Anasayfa » Ekonomi ve Para » 2019 Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Yüzde 0,9 Arttı

2019 Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Yüzde 0,9 Arttı

Kişi Başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

2019 Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Yüzde 0,9 Arttı

2019 Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

2020 yılında yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri (Özel Dış Ticaret sisteminden Genel Dış Ticaret sistemine geçiş), Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri (UHTİ) ve Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde (ÖDİ) yapılan revizyonlar nedeniyle, Ulusal Hesaplar sisteminde revizyon yapılmıştır. Konuyla ilgili detaylı metodolojik açıklama dokümanı bülten ekinde yer almaktadır.

Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılında %0,9 arttı

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2019 yılında bir önceki yıla göre %0,9 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre %15,0 artarak 4 trilyon 320 milyar 191 milyon TL oldu. Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2019 yılında %18,3 ile imalat sanayi aldı. İmalatı, %12,4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %8,6 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2019 yılında 52 bin 316 TL oldu

Kişi başına GSYH, 2019 yılında cari fiyatlarla 52 bin 316 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 213 dolar oldu.

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor %18,4 ile en çok büyüyen sektör oldu

2019 yılında R- Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor %18,4,D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %12,2 ve K-Finans ve sigorta faaliyetleri %6,9 ile en çok büyüyen sektörler oldu. F-İnşaat %8,6, C-İmalat sanayi %2,3, N- İdari ve destek hizmetleri faaliyetleri %2,2 ile en çok küçülen sektörler oldu.

Yerleşik Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları 2019 Yılında Bir Önceki Yıla Göre %1,5 Arttı

Yerleşik hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %1,5 arttı. Yerleşik hanehalkı tüketim harcamalarının cari değerlerle GSYH içindeki payı %56,5 oldu. Hanehalkı harcamalarında en yüksek payı alan harcama grupları sırasıyla, %21,8 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %15,9 ile ulaştırma ve %14,5 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla göre %4,4 arttı

Devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı 2019 yılında %15,5 olurken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunun payı %25,9 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları %4,4 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %12,4 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı 2019 yılında %5,3 azaldı, ihracatı ise %4,9 arttı

Mal ve hizmet ithalatı 2019 yılında zincirlenmiş hacim endeksine göre %5,3 azaldı, ihracatı ise %4,9 arttı. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payı %32,7, ithalatın payı ise %29,9 oldu.

İşgücü ödemeleri 2019 yılında %20,0 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemeleri, 2019 yılında bir önceki yıla göre %20,0 artarken, brüt işletme artığı/karma gelir %13,2 arttı.

İşgücüne yapılan ödemelerin gayrisafi katma değer içindeki payı %34,8 oldu

İşgücüne yapılan ödemelerin cari gayrisafi katma değer içindeki payı 2018 yılında %33,5 iken bu oran 2019 yılında %34,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2018 yılında %49,5 iken 2019 yılında %47,5 oldu.

AÇIKLAMALAR

Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi gereği; dönemsel GSYH değerleri tahmin niteliği taşımakta olup, yıllık, detay düzeyi daha yüksek ve güncellenmiş verilerle hazırlanan Bağımsız Yıllık GSYH hesabı ile birlikte revize edilmektedir.

Duyurusu I.Çeyrek haber bülteni ile yapılmış olan “Dış Ticaret İstatistiklerinde Genel Ticaret Sistemine Geçiş”  ve “Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerinin”  Ödemeler Dengesi İstatistiklerinde ortaya çıkardığı revizyon etkisinin Ulusal Hesaplar Sistemine entegrasyonuna ilişkin açıklama için Haber Bülteni Tablo 12 metodoloji dokümanına bakınız. Ayrıca, revizyon öncesi seriler Tablo 11’de verilmiştir.

Bu haber bülteni ile birlikte; bugüne kadar Harcama yöntemiyle GSYH tablolarında “Yerleşik hanehalklarının tüketimi ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) tüketimi” şeklinde tek başlık altında verilen harcama bileşeni “Yerleşik hanehalklarının tüketimi” ve “HHKOK’ların tüketimi” şeklinde ayrı ayrı verilmeye başlanmıştır.

2019 Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Yüzde 0,9 Arttı-Kaynak: TÜİK

Similar Posts

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir