C Sharp Console Uygulamaları Diziler

C Sharp Console Uygulamaları Diziler yazımızda dizilerin kullanım şekillerini ve programlarda kullanım alanlarını göstereceğiz.

csharp
csharp

Dizileri Yeniden Atama İndis Ataması

Önceden tanımladığımız indislere yeniden değer atama programı.

dizi atama
dizi atama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

string[] isimler = { “ali”, “veli”, “deli” };
isimler[0] = “zırdeli”;

Console.WriteLine(“0.indis : ” + isimler[0]);
isimler[2] = isimler[0];
Console.WriteLine(“1.indis : ” + isimler[1]);
Console.WriteLine(“2.indis : ” + isimler[2]);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Dizileri Foreach’le Kullanma

indise istediğimiz değeri verme.

indis
indis

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int[] dizi = new int[10];
dizi[0] = 1;
dizi[4] = 20;
dizi[8] = 14;
foreach (int sayi in dizi)
{
Console.WriteLine(sayi);
Console.ReadLine();
}
}
}
}

Kod Bitişi:


Dizideki Değerlerin Toplamını Gösteren Program

dizi toplama
dizi toplama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int toplam = 0;
int[] dizi = new int[5];
dizi[0] = 1;
dizi[1] = 2;
dizi[2] = 3;
dizi[3] = 4;
dizi[4] = 5;

foreach (int sayi in dizi)
{
toplam = toplam + sayi;
Console.WriteLine(“Akışı görmek için enterlayın ” + sayi);
Console.WriteLine(“Sayı toplamları : ” + toplam);
Console.ReadLine();
}
}
}
}

Kod Bitişi:


Dizi Kullanarak Girilen 10 sayının ortalamasını bulan 5 ve 7’ye bölünenleri bulan program

dizi sayı ortalama
dizi sayı ortalama

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int ort = 0;
int sayac = 0;
int[] sayi = new int[10];
for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
{
Console.WriteLine(“{0} Sayı giriniz”, i);
sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
ort = ort + sayi[i];
if (sayi[i] % 5 == 0 || sayi[i] % 7 == 0)
{
sayac++;
}
}
Console.WriteLine(“Sayıların ortalaması : ” + ort / 10);
Console.WriteLine(“5 ve 7 ye bölenlerin sayısı :” + sayac);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


Dizi Kullanarak Girilen 5 Sayının Toplamını ve Karelerinin Toplamını Bulan Program

C Sharp Console Uygulamaları Diziler.

sayı karesi
sayı karesi

Kod Başlangıcı:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace _3ekim2016
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{

int ktoplam = 0;
int toplam = 0;
int kare = 1;
int[] sayi = new int[5];
for (int i = 0; i < sayi.Length; i++)
{
Console.WriteLine(“{0} Sayı giriniz”, i);
sayi[i] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
toplam = toplam + sayi[i];
kare = sayi[i] * sayi[i];
ktoplam = kare + ktoplam;

}
Console.WriteLine(“Sayıların toplamı : ” + toplam);
Console.WriteLine(“Sayıların karesi : ” + kare);
Console.WriteLine(“karelerinin toplamı :” + ktoplam);
Console.ReadLine();
}
}
}

Kod Bitişi:


C Sharp Console Uygulamaları Diziler.

Admin

Yazılım mühendisi

Eklemek istedikleriniz :