C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar

Paylaşmak İçin
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrPrint this page

C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar yazımızda alan ve çevre hesabı, çarpma, mesaj yayınlama ve sayı karşılaştırma programlarını yazdık.

Metod Örnekleri

Alan ve Çevre Hesabı Yapma

Metodlar ile kare, çevre ve dikdörtgen hesaplama.

metod-hesap

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim122016
{
class Program
{
public static void kareHesap(int kenar)
{
int karealan = kenar * kenar;
Console.WriteLine(karealan);
}
public static int ucgenHesap(int yukseklik, int taban)
{
int ucgen = (yukseklik * taban) / 2;
return ucgen;
}
public static int dikdörtgenHesap(int k, int u)
{
int dikdrtgn = (k + u) * 2;
return dikdrtgn;
}
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Alan ve Çevre hesabı “);
Console.WriteLine(“1-Kare hesapla “);
Console.WriteLine(“2-Üçgen hesapla “);
Console.WriteLine(“3-Dikdörtgen hesapla “);
int sira = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
switch (sira)
{
case 1: Console.WriteLine(“Kare “);
Console.WriteLine(“Kenar uzunluğu giriniz : “);
int karekenar = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
kareHesap(karekenar);
break;
case 2: Console.WriteLine(“Üçgen “);
Console.WriteLine(“Yükseklik gir: “);
int yukseklik = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Taban alanı : “);
int tabanalani = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int ucgen1 = ucgenHesap(yukseklik, tabanalani);
Console.WriteLine(ucgen1);
break;

case 3: Console.WriteLine(“Dikdörtgen “);
Console.WriteLine(“Uzun kenarı giriniz: “);
int uzun = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Kısa kenarı giriniz: “);
int kisa = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int dik1 = dikdörtgenHesap(uzun, kisa);
Console.WriteLine(dik1);
break;
default: Console.WriteLine(“Hatalı giriş yaptınız”);
break;
}
Console.ReadLine();

}
}
}

Kod Bitişi:


 Klavyeden Girilen Bir Mesajı 10 Defa Ekranda Gösteren Program

metod-yazdir

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim122016
{
class Program
{

public static void mesajGir(string mesajin)
{
for (int i = 0; i < 10; i++)
{

Console.WriteLine(mesajin);
}
}
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Mesaj girin: “);
string mesaj = Console.ReadLine();
mesajGir(mesaj);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


 Girilen Sayıya Kadar Çarpım Yapan Program

metod-carpma

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim122016
{
class Program
{

public static void sayiGir(int sayi1)
{
int sonuc = 1;
for (int i = 1; i <= sayi1; i++)
{
sonuc = sonuc * i;
}
Console.WriteLine(sonuc);
}

static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Sayı girin : “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
sayiGir(sayi);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Kendisine Parametre Olarak Yollanan Dizide Kaç Tane Tek Sayı Var İse Onun Adedini Döndüren Metod

metod-sayilar

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim122016
{
class Program
{

public static int sayiGir(int sayi1)
{
int sayac = 0;
for (int i = 1; i < sayi1; i++)
{
if (i % 2 == 1)
{
Console.WriteLine(“Tek sayılar: ” + i);
sayac++;
}

}
Console.WriteLine(“Adedi: ” + sayac);
return sayac;
}

static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Sayı girin : “);
int s1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int sonuc = sayiGir(s1);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Metod Kullanarak Girilen İki Sayıdan Büyük Olanı Bulan Program

metod-buyuk

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApplication2
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Console.WriteLine(“Bir sayı giriniz”);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“Bir sayı giriniz”);
int sayi1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(sayigir(sayi, sayi1));
Console.ReadLine();

}
static int sayigir(int sayi, int sayi1)
{

if (sayi > sayi1)
{
Console.WriteLine(“İlk Sayı büyüktür”);
return sayi;

}
else if (sayi1 > sayi)
{
Console.WriteLine(“İkinci sayı büyüktür”);
return sayi1;

}
else
{
Console.Write(“Sayılar eşit=”);
return sayi1;
}
}
}
}

Kod Bitişi:


C Sharp Konsol Uygulamaları Metodlar.

Paylaşmak İçin
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrPrint this page
The following two tabs change content below.
Yazılım Mühendisi-Blog Yazarı-Güncel Haber ve Bilgi Bloğu-Yavuz Mental

Admin

Yazılım Mühendisi-Blog Yazarı-Güncel Haber ve Bilgi Bloğu-Yavuz Mental

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir