You are currently viewing Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2021 Açıklandı
Açlık Sınırı

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2021 Açıklandı

  • Post author:
  • Post category:Ekonomi ve Para / Haber
  • Reading time:5 mins read
  • Post comments:0 Yorum
  • Post last modified:27 Aralık 2021

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2021 Açıklandı

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2021

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.013,26 TL olarak belirlendi.

DÖVİZ KURU ARTTI FİYATLAR DA ARTTI, DÖVİZ KURU DÜŞTÜ FİYATLAR AYNI KALDI! MUTFAK ENFLASYONU AYLIK YÜZDE 25,75; ON İKİ AYLIK YÜZDE 54,96 ORANINDA. DÖRT KİŞİLİK AİLENİN AÇLIK SINIRI 4.013 TL ve YOKSULLUK SINIRI 13.073 TL. BEKAR BİR ÇALIŞANIN AYLIK YAŞAM MALİYETİ 4.927 TL. HER GEÇEN GÜN BİRAZ DAHA YOKSULLAŞTIK…

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) tarafından çalışanların ‘geçim şartlarını’ ortaya koymak amacıyla aralıksız her ay düzenli olarak yaptığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırması bu bültenle 35’inci yılına[1] ulaştı.

Son aylarda döviz kurunda görülen yükselme ve buna bağlı olarak maliyetlerdeki artış gerekçesiyle birçok temel mal ve hizmet fiyatları yükseldi. Ancak TL’den dövize yönelişi engellemek için uygulanmaya başlanan ve “kur korumalı mevduat” olarak adlandırılan tedbirlerle, döviz kuru önemli ölçüde geriletilmiş olmasına rağmen etiketler değişmedi. Artan fiyatlar aynı kaldı. Aralık 2021 itibariyle gıda fiyatlarındaki artış yüzde 25,75 olarak hesaplandı. Böylece, ücretli çalışanların ve emeklilerinin geçim şartları daha da ağırlaştı.

Benzeri yüksek oranlı artış Kasım’87 seçimlerini izleyen ayda da (Aralık 1987) gerçekleşmişti. Bu çalışmanın yapılma fikri de anılan dönemde başta kamu tarafından üretilen mal ve hizmetler olmak üzere yaygın ve yüksek oranlı zamların aile bütçesinde yol açtığı ağır tahribatı hesaplayabilmek hedefine yönelikti.

TÜRK-İŞ Araştırmasının Aralık 2021 ayı sonucuna göre;

  • Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4.013,26 TL’ye,
  • Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 13.072,51 TL’ye,
  • Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 4.926,94 TL’ye yükseldi.

Açıklama

[1] TÜRK-İŞ’in bu çalışması alanında ilktir ve özgündür. Bu alanda yapılan benzeri çalışmalara da örnek olmuştur/olmaktadır. Araştırmanın temel girdisi fiyatlar, işçilerin yoğun olarak alış-veriş yaptıkları market ve çarşı-pazar dolaşılarak piyasadan bizzat derlenmektedir. Bu yönüyle, hesaplamaya temel olan fiyat verileri bağımsızdır. Ancak devletin resmi istatistik kurumu TÜİK’in belirlediği fiyatlardaki değişimin izlenmesi açısından da önemli bir gösterge olarak bilimsel çalışmalarda kullanılmaktadır. Araştırma sonucu TÜİK tarafından açıklanan bültenden yaklaşık bir hafta öncedir.

TÜRK-İŞ’in bu çalışması, “insan onuruna yaraşır yaşam”, “yetecek ücret”, “insana yakışır geçim koşulları”, “açlık ve yoksulluk sınırı”, “yaşam maliyeti” gibi kavramların kamuoyunda yerleşmesine, benimsenmesine ve yaygın kullanılmasına katkı sağlamıştır/sağlamaktadır.

Vurgulamak gerekir ki açıklanan harcama tutarı ücret seviyesi olmayıp, haneye girmesi gereken toplam gelirin karşılığıdır. Ancak ne yazık ki, ülkemizde istihdama katılım oranı genel olarak ve özellikle de kadınlarda son derece düşüktür. Ücretli çalışanlarda haneye gelir sağlayan kişi sayısı ağırlıklı olarak bir kişi olmaktadır.

TÜRK-İŞ’in araştırması, Ocak 2022 ayından itibaren yeni beslenme kalıbı temel alınarak farklı bir çalışma grubu tarafından sürdürülecektir. Bu amaçla başlatılan çalışma bir yıldır sürdürülmekte ve eski ve yeni olmak üzere iki beslenme kalıbı üzerinden yapılan hesaplama ile ortaya çıkan sonuç değerlendirilmektedir.

Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2021 Açıklandı.

Bir yanıt yazın