2018 Yılı Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri Açıklandı

2018 Yılı Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri Açıklandı

2018 Yılı Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri

Su kaynaklarından 17,5 milyar m3 su çekildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında 17,5 milyar m3 su doğrudan su kaynaklarından çekildi. Su kaynaklarından çekilen suyun %56,2’si denizlerden. %15,1’i barajlardan. %14’ü kuyulardan. %8,7’si kaynaklardan. %3,9’u akarsulardan. %1,8’i göl/göletlerden ve %0,2’si ise diğer su kaynaklarından çekildi.

Alıcı ortamlara 14,8 milyar m3 atıksu deşarj edildi

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından. 2018 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14,8 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %77,4’ü denizlere. %18,7’si akarsulara. %1,1’i barajlara. %0,9’u foseptiklere. %0,5’i göl/göletlere. %0,2’si araziye ve %1,2’si ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksuyun %81’i arıtıldı

Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında deşarj edilen atıksuyun %62,5’ini soğutma suları. %37,5’i ise soğutma suları dışındaki atıksular oluşturdu. Soğutma suları hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %80,9’u arıtıldı.

AÇIKLAMALAR

Türkiye İstatistik Kurumu; su ve atıksu istatistikleri kapsamında tüm belediyelerden, 50 ve daha fazla kişi çalıştıran imalat sanayi işyerlerinden, kurulu gücü 100 MW üzeri olan tüm faal termik santrallerden. Altyapısı tamamlanmış tüm OSB müdürlüklerinden ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden. Referans yıl için yeni ruhsat alan ve bir önceki yılda üretim bilgisi mevcut olan işletmelerden veri derlemektedir.

Köy şebeke ve arıtma tesislerine ait bilgiler İller İdaresi Genel Müdürlüğünden alınarak köylerin su ve atıksu miktarları tahmin edilmiştir. Belediye ve köylerde içme suyu şebekesi ile dağıtılmak üzere çekilen su ve kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen atıksu miktarları kapsanmaktadır.

Bu haber bülteni ile mevcut tüm sektörler için, sektörler arası transferler hariç tutularak su kaynaklarından çekilen su. Ve doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksu verisinin kullanıcılara sunulması hedeflenmektedir.

2018 Yılı Sektörel Su ve Atıksu İstatistikleri Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Yorum yapın