C Sharp Console Uygulamaları Foreach Yapısı ve Diziler

C Sharp Console Uygulamaları Foreach Yapısı ve Diziler yazımızda foreach yapısı içerisinde diziler içerisinde bulunan değerleri program sayesinde yazdırmayı sağlayacağız.

csharp
csharp

Foreach Yapısı ile Metin Uzunluğu ve İçindeki Sesli Sayısını Bulan Program

sesli harf bulma
sesli harf bulma

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Kelime giriniz: “);
string cumle = Console.ReadLine();
Console.Write(“{1} kelimesinde {0} tane sesli harf var…”, seslisayisibul(cumle), cumle);
Console.ReadKey();
}
static int seslisayisibul(string cumle)
{
int kactane = 0;
char[] sesli = { ‘a’, ‘e’, ‘ı’, ‘i’, ‘o’, ‘ö’, ‘u’, ‘ü’, ‘A’, ‘E’, ‘I’, ‘İ’, ‘O’, ‘Ö’, ‘U’, ‘Ü’ };
foreach (char c in cumle)
{
foreach (char harf in sesli)
{
if (c == harf)
kactane++;
}
}

return kactane;
}
}
}

Kod Bitişi:


Foreach Yapısı ile Metin Uzunluğu ve İçindeki Sesli Sayısını Bulan Program 2

İlk programdan farklı olarak kodu yazılmıştır.

Harf sayısını ve Sesli Sayısını Bulan Program
Harf sayısını ve Sesli Sayısını Bulan Program

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
string sesli = “aeıioöuü”;
int sayac = 0;
Console.WriteLine(“Metni giriniz: “);
string metin = Console.ReadLine();
foreach (char karakter in metin)
{
foreach (char sesliharf in sesli)
{
if (karakter == sesliharf)
{
sayac++;
}
}
}
Console.WriteLine(“Metin uzunluğu : ” + metin.Length);
Console.WriteLine(“Sesli harf sayısı : ” + sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Foreach Yapısı ile Cümleyi Tamamen İnceleyen Program

Harf sayısını, özel karakter sayısını, sesli harf sayısını ve içinde bulunan rakamların sayısını bulan foreach yapısı.

Cümle Ayırma
Cümle Ayırma

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
Console.WriteLine(“Metni giriniz: “);
string sesli = “aeıioöuü”;
string ozel = “!’?#*^+%&/()=é>£#$½{[[]}”;
string rakam = “1234567890”;
string harf = “bcdfgğhjklmnprsştvyzqwx”;
int sesli1 = 0;
int harf1 = 0;
int ozel1 = 0;
int rakam1 = 0;
string cumle = Console.ReadLine();
foreach (char item in cumle)
{
foreach (char ozeller in ozel)
{
if (item == ozeller)
ozel1++;
}
foreach (char sesliler in sesli)
{

if (item == sesliler)
sesli1++;
}
foreach (char rakamlar in rakam)
{
if (item == rakamlar)

rakam1++;
}
foreach (char harfler in harf)

if (item == harfler)
{
harf1++;
}
}
Console.WriteLine(“Harf sayısı : ” + harf1);
Console.WriteLine(“özel kararkter sayısı : ” + ozel1);
Console.WriteLine(“Sesli harfler : ” + sesli1);
Console.WriteLine(“rakam sayısı : ” + rakam1);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Foreach Yapısı ile Dizileri Alt Alta Yazdırma

Enter tuşu ile tek tek yazdırıyoruz. Dizinin içinde bulunan sayıları ekrana yazıyoruz.

dizidekisayilar
dizidekisayilar

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int[] dizi = { 10, 20, 30, 40, 50 };
foreach (int rakam in dizi)
{
Console.WriteLine(“Dizideki sayılar : ” + rakam);
Console.ReadLine();
}
}
}
}

Kod Bitişi:


Foreach Yapısı ile Dizinin İçerisinde Bulunan İsimleri Ekrana Yazdırma

C Sharp Console Uygulamaları Foreach Yapısı ve Diziler.

isim yazdırma
isim yazdırma

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

string[] isimler = { “ali”, “veli”, “deli” };
foreach (string ad in isimler)
{
Console.WriteLine(“İsimler : ” + ad);
Console.ReadLine();
}

}
}
}

Kod Bitişi:


C Sharp Console Uygulamaları Foreach Yapısı ve Diziler.

Admin

Yazılım mühendisi

Eklemek istedikleriniz :