İçeriğe geç
Anasayfa » Yaşam » 3 Nisan 2020 Cuma Hutbesi Berat Gecesi Af ve Arınma Vesilesi

3 Nisan 2020 Cuma Hutbesi Berat Gecesi Af ve Arınma Vesilesi

Haziran Ayında Yaşanmış Tarihi Olaylar-Süleymaniye Camii

3 Nisan 2020 Cuma Hutbesi Berat Gecesi Af ve Arınma Vesilesi

3 Nisan 2020 Cuma Hutbesi

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “De ki: ‘Ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah dilerse bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(1)

Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesini ibadetle gündüzünü ise oruçlu geçirin. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya rahmet nazarı ile bakarak fecir oluncaya kadar, ‘Benden bağışlanma dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Belaya düçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!’ buyurur.”(2)

Aziz Müminler!

Önümüzdeki Salı gününü Çarşamba’ya bağlayan gece Berat Gecesidir. Berat gecesi, günahlarımıza tevbe etme, Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini isteme ve O’nun inayetiyle kurtuluşa erme zamanıdır. Bu gece nefsimizin sonu gelmez arzu ve heveslerini terk edip Rabbimizin istediği gibi bir kul
olmaya söz verme vaktidir.

Allah’ın izniyle bela ve musibetlerden kurtuluş beratı alacağımız böyle bir geceye bizleri ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Örnek hayatıyla insanlığa imanın ve ihsanın yollarını öğreten Resûl-i Ekrem (s.a.s)’e salat ve selam olsun.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanlık, tarih boyunca nice zor ve sıkıntılı dönemlerden geçti. Kimi zaman savaşlar, kimi zaman yokluklar, kimi zaman afetler, kimi zaman da
salgın hastalıklar insanoğlunun yakasını bırakmadı. Bu acıların yaşanmasında elbette ilahi takdirin yanı sıra insanın, Allah’ın kâinata koyduğu ilkeleri göz ardı etmesinin önemli bir payı vardır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir; kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar.”(3)

Değerli Müminler!

Bugün de insanların tedbirde gecikmesi sebebiyle büyüyen bir salgın dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Millet olarak sabırla ve kararlılıkla
çetin bir mücadele veriyoruz. Bu süreçte hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenâb-ı Hak’tan rahmet diliyorum. Rabbim, makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin. Hastalarımıza Şafi ism-i celiliyle şifalar ihsan eylesin. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz, içinde bulunduğumuz sıkıntıdan en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eylesin.

Aziz Müslümanlar!

Berat gecesinde belki her zaman olduğu gibi coşku içinde camilerimize koşamayacağız. Camilerimizde hep birlikte namaza durarak el açıp yalvaran müminler olamayacağız. Ancak her birimiz ailelerimizle birlikte evlerimizi mescide çevirme imkânına sahibiz. Berat Gecesini fırsat bilerek
kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla tek yürek olup Rabbimize yönelelim. O’na kulluğumuzu arz edelim. Bu vesileyle unuttuğumuz ya da ihmal ettiğimiz sorumlulukları, bilerek ya da bilmeden işlediğimiz hataları, üzerimizdeki kul ve kamu haklarını yeniden gözden geçirelim.

Kardeşlerim!

Şu önemli hususu bir kere daha hatırlayalım. En büyük sermayemiz ömürdür. Her anımız, her vaktimiz çok kıymetlidir. Rabbimiz bizleri bu
dünyaya O’na kulluk edelim, O’nun rızasına uygun bir hayat inşa edelim diye göndermiştir. İtaat ve ibadetle, salih amel ve güzel ahlakla örülmüş bir
hayat sürelim diye bize bu ömrü bahşetmiştir.

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”(4) ayeti bu gerçeği bizlere haber vermektedir.

Berat Gecesi, Rabbimizin kullarını af ve mağfiretiyle kuşattığı müstesna bir gecedir. Bu gece, geride kalan ömrümüzün muhasebesini ve bereketli bir geleceğin planlarını yapalım. Attığımız yanlış adımlardan, Allah’ın sınırlarını aşarak verdiğimiz hatalı kararlardan vazgeçelim. Bela ve musibetlerden O’na sığınıp beratımızı isteyelim. Hz. Nuh (a.s.)’ın:

“Dedim ki: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin; O, çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın.”(5) sözüne uyarak tevbe ve istiğfarımızı artıralım.

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah bizlere türlü nimetler bahşetmiştir. Rızık, “Rezzâk” olan Yüce
Allah’tandır. Berat gecesi ise, maddi ve manevi rızık isteyenleri Cenâb-ı Hakk’ın rızıklandırdığı bir gecedir. Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur:

“Allah’ın size verdiği helâl ve güzel rızıktan yiyip için ve eğer yalnız Allah’a kulluk ediyorsanız O’nun nimetine de şükredin.”(6) Rabbimizin bu emrine uyarak, temiz ve helal rızkın peşinden koşalım. Unutmayalım ki temiz olmayan gıda sağlığımızı; helal olmayan gıda ise manevi hayatımızı bozar.

Aziz Kardeşlerim!

Berat Gecesi, Rabbimizin kullarına afiyet ihsan ettiği bir gecedir. Nerede ve hangi halde olursak olalım, dertlerimize deva, sıkıntılarımıza çare, hastalıklarımıza şifa verecek olan Allah’tır. Zira her şey ancak O’nun takdir etmesiyle meydana gelir. Öyleyse, başta aziz milletimiz ve ümmet-i Muhammed olmak üzere bütün insanlığın afiyete kavuşması için Berat Gecesini fırsat bilerek Rabbimize dua ve niyazda bulunalım.

3 Nisan 2020 Cuma Hutbesi-Kardeşlerim!

Rabbimiz şöyle buyurur: “Kullarım, beni senden sorarlarsa, bilsinler ki, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.”(7)

Bu ayet-i kerimeye gönülden bağlanan her mümin, fiilî duasını yaptıktan yani üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra Rabbine niyazda bulunur. O’na içten ve samimi bir şekilde dua eder. Zira dua, her durumda imanımızı ve tevekkülümüzü artıran, hayatımıza umut ve direnme gücü katan eşsiz bir nimettir. “el-Mücîb” yani “dualara icabet eden” Rabbimiz, bütün dualarımızı işiten ve dualarımıza karşılık verendir.

Aziz Müslümanlar!

Bugün Cuma günüdür. Müminlerin bayramıdır. Rabbimizin dualarımıza icabet ettiği bir andayız. Berat gecesinin ve Ramazan-ı Şerif’in eşiğindeyiz. Bu mübarek vakitlerin kıymetini bilerek ellerimizi semaya, gönüllerimizi Rabbimize açalım.

Allah’ım! Peygamberin Eyyûb (a.s) gibi sana yalvarıyoruz:

“Başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin”(8)

Ya Rabbi! Eyyûb (a.s)’ın duasını kabul ettiğin gibi bizim de dualarımızı kabul eyle! O’na verdiğin şifa gibi hastalarımıza da şifa ver! Onun sıkıntılarını giderdiğin gibi bizim de sıkıntılarımızı gider. Ona verdiğin rahmetini bizim de üzerimizden eksik eyleme Allah’ım!

Kaynaklar:

1 Zümer, 39/53.
2 İbn Mâce, İkâmet, 191.
3 Şûrâ, 42/30.
4 Zâriyât, 51/56.
5 Nûh, 71/10-12.
6 Nahl, 16/114.
7 Bakara, 2/186.
8 Enbiyâ, 21/83.

3 Nisan 2020 Cuma Hutbesi Berat Gecesi Af ve Arınma Vesilesi-Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir