2018 Yılı Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

Katı Yakıtlar Ağustos 2019

2018 Yılı Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

2018 Yılı Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık Rakamları

Maden işletmeleri tarafından 249 milyon msu çekildi

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre maden işletmeleri 2018 yılında 249 milyon msu çekti. Çekilen suyun %51,2’si kuyudan, %22,3’ü deniz ve kaynaktan, %10,4’ü ocak içi sudan, %4’ü akarsudan, %3,7’si göl-göletten ve %8,4’ü diğer su kaynaklarından temin edildi.

Maden işletmeleri tarafından 161 milyon m3 atıksu deşarj edildi

Maden işletmeleri tarafından 2018 yılında deşarj edilen toplam 161 milyon matıksuyun %83,3’ü denize, göle veya akarsuya, %7,8’i atık barajına, %1,4’ü ocak içine, %1,2’si foseptiğe, %1’i araziye, %5,3’ü ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Maden işletmeleri tarafından 14 milyon matıksu arıtıldı

Maden işletmeleri tarafından 2018 yılında toplam 14 milyon matıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %88,9’una fiziksel ya da kimyasal arıtma, %11,1’ine ise biyolojik arıtma uygulandı. Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan 14 milyon matıksuyun %54,2’si deşarj edildi, %45,8’i ise işletme içinde yeniden kullanıldı.

Maden işletmelerinde dekapaj malzemesi/pasa hariç 17 milyon ton atık oluştu

Maden işletmelerinde oluşan 812 milyon ton atığın %99,9’unu mineral atıklar oluşturdu. Mineral atıkların ise %97,9’unun dekapaj malzemesi/pasa olduğu tespit edildi. Toplam atığın %71,2’si pasa sahalarında, atık barajlarında veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildi, %26,2’si ocak içine geri dolduruldu, %2,6’sı ise diğer yöntemlerle geri kazanıldı ya da bertaraf edildi.

AÇIKLAMALAR

Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi’nin kapsamı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden referans yıl için yeni ruhsat alan ve bir önceki yılda üretim bilgisi mevcut olan işletmelerdir. Sadece zenginleştirme yapan tesisler kapsam dışıdır.

2018 Yılı Maden İşletmeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri-Kaynak: TÜİK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.