C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri yazımızda while ve do while ile yapılmış programları yazacağız. Farklı işlemlerle konuyu pekiştirmeye çalışacağız.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri
Microsoft Visual Studio C sharp

While Döngüsü ile Maaş Hesaplama Programı

İşe başlangıç yılı 2006 maaşı 1000 artışı 1.25 2016 ya göre hesaplayınız. Maaşı 5000’den küçük ise prim ekle yılı kontrol eden program.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri
Maaş Hesaplama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _28eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

float artis = 1.25f;
float maas = 1000;
float yil = 2006;
float prim = 0;
while (yil < 2016)
{
maas = maas * artis;

if (maas < 5000)
{
prim = (maas * 10f) / 100f;
Console.WriteLine(“Normal maaş” + maas);
prim = maas + prim;
Console.WriteLine(“primli maaş : ” + prim);
yil++;
}
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


While Döngüsü ile Klavyeden Girilen 1 ile 100 Arasında Tutulan Sayının, Rastgele Olarak Tutulan Sayıların İkincisi Kaçıncı Defa da Bulacağını Veren Program.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri
Sayı Bulma

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Random rastgele = new Random();
int uret = 0;
int sayac = 0;
int durum = 0;
Console.WriteLine(“Sayı giriniz 1 ile 100 arasında : “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

while (durum < 2)
{
uret = rastgele.Next(1, 101);
Console.Write(” ” + uret);
sayac++;
if (sayi == uret)
{
durum++;
Console.WriteLine();
}

}
Console.WriteLine(“bulundu ” + sayac);
Console.ReadLine();
}

}
}

Kod Bitişi:


While Döngüsü ile Klavyeden i Karakteri Girilene Kadar Olan Tüm Harfleri ve Kaçıncı Harf Olduğunu Gösteren Program.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri
harf girme

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Console.Write(“harf giriniz: “);
char harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
int sayac = 1;
string kelime = “”;
while (harf != ‘i’)
{
sayac++;
kelime = kelime + harf;
Console.Write(“harf giriniz: “);
harf = Convert.ToChar(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine(“Girilen harfler : ” + kelime);
Console.WriteLine(sayac + “. bulundu : “);
Console.ReadLine();
}

}
}

Kod Bitişi:


While ile Otopark Ücreti Hesaplayan Program

5 tane araç giriniz. saat 3 saate eşit ve küçük ise (1,2,3)ücret * saat. Ücret 10 a eşit veya 15 arasında ise bir sonraki sefer 2 tl indirim kazandınız kaldığınız süre ödemeniz gereken süre bu kadar. saat 4 saat ile 10 arasında ise ve ücret 15 ile 30 arasında ise 4 tl indirim kazandınız. Kaldığı saat sor, saat<=3 , saat * ucret , 10 ile 15 arasında indirim, 4 ile 10 arasında.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri
Saat Hesaplama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int saat = 0;
int sayac = 0;
int arac = 0;

while (arac != 5)
{
Console.WriteLine(“Kaç saat kalacaksınız (1- 30 saat) aralığında giriniz: “);
saat = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int ucret = 5;
if (saat <= 3)
{
sayac = saat * ucret;
Console.WriteLine(“Ücretiniz : ” + sayac);
if (sayac >= 10 && sayac <= 15)
{
Console.WriteLine(“2 tl indirim kazandınız.. “);

}

}
else if (saat >= 4 && saat <= 10)
{
if (ucret >= 15 && ucret <= 30)
{
Console.WriteLine(“4 tl indirim kazandınız… “);
}
}
arac++;
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Do While ile 10 Sayıya Kadar Bir Önceki Sayıyla Toplama İşlemi Yapma

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri
Sayı Toplama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int sayi = 0;
int toplam = 0;

do
{
sayi++;
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(” sayi : ” + sayi);
Console.WriteLine();
Console.WriteLine(“toplam : ” + toplam);
} while (sayi < 10);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


C Sharp Console Uygulamaları While-Do While Döngüleri.

Paylaşımcı olalım :)
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrShare on VKShare on RedditDigg thisShare on StumbleUponEmail this to someonePrint this page

Admin

Yazılım Mühendisi-Blog Yazarı

if ( post_password_required() ) return; ?>

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir