2018 Yılı Biyoteknoloji İstatistikleri Açıklandı

2018 Yılı Biyoteknoloji İstatistikleri Açıklandı

2018 Yılı Biyoteknoloji İstatistikleri

Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018)” kapsamında yer alan ve 2.2 numaralı eylem olan “Biyoteknoloji alanına yönelik envanter çalışması yapılarak resmi istatistiklerin oluşturulması sağlanacaktır” ifadesi doğrultusunda Türkiye İstatistik Kurumu tarafından OECD tanımları ve önerilen soru formu esas alınarak ilki 2016-2017 ikincisi 2018 referans yıllı olmak üzere biyoteknoloji araştırmaları gerçekleştirilmiştir.

Aynı dönemler için ayrıca Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri Araştırması soru formuna biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin sorular eklenerek veri seti tamamlanmıştır. Sonuçlar, üç yılı kapsayacak biçimde ilk kez bu haber bülteni ile yayımlanmıştır. Kullanılan tanım, kavram, sınıflamalar ve diğer metodolojik konulara ilişkin detaylı bilgiler “Metaveri” alanında mevcuttur.

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişim sayısı 347 oldu

Türkiye’de 2018 yılında 347 girişim biyoteknoloji faaliyeti yürüttü (ürünlerinde veya hizmetlerinde biyoteknoloji kullandı ve/veya biyoteknoloji Ar-Ge faaliyeti gerçekleştirdi). Bu sayı 2016 yılında 341, 2017 yılında 344 oldu.  Biyoteknolojik tekniklerden en az birini kullanarak biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 257’si 1-9 çalışan grubunda yer alırken, 250 ve daha fazla çalışanı olanlardan 20 girişim 2018 yılında biyoteknoloji faaliyeti yürüttü.

En çok kullanılan biyoteknolojik teknik DNA/RNA oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2018 yılında en çok kullandığı biyoteknolojik teknik, %44,1 ile “DNA/RNA” oldu. Bunu %28 ile “süreç biyoteknolojisi teknikleri”, %27,1 ile “hücre ve doku kültürü mühendisliği” ve %25,1 ile “proteinler ve diğer moleküller” izledi.

Biyoteknoloji uygulamalarında insan sağlığı ilk sırada yer aldı

Biyoteknoloji faaliyetlerinin amaçlarına göre 2018 yılında biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin %43,8’i insan sağlığı, %31,4’ü tarımsal biyoteknoloji ve %23,6’sı çevre amaçlı faaliyet yürüttü.

Biyoteknoloji Ar-Ge Harcaması 276 Milyon TL Oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlerin 2018 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge harcamaları 276 Milyon TL oldu. Bu değer 2016 yılında 115 Milyon TL, 2017 yılında ise 310 Milyon TL olarak gerçekleşti. Biyoteknoloji Ar-Ge harcamalarının Mali ve Mali Olmayan Şirketler (özel sektör) Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı 2016, 2017 ve 2018 yılları için sırasıyla %0,86, %1,82 ve %1,18 oldu.

Tam zaman eşdeğeri cinsinden 1.412 kişi biyoteknoloji faaliyetlerinde çalıştı

Biyoteknoloji faaliyetlerinde 2018 yılında 1.922 kişi çalıştı. Tam zaman eşdeğeri cinsinden çalışan sayısı ise 1.412 oldu. Biyoteknoloji faaliyetinde çalışanların 2018 yılında %16’sı doktora ve üstü, %22,9’u yüksek lisans, %38,2’si lisans, %5,9’u yüksekokul ve %16,9’u lise ve altı eğitim düzeyine sahipti.

Biyoteknoloji Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel sermayeye erişim oldu

Biyoteknoloji faaliyeti yürüten girişimlere göre, biyoteknolojik Ar-Ge faaliyetlerinin önündeki en önemli engel %60,5 ile “sermayeye erişim” iken bunu %52,2 ile “nitelikli insan kaynaklarına erişim” ve %36,9 ile “yurt dışından genetik kaynak temini” izledi. Biyoteknoloji ürünlerinin ticarileşmesinin önündeki en büyük engel ise %58,2 ile “uluslararası piyasalara erişim” iken bunu %54,8 ile “yasal düzenleme gereksinimleri” ve aynı oranla “dağıtım ve pazarlama kanallarının eksikliği” izledi.

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Ekim 2020’dir.

2018 Yılı Biyoteknoloji İstatistikleri Açıklandı-Kaynak: TÜİK

Yorum yapın