C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler 2

C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler 2 yazımızda diziler ile tek sayı, çift sayı adedi bulma, en büyük, en küçük sayı bulma, negatif sayıyı pozitif sayıya çevirme, sonunda 0 ile biten sayı adedi bulma programlarını yazacağız.

Dizinin İçinde Bulunan 10 Tane sayıyı Önce Tekli Olanları Sonra Çift Sayı Olanları Sıralayan Program

Tekli Sayıdan Çitli Sayıya Gösterim
Tekli Sayıdan Çitli Sayıya Gösterim

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim42016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int[] sayilar = {41,26,66,12,13,44,53,69,91,94};
for(int i =0; i<sayilar.Length; i++)
{
if (sayilar[i]%2==1)
{
Console.WriteLine(sayilar[i]);
Console.ReadLine();
}
}
for (int y = sayilar.Length – 1; y >= 0; y–)
{
if (sayilar[y] % 2 == 0)
{
Console.WriteLine(sayilar[y]);
Console.ReadLine();
}
}

}
}
}

Kod Bitişi:


Girilen 1 ile 500 Arasında Rastgele 100 Elemanlı Bir Diziye Atarak En Büyük ve En Küçük Sayıyı Ekrana Yazdıran Program

En Büyük ve En Küçük
En Büyük ve En Küçük

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim42016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int[] sayilar = new int[100];

Random rastgele = new Random();
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
sayilar[i] = rastgele.Next(1, 501);
}
Console.WriteLine(“En büyük sayı : {0}”, sayilar.Max());
Console.WriteLine(“En küçük sayı : {0}”, sayilar.Min());
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Girilen 1 ile 500 Arasında Rastgele 100 Elemanlı Bir Diziye Atarak En Büyük ve En Küçük Sayıyı Ekrana Yazdıran Program if’li Versiyon

En Büyük ve En Küçük Sayı
En Büyük ve En Küçük Sayı

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim42016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int eb = 1, ek = 500;
int[] dizi = new int[100];
Random rastgele = new Random();
for (int i = 0; i < 100; i++)
{
int sayi = rastgele.Next(1, 500);
dizi[i] = sayi;
if (sayi > eb)
{
eb = sayi;
}
else if (sayi < ek)
{
ek = sayi;
}
}
Console.WriteLine(“Rastgele Sayıların en büyüğü : ” + eb);
Console.WriteLine(“Rastgele Sayıların en küçüğü : ” + ek);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Dizide Girilen 5 Negatif Sayıyı Pozitif Sayıya Çeviren Program

C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler 2.

Negatif Sayıyı Pozitife Çevirme
Negatif Sayıyı Pozitife Çevirme

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim42016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int[] sayi = new int[5];
for (int i = 0; i < 5; i++)
{
Console.WriteLine(“Negatif sayı giriniz : “);
sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Console.WriteLine(sayi[i] * (-1));
}
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Girilen 10 Tane Sayının Sonunda 0 Olan Sayıların Adedini Bulan Program

Sonunda 0 Olan Sayı Adedi
Sonunda 0 Olan Sayı Adedi

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ekim42016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int sayac = 0;
int[] dizi = new int[10];
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
Console.WriteLine(” sayı giriniz : “);
dizi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (dizi[i] % 10 == 0)
{
sayac++;
}
}
Console.WriteLine(“Sayıların adedi: ” + sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


C Sharp Konsol Uygulamaları Diziler 2.

Admin

Yazılım mühendisi

Eklemek istedikleriniz :