İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » Abdullah Gül Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Abdullah Gül Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Kamu Personeli İş ilanı

Abdullah Gül Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak

Abdullah Gül Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” gereği 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam yirmi beş (25) sözleşmeli personel alınacaktır.

Abdullah Gül Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Kadrolar

Unvanı – KPSS Puan Türü – Mezuniyet/Cinsiyet – Nitelik Kodu – Pozisyon Adedi – Aranan Nitelikler

Büro Personeli
KPSSP93 Ön Lisans
(Kadın/Erkek) B01 1
Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programlarının birinden mezun olmak ve bu alanda en az iki (2) yıl deneyimi bulunmak.
KPSSP3 Lisans
(Kadın/Erkek)

B02 1
Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi programlarının birinden mezun olmak.

B03 2
Yükseköğretim Kurumlarının Basın ve Yayın, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Medya ve İletişim programlarının birinden mezun olmak.

B04 1
Yükseköğretim Kurumlarının İşletme ve Uluslararası İlişkiler programlarının birinden mezun olmak ve (C) seviyesinde geçerli İngilizce dil notu bulunmak.

Destek Personeli
(Temizlik)
KPSSP94
Ortaöğretim
(Kadın)

D01 4 Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir programından mezun olmak. Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. (Alınacak personel açık ve kapalı alanlardaki temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.)

Ortaöğretim
(Erkek) D02 3

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir programından mezun olmak. Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. (Alınacak personel açık ve kapalı alanlardaki temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaktır.)

Ortaöğretim
(Erkek) D03 3
Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir programından mezun olmak. Temizlik görevini devamlı yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak. (Alınacak personel temizlik, park ve bahçe hizmetlerinde çalıştırılacaktır.)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi
KPSSP3 Lisans (Erkek) KG01 4
Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından mezun olup Özel Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2023 ve sonrası olmak.*

KPSSP93
Ön Lisans
(Kadın) KG02 2 Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olmak ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2023 ve sonrası olmak.*

Ön Lisans
(Erkek)

KG03 4 Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik ve Koruma programından mezun olmak ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik tarihi 01.01.2023 ve sonrası olmak.*

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
 4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
 6. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az elli beş (55) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.
 7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve
  Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak
  olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak; *
  a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,
  b. Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.
  c. Son başvuru tarihi itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak,
  ç. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
  d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak,
  bedensel engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
  e. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak
  f. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan
  fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan
  fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

B. BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:

 1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 17.01.2022 – 31.01.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
 4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
  Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
  giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
  yükleyeceklerdir.
 5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 7. Deneyim şartı istenen (B01) kodlu pozisyona müracaat eden adayların, belirtilen alanda deneyim şartını sağladıklarını SGK dökümüyle uyumlu olacak şekilde belgelendirmeleri ve bu belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün (e) ve (f) maddelerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 10. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 11. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır
 12. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
 2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS
  (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama
  esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday
  sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
 3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında www.agu.edu.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
  ulaşabilecektir.
 5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
 7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
 8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Ç. İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına https://personel.agu.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8805, 8803, e-Posta: [email protected]

D. DİĞER HUSUSLAR:

1-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

2-Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

Abdullah Gül Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel Alacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir