak Kazananların Duyurulması, Sınavın Şekli, Yeri ve Tarihi

 1. Başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerine göre yapılacak sıralama sonucu ilk altmış (60) aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.
 2. Başvuru sonuçları ile sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
 3. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar aday listesinin ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.
 4. Sözlü sınav, Sınav Kurulu tarafından yapılacaktır.
 5. Sözlü sınavda en az üç üyenin olumlu oyunu alanlar ve üyelerin 100 puan üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda not ortalaması en az 70 puana ulaşanlar başarılı sayılırlar.
 6. KPSSP9 veya KPSSP48 puanı ve sözlü notunun ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanmak suretiyle nihai başarı listesi hazırlanır. Bu sıralamaya göre başarılı olan ilk 15 aday atanmaya hak kazanır. Notlarda eşitlik olması hâlinde kazananlar Sınav Kurulunca kur’a ile belirlenir. Başarılı olduğu halde puan sırasına göre ilân edilen kadro sayısı kadar atananlardan arta kalanlar müktesep hak iddiasında bulunamazlar ancak yedekte kalırlar ve yeniden sınav açılıncaya kadar boşalacak kadroları ve sıralarını beklerler.
 7. Sözlü sınavda, adayın genel kültürü, fizik ve moral yeteneği, anlama ve anlatım kabiliyeti ile tüm tavır ve hareketleri değerlendirmeye tâbi tutulur.
 8. Sözlü Sınav 10 Şubat 2022 – 11 Şubat 2022 tarihinde saat 9:30’da Harbiye Mahallesi, Tavuskuşu Sk. No:18 Dikmen/Ankara adresinde bulunan Ankara Hâkimevi’nde yapılacak olup, sözlü sınava girecek adayların kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.

D) Diğer Hususlar

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.
Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır. (Güvenlik soruşturması
neticesinde memuriyet veya kamu görevine uygun olmadığı değerlendirilen adayların atamaları
yapılmayacaktır).
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

EKLER
Ek-1 Güvenlik Soruşturması Formu (Tıklayınız)

Adalet Bakanlığı 15 Stajyer Kontrolör Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir