2018 Yılı Sanayi ve Hizmet Sektörü İstatistikleri

2018 Yılı Sanayi ve Hizmet Sektörü İstatistikleri

2018 Yılı Sanayi ve Hizmet Sektörü İstatistikleri-Girişimler ve Cirolar

Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu

Geçici sonuçlara göre 2018 yılında faal olan girişimlerin %43,5’i hizmet sektöründe, %36,1’i ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın %37,5’ini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı %27,5 oldu.

Ciroda en yüksek payı ticaret sektörü aldı

Ticaret sektörü ciroda %43,2’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı %15,7 iken sanayi sektörünün ciro payı %33 oldu.

Sanayi sektöründe ciroda en yüksek payı imalat aldı

Sanayi sektöründe, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, (NACE) Rev. 2 kısım ayrıntısında ciroya göre imalat %85,4’lük paya sahip oldu. İmalatı %10,9’luk payla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı takip etti. Madencilik ve taşocakçılığı %2,2’lik, su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri ise %1,5’lik paya sahip oldu.

Hizmet sektöründe ciroda en yüksek payı ulaştırma ve depolama aldı

Hizmet sektöründe cironun %37,8’i ulaştırma ve depolama, %14,1’i idari ve destek hizmet faaliyetleri, %12,2’si konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, %10,9’u ise mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, %10,8’i bilgi ve iletişimde gerçekleşti.

İmalat sanayindeki girişimlerin %56,7’si düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı

Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın %51,1’ini, cironun  %36,8’ini oluşturdu.

AÇIKLAMALAR

Haber bülteninde sanayi; madencilik ve taşocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı ile su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme sektörleri olarak gruplandırılmıştır.

Haber bülteninde ticaret; toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımını ifade etmektedir.

Haber bülteninde hizmet; ulaştırma ve depolama, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, bilgi ve iletişim, gayrimenkul faaliyetleri, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor ile diğer hizmet faaliyetleri olarak gruplandırılmıştır.

2018 Yılı Sanayi ve Hizmet Sektörü İstatistikleri-Kaynak: TÜİK

Yorum yapın