İçeriğe geç
Anasayfa » Haber » 2022’de Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi Sıralandı

2022’de Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi Sıralandı

Ülkelerin Marka Değerleri 2021 Joe Biden

2022’de Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi Sıralandı

2022’de Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi

US News and World Report, 2022 için dünyanın en güçlü ülkelerini sıraladı. ABD bir numara olmaya devam ediyor, ancak küresel istikrarsızlık diğer birçok ülkenin pozisyon değiştirmesine neden oldu. Ukrayna sıralamada geçen yıla göre 19 basamak yükseldi. Türkiye 17. sırada yer aldı.

Savaş ve çalkantılı jeopolitik ile damgasını vuran 2022’de ABD, Çin ve Rusya gezegenin en güçlü ülkeleriydi.

US News ve World Report tarafından yayınlanan sıralamalar, ülkelerin siyasi, ekonomik ve askeri güçlerinin yanı sıra ne kadar etkiye sahip olduğuna da bakıyor.

85 ülkeyi 17.000 kişiden gelen yanıtlara göre değerlendiren yıllık “En İyi Ülkeler” araştırmasının bir parçası olarak sıralamalara uydu.

2022 Sıralamasına Göre En Güçlü 25 Ülke:

25. Belçika

US News, Belçika’yı “küçük, oldukça gelişmiş ve kentleşmiş bir ülke” olarak tanımlıyor. US News, ülkenin AB, avro bölgesi, Dünya Ticaret Örgütü, NATO ve OECD’nin kurucu üyesi olduğunu kaydetti. US News, ayrıca NATO ve Avrupa Konseyi gibi AB kurumlarının karargahlarına da ev sahipliği yaptığını ekledi. Geçen yılın sıralamasına göre bir sıra geriledi.

24. Hollanda

US News, ülkenin eşcinsel evliliği yasallaştıran dünyada ilk ülke olmak da dahil olmak üzere bir politika öncüsü olduğunu kaydetti. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin merkezlerinin Hollanda’da olduğu ve ülkenin AB ve NATO’nun kurucu üyesi olduğu kaydedildi.

“Ülke ayrıca dünyadaki en yüksek müze yoğunluğuna sahiptir” diye ekledi. Geçen yılki güç sıralamasında bir sıra üstte, 23. sırada yer aldı.

23. Katar

US News, “Artık petrol ve doğal gaz açısından zengin olan Katar, dünyanın en zengin ülkelerinden biri.” Dedi. Ayrıca ülkenin 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yaptığı ve büyük uluslararası ittifakların bir üyesi olduğu kaydedildi.

Katar’ın kendisini bir araştırma merkezi olarak konumlandırdığını ve önde gelen birçok Amerikan üniversitesinin Doha’nın eteklerinde uydu kampüsler kurduğunu söyledi. Ancak göçmen işçilerin ölümleri de dahil olmak üzere ülkenin insan hakları siciline de dikkat çekildi. Geçen yılın sıralamasına göre bir sıra geriledi.

22. İsveç

US News, İsveç’in “insan haklarına, kamu hizmetine ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığının, onu uluslararası ilişkilerde saygın bir lider yapmasına yardımcı olduğunu” söyledi.

“Sağlık hizmetleri ve üniversite eğitimi ücretsizdir ve insanları dünyadaki en uzun yaşam beklentisine sahip ülkelerden birine sahiptir” diye ekledi. Ayrıca, İsveç’in kara kütlesi bakımından en büyük AB ülkelerinden biri olduğunu da kaydetti. İsveç, 2021 sıralamasına göre dört sıra yükseldi.

21. Brezilya

US News, Güney Amerika ülkesini “hem büyüklük hem de nüfus olarak kıtanın devi” olarak tanımladı.

Brezilya’nın büyük bir turizm endüstrisine sahip olduğu, zengin doğal kaynaklara sahip olduğu ve dünyanın en iyi kahve üreticilerinden biri olduğu kaydedildi.

US News, Uluslararası Para Fonu’na göre Brezilya’nın şu anda gayri safi yurtiçi hasıla açısından dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğunu ekledi. Rapor ayrıca Amazon yağmur ormanlarına ve ülkenin uluslararası kuruluşlara üyeliğine atıfta bulundu, ancak ülkenin yoksulluk ve yolsuzluk iddialarıyla mücadele ettiğini kaydetti. Brezilya 19. iken geçen yılki sıralamaya göre iki sıra geriledi.

20. İsviçre – 2022’de Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi

ABD, İsviçre’nin küçük bir ülke olmasına rağmen aynı zamanda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu kaydetti.

Ayrıca, İsviçre’nin “kültürel katkılarının küçük boyutuyla orantısız olduğunu. İsviçre vatandaşlarının diğer birçok ülkeden daha fazla Nobel Ödülü kazandığını ve kişi başına daha fazla patent kaydettiğini” söyledi.

US News, İsviçre’nin Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve BM gibi kuruluşların merkezlerine de ev sahipliği yaptığını kaydetti. Ülkenin özel bankacılık sektörü, düşük işsizlik oranı ve “ileri teknoloji imalat sanayi” de US News tarafından alıntılandı. İsviçre bu yılki sıralamada geçen yıla göre üç sıra geriledi.

19. İspanya

US News, İspanya’nın AB, BM, NATO, DTÖ ve OECD üyeliğine ve ülke ekonomisinin 2008 mali krizi sırasındaki büyük düşüşün ardından toparlanmaya başladığına dikkat çekti.

Aynı zamanda ülkenin sömürge tarihine de dikkat çekti. İspanya geçen yılki sıralamaya göre bir sıra geriledi.

18. İran

US News, İran’ın “yaklaşık 86 milyon insanla Orta Doğu’daki en büyük ekonomilerden birine ve en büyük nüfuslardan birine sahip olduğunu” kaydetti.

Ülkenin “Orta Doğu’daki stratejik konumu ve bol miktarda petrol ve diğer doğal kaynakları nedeniyle uzun süredir küresel güçlerin ilgisini çektiğini” söyledi. US News, İran’ın dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %10’una sahip olduğunu, ancak OPEC’in kurucu üyesi olduğunu ve “önemli tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine de sahip olduğunu” ekledi. Ülkenin ayrıca bir nükleer programı da var.

17. Türkiye

US News, “Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda en hızlı büyüyen üyelerinden biri olmasını beklediğini” kaydetti.

US News, Türkiye’nin NATO üyesi olmasının yanı sıra BM ve OECD’nin de kurucu üyesi olduğunu ekledi. Ama aynı zamanda Türkiye’nin terör ve siyasi istikrarsızlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Türkiye 14. sırada olduğu 2021 yılına göre üç sıra geriledi.

16. Avustralya

US News, Avustralya’nın “nispeten yüksek gayri safi yurtiçi hasıla ve kişi başına düşen gelire sahip, piyasaya dayalı bir ekonomiye sahip zengin bir ülke” olduğunu söyledi ve G20 ve İngiliz Milletler Topluluğu gibi küresel kuruluşlar aracılığıyla uluslararası işbirliğine dikkat çekti.

15. İtalya – 2022’de Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi

US News, İtalya’nın büyük kültürel etkisine dikkat çekti ve “tarihi şehirleri, dünyaca ünlü mutfağı ve coğrafi güzelliği onu her yıl 40 milyondan fazla turist için popüler bir destinasyon haline getiriyor” dedi.

Raporda, İtalya’nın ekonomisinin Avro bölgesindeki dördüncü en büyük ekonomi olduğu belirtildi.

14. Ukrayna

US News, bu yıl Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna’nın BM ve Dünya Ticaret Örgütü gibi büyük uluslararası kuruluşların üyesi olduğunu kaydetti.

US News, “Hizmetler, sanayi ve tarım Ukrayna’nın en büyük üç ekonomik sektörüdür” dedi. Ukrayna’nın işgalinden önce doğuda Ukrayna’ya saldıran Rusya ile uzun süredir devam eden çatışma geçmişine ve ülkenin yolsuzluk geçmişine dikkat çekildi. Ukrayna’nın konumu, 33. sırada yer aldığı geçen yıla göre sıralamada sıçradı.

Ülke şu anda ABD’nin yanı sıra AB ve NATO’nun da aralarında bulunduğu ülkelerden büyük siyasi ve askeri destek alıyor ve Rusya’ya karşı direnişiyle geniş çapta övülüyor. Öte yandan, nüfusu, şehirleri ve endüstrileri işgal nedeniyle harap oldu ve yeniden inşa edilmesi muhtemelen onlarca yıl alacak büyük kayıplar bıraktı.

13. Hindistan

US News, “dünyanın en büyük demokrasisi” olan Hindistan’ın “büyük, vasıflı bir iş gücüne sahip, hızla büyüyen, çeşitliliğe sahip bir ekonomiye” sahip olduğunu söyledi.

Hindistan’ın en kalabalık ikinci ülke olduğunu ve aynı zamanda dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğunu kaydetti. Hindistan’ın “bilgi teknolojisi hizmetleri, iş dış kaynak hizmetleri ve yazılım çalışanları için önemli bir merkez” haline geldiğini söyledi. Hindistan geçen yıla göre altı sıra yükselerek 13. sırada yer aldı.

12. Kanada

US News, Kanada’yı “yüksek yaşam standardına sahip yüksek teknolojili bir sanayi toplumu” olarak nitelendirdi ve ABD ile güçlü siyasi ve ticari bağlarına dikkat çekti.

“Kanada, kanıtlanmış petrol rezervlerinde dünyada üçüncü sırada yer alıyor ve dünyanın dördüncü en büyük petrol üreticisi” dedi. Ayrıca, Kanada’nın yoğun bir nüfusa sahip olmamasına ve NATO ve diğer uluslararası ittifakların bir üyesi olmasına rağmen dünyanın en büyük ikinci ülkesi olduğu kaydedildi.

11. Suudi Arabistan

US News, Suudi Arabistan’ın ekonomisini canlı tutan dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu kaydetti.

Ayrıca Suudi Arabistan’ın OPEC petrol ittifakının kurucu üyesi olduğu ve Dünya Ticaret Örgütü ve diğer organların üyesi olduğu kaydedildi. Ülkenin insan hakları ihlalleri, Batı ile sık sık çatıştığı anlamına geliyor. US News ayrıca, Mekke’nin evi olarak ülkenin Müslümanlar için önemine dikkat çekti ve burayı “Orta Doğu’nun devi” olarak nitelendirdi. Suudi Arabistan dokuzuncu sırada olduğu geçen yıla göre iki sıra geriledi.

10. İsrail – 2022’de Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi

US News, “nispeten küçük boyutu nedeniyle ülkenin küresel ilişkilerde büyük bir rol oynadığını” söyledi.

Güçlü ekonomisi ve dünyadaki Yahudiler için önemi de belirtildi. US News, ülkenin işgal altındaki Filistin toprakları çevresinde devam eden sınır anlaşmazlıkları yaşadığını ve insan hakları ihlalleriyle suçlandığını kaydetti. İsrail’in “kesilmiş elmaslar, yüksek teknolojili ekipman ve ana ihracat ürünleri arasında ilaçlarla teknolojik olarak gelişmiş bir pazar ekonomisine sahip olduğunu” da sözlerine ekledi. Geçen yılki listede 11. sıradaydı.

9. Birleşik Arap Emirlikleri

US News, BAE’nin 20. yüzyılda petrolün keşfiyle nasıl dönüştüğüne dikkat çekti.

“CIA’nın World Factbook’una göre bugün BAE’nin kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılası önde gelen Batı Avrupa ülkelerininkiyle aynı seviyede.” “Ve Dünya Ekonomik Forumu, ülkeyi Arap dünyasının en rekabetçi ekonomisi olarak adlandırdı.” US News, zayıf insan hakları siciline rağmen Dubai ve Abu Dabi şehirlerinin turistler arasında popülaritesine de dikkat çekti. BAE, geçen yılın sıralamasından bir sıra yükseldi.

8. Japonya

US News, Japonya’yı dünyanın “en okuryazar ve teknik açıdan en gelişmiş ülkelerinden” biri olarak tanımladı.

Ayrıca Japonya ekonomisinin dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olduğunu kaydetti ve Japonya’nın “dünyanın en büyük motorlu taşıt, elektronik ekipman ve çelik üreticilerinden biri” olduğunu söyledi. Japonya altıncı sırada yer aldığı geçen yıla göre iki sıra geriledi.

7. Fransa

US News, Fransa’nın “zengin, yüksek gelirli bir ülke” olduğunu ve küresel etkisinin “abartmanın zor” olduğunu söyledi.

US News, “Fransa dünyanın en eski ülkelerinden biridir ve erişimi bilim, siyaset, ekonomi ve belki de her şeyden önce kültür yoluyla tüm dünyaya yayılmıştır.” Ülke ayrıca dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri ve en büyük silah ihracatçılarından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

6. Güney Kore

US News, ülkenin büyük, “yüksek teknolojili, hizmete dayalı ekonomisine” dikkat çekti ve “dünyanın en büyük gayri safi ulusal tasarruflarından birine ve yabancı yatırım rezervlerine” sahip olduğunu ekledi.

Güney Kore sekizinci sırada yer aldığı geçen yıla göre yükseldi.

5. Birleşik Krallık – 2022’de Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi

US News, Birleşik Krallık’ı “önemli uluslararası ekonomik, politik, bilimsel ve kültürel etkiye sahip, oldukça gelişmiş bir ulus” olarak tanımladı.

İngiltere’nin dünyanın siyasi ve ticari ittifaklarının bir parçası olduğunu, ancak AB’den ayrılma kararının “ülkenin küresel sahnedeki rolünün yeni sorularla karşı karşıya olduğu” anlamına geldiğini kaydetti.

US News, Londra’nın küresel finansal sistemdeki önemli rolüne ve Birleşik Krallık’ın “sanat ve bilime yaptığı büyük katkıların uzun geçmişine” atıfta bulundu. Britanya İmparatorluğu’nun mirasının bugün hâlâ İngiltere’nin küresel nüfuzunu artırdığını söyledi.

4. Almanya

US News, Almanya’nın “Avrupa Birliği’ndeki en kalabalık ülke” olduğunu ve “dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğunu ve 1990’daki yeniden birleşmeden bu yana uluslararası toplumdaki rolünün istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü” söyledi.

Almanya’nın dünyanın en büyük nüfuslarından birine sahip olduğunu ve “dünyanın önde gelen ithalatçı ve ihracatçılarından biri” olmasının yanı sıra kültürel açıdan önemli figürlere ve küresel organlara üyeliğe sahip olduğunu kaydetti.

3. Rusya

Rusya’nın küresel olarak algılanma şekli, Ukrayna’yı işgaliyle çökertildi ve Batı’nın tepkisi, ülkenin liderlerine ve iş çevrelerine yönelik küresel yaptırımları da içeriyor.

Ancak US News, ülkenin “kara kütlesi bakımından dünyanın en büyük ülkesi” olduğunu ve petrol ve gaz üretimi sayesinde dünyanın en büyük ekonomilerinden birine sahip olduğunu yine de kaydetti. Ayrıca, Rusya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olduğunu ve G20 de dahil olmak üzere diğer büyük uluslararası grupların bir parçası olduğunu da kaydetti.

2. Çin

US News, Çin’in devasa boyutuna, ekonomisinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olduğuna ve iktidardaki Komünist Partinin hakimiyetine dikkat çekti.

Outlet, ülkenin artan nüfusuyla birlikte gelen iç mücadelelere sahip olduğunu söyledi ve derinleşen eşitsizliğe ve zayıf insan hakları siciline dikkat çekti. Ancak, ülkenin son derece etkili olduğunu, büyük uluslararası kuruluşların bir parçası olduğunu ve nükleer silahlara sahip olduğunu söyledi.

1. Amerika Birleşik Devletleri

ABD, 2022 için sıralamanın zirvesinde kalıyor.

US News, onu “dünyanın en baskın ekonomik ve askeri gücü” olarak nitelendirdi ve “kültürel izinin, büyük ölçüde müzik, film ve televizyonda ifade edilen popüler kültürünün önderliğindeki dünyayı kapsadığını” kaydetti.

George Floyd’un öldürülmesinden sonra ırksal eşitlik protestoları da dahil olmak üzere ülkedeki ekonomik sıkıntılara ve huzursuzluğa dikkat çekti. US News ayrıca ABD’nin BM ve NATO gibi uluslararası örgütlerde sıklıkla üstlendiği “lider rolü” de gösterdi.

2022’de Dünyanın En Güçlü 25 Ülkesi Sıralandı-Kaynak: businessinsider

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir