Anasayfa » Haber » Abdullah Gül Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak

Abdullah Gül Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Abdullah Gül Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak

Abdullah Gül Üniversitesi 33 Akademik Personel Alım İlanı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretim ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Abdullah Gül Üniversitesi www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

GENEL ŞARTLAR

1-Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2-Yurtdışında alınan diplomaların denkliğinin ÜAK tarafından onaylanmış olması şarttır.
3-Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

PROFESÖR KADROSU İÇİN ADAYLAR;

dilekçesinde başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtecek, varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, (yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir) ,kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur altı adet CD’yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOÇENT KADROSU İÇİN ADAYLAR;

dilekçesinde başvurmuş olduğu bölümü belirtecek, varsa hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD’yi Personel Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN ADAYLAR;

dilekçesinde yabancı dilini ve başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa hizmet belgesi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu (açıktan veya naklen atanacaklar için) ,yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış öğrenim durumlarını gösterir belgeleri ( Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur dört adet CD’yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına başvuru yapılacaktır.

Abdullah Gül Üniversitesi 33 Akademik Personel Kadrolar

BİRİMİ
BÖLÜM
ANABİLİM DALI
UNVANI
DER.
ADEDİ
ARANAN NİTELİKLER

Yönetim Bilimleri Fakültesi
Ekonomi
İktisat Teorisi
Doçent
1
1
İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi
Ekonomi
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi
Ekonomi
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme
Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Doktor Öğretim Üyesi
5
1
İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme
Yönetim ve Organizasyon
Doktor Öğretim Üyesi
3
2
İlgili alanda çalışmaları olmak.

Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme
Muhasebe ve Finansman
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
İlgili alanda çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik
Doçent
1
1
Akıllı Şebekeler, Dağıtım Şebekelerinde güvenlik, Güç Sistemlerinde Optimizasyon konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektronik
Doçent
2
1
Biyo Mikro/Nano elektromekanik sistemler (MEMS/NEMS), nanomekanik biyosensörler konularında araştırma çalışmaları ve uluslararası taranan bilimsel dergi yayınları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Doçent
1
2
Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmış olmak, en az bir yüksek lisans tezi tamamlatmış olmak, yüksek lisans veya doktora seviyesinde ders vermiş olmak, uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak, doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az iki yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Yapı
Doçent
2
1
Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı veya yapı malzemeleri veya yapı işletmesi veya yapısal tasarım alanlarında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Doktor Öğretim
Üyesi
4
1
Üretim Mühendisliği ve Planlaması konusunda uygulama tecrübesi bulunmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Yöneylem Araştırması
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Makine Öğrenmesi alanında uzmanlığı bulunmak ve çalışmalar yapmış olmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
Yöneylem Araştırması
Doktor Öğretim Üyesi
4
1
Akıllı Sistemler konularında (Akıllı Ulaştırma Sistemleri, Akıllı Şehirler, Akıllı Üretim, Akıllı Şebeke) çalışmaları bulunmak; en az bir yıl yurtdışı akademik tecrübeye sahip olmak; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Yöneylem Araştırması alanında lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Makine Mühendisliği lisans mezunu olmak, yurtdışı doktora mezunu olmak, yakıt hücreleri alanında araştırma çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Malzeme Bilimive Nanoteknoloji
Mühendisliği Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
Doktor Öğretim Üyesi
3
2
Mikro ve nano ölçekli aygıt fabrikasyonu ve karakterizasyonu, ileri malzemelerin üretimi ve karakterizasyonu veya hesaplamalı malzeme bilimi alanında araştırmalar yapmak, uluslararası prestijli dergilerde yayınları bulunmak, doktorasını yurt dışında yapmış olmak veya doktora sonrası araştırmalar yapmak için en az iki yıl yurt dışında bulunmuş olmak.

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Yapı
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Betonarme veya Çelik yapısal tasarım konularında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Yapı
Doktor Öğretim Üyesi
1
1
Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı işletmesi veya kontrat yönetimi alanında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Mekanik
Doktor Öğretim Üyesi
2
1
Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Yapı mekaniği alanında çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği
Hidrolik
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
Lisans ve Lisansüstü derecelerini İnşaat Mühendisliği alanından almış olmak. Hidrolik veya su yapıları tasarımı veya su kaynakları alanında çalışmaları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Profesör
1
1
Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde kalitelendirme ve optimizasyon üzerine çalışmak, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak ve lisansüstü tez yürütmüş olmak.

Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Mimari Tasarım ve Eleştiri
Profesör
1
1
Modernleşme, mekansal dönüşüm ve kimlik üzerine ulusal ve uluslararası yayınlar yapmış ve bu konularda lisansüstü tez yürütmüş olmak; mimarlık eğitimi üzerine yayını ve mimari uygulaması bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Mimari Tasarım ve Eleştiri
Profesör
1
1
Mimari eleştiri, kadın mimarlar ve mimarlık eğitimi üzerine ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak ve lisansüstü tez yürütmüş olmak.

Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Mimari Tasarım ve Eleştiri
Doçent
2
1
Mimarlık alanında doktora yapmış olmak, ulusal ve uluslararası yayınları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Mimari Tasarım ve Eleştiri
Dr.Öğr.Üyesi
1
1
Yavaş şehirler ve mimarlık eğitimi üzerine çalışmaları ve yayını bulunmak. Mimari proje ve yarışma projesi deneyimine sahip olmak.

Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Yapım ve Yapı Bilimi
Dr.Öğr.Üyesi
1
1
Mimarlık Alanında Doktora yapmış olmak. Yapı bilgisi üzerinde lisansüstü çalışma yapmış olmak.

Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması
Dr.Öğr.Üyesi
4
1
Mimarlık alanında doktora sahibi olmak, kırsal mimari alanında çalışmaları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama
Şehir Planlama
Dr.Öğr.Üyesi
2
1
Kentsel tasarım, mekan ve yer konularında akademik çalışmaları bulunmak. Proje ve yarışma projesi deneyimine sahip olmak.

İnsan ve Toplum Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Profesör
1

Siyaset Bilimi alanında; milliyetçilik, kimlik siyaseti, çatışma dinamikleri ve Türkiye siyaseti konularında araştırma ve yayınlar yapmış olmak.

İnsan ve Toplum Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Doktor Öğretim Üyesi
3
1
İlgili alanda doktora yapmış olmak.

Abdullah Gül Üniversitesi 33 Akademik Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir