C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüleri

Sosyal Paylaşım
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr

C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüleri ile yapılmış programları yazacağız. Farklı işlemlerle konuyu pekiştirmeye çalışacağız.

Do While Döngüsü ile 10 Tane Öğrencinin Notu Alınarak Sınıf Ortalamasını Bulan Program.

Sınıf Ortalaması
Sınıf Ortalaması

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int ogrenci = 0;
int toplam = 0;
int not = 0;
int ortalama = 1;
do
{
ogrenci++;
Console.WriteLine(“Not gir : “);
not = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = not + toplam;
ortalama = toplam / ogrenci;
} while (ogrenci < 10);
Console.WriteLine(“Sınıf ortalaması ” + ortalama);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Do While Döngüsü ile Klavyeden 0(sıfır) sayısını girene kadar sayıların toplamını ve sayıların adedini bulan program.

Toplama
Toplama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int sayi = 0;
int toplam = 0;
int sayac = 0;
do
{
Console.WriteLine(“Sayı giriniz : “);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = sayi + toplam;
sayac++;

} while (sayi != 0);
Console.WriteLine(“Sayıların toplamı : ” + toplam);
Console.WriteLine(“Sayıların adedi : ” + sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Do While Döngüsü ile 12 ile 60 Arasında Rastgele Üretilen Sayılar Adedi 25 Olunca Sayıları Gösteren Program.

Sayı Adedi
Sayı Adedi

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

Random rastgele = new Random();

int sayac = 0;
do
{
sayac++;
int sayi = rastgele.Next(12, 60);
Console.WriteLine(sayi);
} while (sayac < 25);
Console.WriteLine(“{0}. Sayı “, sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Do While Döngüsü ile Kullanıcı Tek Sayı Girene Kadar Girilen Sayıları Toplayan Program.

tek sayı girme
tek sayı girme

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int sayi = 0;
int toplam = 0;
int sayac = 0;
do
{
sayac++;
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine(“Sayı giriniz : “);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
} while (sayi % 2 != 1);
Console.WriteLine(“Sayı toplamı : ” + toplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Do While Döngüsü ile Kullanıcıdan Kullanıcı Adı ve Şifre İsteyerek Kullanıcı Adı= giris , Şifresi= 1234 ise Giriş Yapılan ve İki Sayının Toplamını Yazan Program

C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüleri.

Kullanıcı Girişi ve toplama
Kullanıcı Girişi ve toplama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _29eylul2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

string ad = Console.ReadLine();
int sifre;
do
{
Console.WriteLine(“Kullanıcı adı giriniz: “);
ad = Console.ReadLine();
Console.WriteLine(“Şifrenizi giriniz: “);
sifre = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
while (ad != “giris” || sifre != 1234);
Console.WriteLine(“1.sayıyı giriniz: “);
int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(“2.sayıyı giriniz: “);
int sayi2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
int toplam = sayi + sayi2;
Console.WriteLine(“Sayıların toplamı: ” + toplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


C Sharp Console Uygulamaları Do While Döngüleri.

Sosyal Paylaşım
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on Tumblr

Admin

Yazılım Mühendisi-Blog Yazarı-Güncel Haber ve Bilgi Bloğu-Yavuz Mental

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com