Haber

Adalet Bakanlığı 10 Avukat Alacak

Adalet Bakanlığı 10 Avukat Alacak

Adalet Bakanlığı 10 Avukat Alım İlanı

Adalet Bakanlığından: AVUKAT ALIM İLANI

Adalet Bakanlığı Memur Sınav,  Atama ve Nakil  Yönetmeliği  hükümleri  doğrultusunda, 2020-KPSS    (B    grubu)    puan    sırasına    konulmak    kaydıyla,    Bakanlığımız    tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre Bakanlık Merkez Teşkilatında çalıştırılmak üzere 10 avukat kadrosuna açıktan atama yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan, ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. KPSS  puanı  ile  sözlü  sınavda  alınan  puanın  aritmetik  ortalamasına  göre  en  yüksek puandan başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

I) Adalet Bakanlığı 10 Avukat Alımı Başvuru Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 2-  Hukuk  fakültesinden  ya  da  buna  denkliği  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul
edilmiş yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla avukatlık ruhsatına sahip olmak,
4- 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
5-  Askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  olmak,  askerlik  çağına gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut  ertelemiş  ya  da  yedek  sınıfa  geçirilmiş olmak.

II) Başvuru Tarihi, Şekli ve İstenilen Belgeler

Adaylar  başvurularını  11/01/2021  –  25/01/2021  tarihleri  arasında  saat  23:59:59’a  kadar https://pgm.adalet.gov.tr   internet   adresi   üzerinden   e-Devlet   sistemine   üye   girişi   yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adayların  istenilen  belgeleri  sisteme  eksiksiz  ve  tek  tek  yüklemek  suretiyle  başvuru işlemini  tamamlaması  gerekmektedir.  Yüklenen  belgelerdeki  yanlışlıklar  ile  eksik  belgelerden adaylar sorumludur.

Adayların  öğrenim bilgileri  ilgili web  servisleri  aracılığı  ile alınacaktır.  Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı görünen adayların ilgili kutucuğu işaretleyip öğrenim belgelerini (PDF ya da JPEG) formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Adayların  2020  KPSS  puanları  ilgili  web  servisleri  aracılığı  ile  alınacaktır.  Adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinden alınacaktır.
Adayların  avukatlık  ruhsatının  baro  veya  noterden  onaylı  örneğini,  detaylı  özgeçmişini, fotoğrafını (JPG, JPEG formatında) ve sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyanını (Ek-1 Beyan örneği) sisteme yüklemesi gerekecektir.
Adayların     başvuru     işlemi     tamamlandıktan     sonra     “Başvurularım”     ekranından başvurularının  tamamlanıp  tamamlanmadığını  kontrol  etmeleri  gerekmektedir.  “Başvurularım” ekranından   “Başvuru   Tamamlandı”   ibaresi   görülmeyen   hiçbir   başvuru   değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III) Sözlü Sınav Yeri ve Tarihi

Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

IV) Sözlü Sınavın Konuları

Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın alınacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; alınacağı   kadronun   gerektirdiği   teknik  bilgiye  ilişkin   konuların   bir   veya  birkaçından   soru sorulacaktır.
Adayların  sözlü  sınavda  başarılı  sayılabilmeleri  için  100  tam  puan  üzerinden  en  az  70 puan almaları gerekmektedir.

V) Nihai Başarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Nihai  başarı  listesi;  adayların  merkezi  ve  sözlü  sınavda  aldıkları  puanların  aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır.
Sınav   sonuçları,   atanmaya   hak   kazananlar   ile   atama   sırasında   istenilecek   belgeler Bakanlığımız internet sitesinde (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.

ÖNEMLİ NOT:

Bu   sınavın   başvurudan   işe   alınmaya   kadar   tüm   aşamalarında   adaylara   yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Bakanlığımızın internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.
EK: 1-Beyan Örneği (İnternet sitemizde yer almaktadır.)

Adalet Bakanlığı 10 Avukat Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir